มีชุดคำถามและบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจด้าน ‘การประเมินความเชื่อมั่นทางธุรกิจ’ จาก ‘การสำรวจซีอีโอภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2562 ในรายงานเครื่องชี้วัดธุรกิจ’ (Business Barometer: Asean CEO Survey) บนบล็อกของ แพทริก คุก (Patrick Cooke) บรรณาธิการประจำภูมิภาคเอเชียภายใต้ อ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group : OBG) หากผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรอ่านแล้วอาจนำไปขบคิดพิจารณาธุรกิจที่กำลังทำอยู่หรืออาจสร้างความเปลี่ยนแปลงบางประการขึ้นมา


CEO อาเซียน เห็นอะไรในปี 2562

การสำรวจซีอีโอภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2562 ในรายงานเครื่องชี้วัดธุรกิจ (Business Barometer: Asean CEO Survey) มีผู้บริหารระดับสูงใน ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เมียนมา รวมแล้วมากกว่า 400 คน จากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมมาร่วมตอบคำถาม โดยในภาพรวมระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงทั่วทั้งภูมิภาค ส่วนใหญ่ยังเห็นแนวโน้มที่ดีทางเศรษฐกิจ แม้ว่าช่องว่างด้าน ‘ทักษะแรงงาน’ จะเป็นอุปสรรคในการใช้ศักยภาพให้ได้อย่างเต็มที่สำหรับบางประเทศ


 1. 

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้ง 4 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี

 • ร้อยละ 75 ของผู้ที่ได้รับการสอบถาม บอกว่า บริษัทมีแนวโน้มมากถึงมากที่สุดที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
 • ผู้บริหารจากประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 81
 • ผู้บริหารจากอินโดนีเซียมีความเชื่อมั่นต่ำที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 72

ASEAN_CEO_Survey_Page_1_investment


 2. 

ความสามารถในแข่งขันด้านภาษี

 • ร้อยละ 38 ของซีอีโอที่ให้สัมภาษณ์ บอกว่าระบบภาษีในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันหรือมีความสามารถแข่งขันสูง
 • ร้อยละ 45 ระบุว่าระบบภาษีในประเทศขาดความสามารถในด้านการแข่งขัน
 • ผู้บริหารในประเทศฟิลิปปินส์ไม่พึงพอใจมากที่สุดกับความสามารถในการแข่งขันด้านภาษี แต่มี ร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงมะนิลาที่มีทัศนะเชิงบวกต่อระบบภาษีของประเทศ

ASEAN_CEO_Survey_Page_1_tax


 3. 

มุมมองต่อการเข้าถึงสินเชื่อ

 • ร้อยละ 39 ของผู้บริหารทั้ง 4 ประเทศ บอกว่าสามารถการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายถึงง่ายมาก
 • ร้อยละ 46 ของผู้นำทางธุรกิจในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่มองประเด็นนี้ในเชิงบวก
 • ร้อยละ 81 ของผู้บริหารธุรกิจในเมียนมา มองว่าการเข้าถึงสินเชื่อในเป็นไปได้ยากหรือยากมาก

ASEAN_CEO_Survey_Page_2_credit


 4. 

ทักษะหลากหลายที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง

 • ร้อยละ 33 ความเป็นผู้นำ
 • ร้อยละ 18 ทักษะด้านวิศวกรรม
 • ร้อยละ 14 การวิจัยและพัฒนา

ASEAN_CEO_Survey_Page_2_skill

เพื่อขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอาเซียนหลายแห่งจึงมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตขั้นสูง เรื่อง ‘ช่องว่างด้านทักษะแรงงาน’ จึงเป็นประเด็นที่ CEO ในภูมิภาคให้ความสำคัญเป็นหลัก


 5. 

‘การชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศจีน’ เป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้นำทางธุรกิจมีความกังวลมากที่สุด

 • ร้อยละ 28 เห็นว่าเป็นความเสี่ยงระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • ร้อยละ 26 เห็นว่าอาจเกิดการกีดกันทางการค้า
 • ร้อยละ 20 สินค้าโภคภัณฑ์อาจมีราคาสูงขึ้น

ASEAN_CEO_Survey_Page_2_china_economy


ส่องความคิดเห็นและนัยสำคัญผ่านบล็อกของบรรณาธิการ

แพทริก คุก สดงความคิดเห็นผ่านบล็อก How concerned are ASEAN CEOs about a slowdown in China? ว่า แม้จีนจะมีอิทธิพลสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน แต่อาเซียนก็ยังสามารถคงความแข็งแกร่งท่ามลางแรงกดดันภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจได้

“การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างกันในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน สามารถป้องกันผลกระทบจากความยุ่งเหยิงในเศรษฐกิจโลกได้ อีกทั้งการสร้างตลาดที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับการพัฒนานวัตกรรมในเชิงธุรกิจ จะสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดของการพัฒนาได้”

Patrick Cooke Regional Editor - Asia at Oxford Business Group
Patrick Cooke, Regional Editor – Asia at Oxford Business Group

คำตอบที่หลากหลายเกี่ยวกับบรรยากาศทางธุรกิจภายในของทั้ง 4 ประเทศ แสดงถึงความแตกต่างอย่างสำคัญในด้าน ‘กรอบการกำกับดูแลภายในประเทศ’ แม้ว่าจะมีความพยายามสร้างความเข้มแข็งให้การรวมกลุ่มและสอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2568 ก็ตาม

แพทริก คุก ยังตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาการขาดทักษะที่หลากหลายของแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อาจขวางกั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่ได้รับการแก้ไขว่า

“แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะยังคงเป็นความท้าทาย แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศที่ทำสำรวจยังเป็นไปในเชิงบวก และผลการสำรวจโดยรวมที่เป็นบวกนี้บ่งชี้ว่า 1) การผสานของพลังของผู้บริโภค 2) ความคล่องในด้านดิจิทัล และ 3) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในอาเซียน จะเป็นหลักประกันในด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นได้” 

[การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้นำทางธุรกิจ (ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า) และมุมมองเกี่ยวกับสภาพธุรกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า หากอ่านบทความแล้วอยากอ่านแบบเต็มๆ ไปที่ลิงก์นี้ How concerned are ASEAN CEOs about a slowdown in China?]


ทักษะด้านใดบ้างที่จะตอบโจทย์อนาคต ติดตามได้ในบทความด้านล่างนี้

ผลสำรวจ ‘CEO Survey ปี 2562’ ชี้ชัด การท่องเที่ยว & การลงทุนใน EEC เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ

‘The Future of Jobs Report 2018’ บอกคุณได้ว่าอาชีพไหนที่จะมาแรง ทักษะไหนที่คนไทยควรเพิ่ม

ไม่อยากตกงานต้องอ่าน! 5 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ ‘Future of Jobs’ และทักษะที่จำเป็นในอนาคต

ถึงเวลาสร้างคนทำงาน สายพันธุ์ ‘Intrapreneur’ ผู้มี ‘ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ’ ประดับองค์กร 4.0