‘มะเร็งเต้านม’ เป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตหญิงไทย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งบอกหรือปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็งเต้านม และกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป คำที่ได้ยินจากแพทย์บ่อยๆ ก็คือ ให้ตรวจคัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆ 


ตรวจไวได้เปรียบ

หากศึกษาหรืออ่านข้อมูลมาบ้าง คุณผู้หญิงทั้งหลายคงจะพอรู้ว่า การตรวจหามะเร็งเต้านมมี 3 วิธีหลักๆ คือ 1) ตรวจด้วยการคลำ 2) ตรวจทางรังสีด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) หรือ อัลตราซาวด์ (Ultrasound) และ 3) การใช้เข็มเจาะก้อนที่เต้านม เพื่อนำเซลล์หรือเนื้อเยื่อเต้านมไปตรวจทางพยาธิวิทยา

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมจะมีประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ คือ ผู้เข้ารับการตรวจที่มีหน้าอกเล็กจะรู้สึกเจ็บกว่าผู้ที่มีหน้าอกใหญ่ เพราะเครื่องต้องออกแรงบีบเนื้อนมเข้าหากันมากกว่า ด้วยคำบอกเล่า ความกลัว ความอาย และขาดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ จึงทำให้หญิงไทยไปตรวจมะเร็งเต้านมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลน่ารู้

สิ่งที่เครื่องแมมโมแกรมตรวจพบได้ดีกว่าการตรวจวิธีอื่น คือ ‘เห็นจุดหินปูนในเต้านม’ ซึ่งบางครั้ง มะเร็งเต้านมที่มีขนาดเล็กมาก เจ้าตัวหรือแพทย์คลำก็ไม่พบ อัลตราซาวด์ก็ไม่พบ จะตรวจพบได้ก็ด้วยเครื่องแมมโมแกรมเท่านั้น

ไม่นานมานี้ จีอี เฮลธ์แคร์ ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพในเครือจีอี เผยแพร่ข่าวว่า บริษัทสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ตรวจมะเร็งเต้านมสำเร็จไปอีกขั้น โดยนำระบบอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม เรียกว่า ระบบอัลตราซาวด์เต้านม 3 มิติ แบบอัตโนมัติ รุ่นล่าสุด (Automated Breast Ultrasound System) ซึ่งนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อช่วยคัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยผู้เข้ารับการตรวจก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเจ็บอีกต่อไป

ระบบอัลตราซาวด์เต้านม 3 มิติ แบบอัตโนมัติมีจุดแข็งคือ สามารถตรวจหามะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีเนื้อเยื่อเต้านมสูงได้แบบลงลึกถึงรายละเอียด โดยกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อเต้านมมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ก็คือ ผู้หญิงเอเชีย ซึ่งในรายงานสองฉบับของ Breast Cancer Society Consortium เกี่ยวกับการทำแมมโมแกรมแบบใช้ฟิล์มระบุว่า ผู้ที่มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูง จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำแมมโมแกรมลดลง 21% ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเข้ารับการวินิจฉัยจึงควรตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมหรือการอัลตราซาวด์ก่อน หากพบว่ามีเนื้อเยื่อเต้านมสูงจึงตรวจเพิ่มในระบบอัลตราซาวด์ 3 มิติ 

GE Healthcare มะเร็งเต้านม
(จากซ้าย) ดร.ราจาน คาลีดินดี ผู้จัดการใหญ่ จีอี เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย, นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ ศูนย์ถันยรักษ์, ผู้ที่ทดลองตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยระบบอัลตราซาวด์ 3 มิติ รุ่นอัตโนมัติ และ คริสติน บราโว ผู้อำนวยการด้านการตลาดโลก จีอี เฮลธ์แคร์

ประเด็นปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำแมมโมแกรมที่ลดลง ในผู้ป่วยที่มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูง ซึ่งพบมากในผู้หญิงเอเชีย¹ โดยความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดดังกล่าว สามารถเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม 4-6 เท่า

เมื่อมีการซักถามเพิ่มเติม ดร.ราจาน คาลีดินดี ผู้จัดการใหญ่ จีอี เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ ศูนย์ถันยรักษ์ และ คริสติน บราโว ผู้อำนวยการด้านการตลาดระดับโลก จีอี เฮลธ์แคร์ ให้คำตอบดังนี้

นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ ศูนย์ถันยรักษ์
นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ ศูนย์ถันยรักษ์

อายุที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุเท่าไร ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีอะไรบ้าง

นพ.เฉลิมเดช : ประมาณ 40 ปีขึ้นไป หากตรวจเร็วพบเร็วก็จะเพิ่มเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด เพิ่มโอกาสในการใช้วิธีการรักษาอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วย ซึ่งในฐานะแพทย์ ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ศูนย์ถันยรักษ์สามารถให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และยกระดับมาตรฐานโดยรวมของการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยได้

วิธีใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคัดกรองมะเร็งเต้านม

นพ.เฉลิมเดช : การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองและการทำแมมโมแกรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ผู้หญิงเอเชียมักมีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูงกว่าผู้หญิงในภูมิภาคอื่น และผลการศึกษาสำคัญจากหลายสถาบันระบุว่า ภาวะความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมที่สูง ไม่เพียงเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมขึ้น 4-6 เท่า แต่ยังเป็นสาเหตุให้การตรวจพบมะเร็งด้วยวิธีทำแมมโมแกรมทำได้ยากยิ่งขึ้น

อยากให้คุณหมอขยายความ ‘ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านม’

นพ.เฉลิมเดช : เนื่องจากเต้านมประกอบด้วยไขมันและเนื้อเยื่อเต้านม บางคนมีไขมันมากกว่าเนื้อเยื่อเต้านม แต่บางคนมีเนื้อเยื่อเต้านมมากกว่าไขมัน หากตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมในผู้หญิงที่มีเนื้อเยื่อเต้านมมากกว่าไขมัน จะเห็นภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นสีขาว หมายถึง มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อสูง และเนื่องจากก้อนเนื้อในเต้านมก็จะปรากฏเป็นสีขาวบนฟิล์มเอ็กซเรย์จากการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมเช่นกัน ดังนั้นก้อนเนื้อดังกล่าวจึงอาจถูกบดบังไว้โดยเนื้อเยื่อ

brand
ภาพขวาสุดที่เห็นเป็นสีขาวทึบกว่าภาพอื่น แสดงให้เห็นว่ามีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูงกว่าภาพอื่น

เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 3 มิติ มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร

ดร.ราจาน : ด้วยเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 3 มิติที่สามารถถ่ายภาพเต้านมผู้หญิงที่มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วภายในเวลาประมาณ 15 นาที จึงช่วยยกระดับการให้การรักษาผู้ป่วยได้อีกขั้น

ge-healthcare
คริสติน บราโว ผู้อำนวยการด้านการตลาดโลก จีอี เฮลธ์แคร์

คริสติน : เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ยังมีคุณสมบัติใหม่ที่สอดคล้องกับสรีระของผู้หญิง เช่น การพัฒนารูปทรงและขนาดที่เหมาะสมของเครื่องมือตรวจวัด โดยแนบสนิทกับเต้านมเพื่อช่วยลดแรงกดสัมผัสขณะตรวจวัด และสามารถให้ภาพถ่ายที่มีความแม่นยำ ชัดเจน ครอบคลุมบริเวณเต้านมที่สำคัญในท่านอนหงายตามธรรมชาติของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง

สรุปข้อดีของการใช้ระบบอัลตราซาวด์ 3 มิติ

ดร.ราจาน : เนื่องจากเป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติจึงช่วยลดข้อผิดพลาด มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรอง และจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของรังสีแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยผลในภายหลัง การใช้ระบบอัลตราซาวด์ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงจากความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูง โดยช่วยให้มีความแม่นยำเพิ่มขึ้น 35% ซึ่งเรายินดีที่ได้สนับสนุนให้รังสีแพทย์สามารถใช้งานเพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ และเฉพาะเจาะจงตามปัจจัยเสี่ยงและสภาวะแวดล้อมของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

หากมองในแง่ของธุรกิจ ตั้งเป้าด้านการใช้งานหรือการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ไว้อย่างไร

ดร.ราจาน คาลีดินดี ผู้จัดการใหญ่ จีอี เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย GE Healthcare
ดร.ราจาน คาลีดินดี ผู้จัดการใหญ่ จีอี เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย

ดร.ราจาน : เนื่องจากอยู่ในขั้นเก็บข้อมูลวิจัยในประเทศไทย เราไม่ได้ตั้งเป้าทางธุรกิจที่เป็นจำนวนเครื่อง แต่โฟกัสที่การช่วยคัดกรองและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยหวังว่าเทคโนโลยีจาก จีอี เฮลธ์แคร์ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความกังวลของผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง และพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมในประเทศไทย เนื่องจากหากพบความเสี่ยงหรือความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที


¹ RW Jakes,a SW Duffy,b FC Ng,c F Gaoa,d and EH Nge, Mammographic parenchymal patterns and risk of breast cancer at and after a prevalence screen in Singaporean women, International Journal of Epidemiology, 2000;29:11-19
² FDA PMA P110006 summary of safety and effectiveness.
³ Boyd NF et al. Mammographic Density and the Risk and Detection of Breast Cancer. NEJM 2007; 356: 227-36.


อ้างอิงข้อมูลจาก