สาลิกาคาบข่าว Vol.100/62

148

ลุ้น! อนุกรรมการ PPP

ชงนายกฯฟันธง

โครงการประมูล

ดิวตี้ฟรี 18 เม..

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ได้มีการประชุมสรุปแล้วว่าโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ดิวตี้ฟรี) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ต้องเข้ากระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย PPP หรือไม่

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการยังไม่สามารถเปิดเผยข้อสรุปได้ เพราะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ PPP ที่มี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบเสียก่อน โดยจะมีการประชุมวันที่ 18 เม.. 2562 เวลา เวลา 13.30 น หลังจากคณะกรรมการ PPP เห็นชอบแล้ว ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ออกเป็นประกาศต่อไป ซึ่งจะมีความชัดเจนว่าโครงการดิวตี้ฟรีของ ทอท. ต้องเข้ากฎหมาย PPP หรือไม่

คลังพบสมคิด

หลังสงกรานต์

ชงมาตรการเร่งด่วน

กระตุ้นเศรษฐกิจโต 4%

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่เอกชนเริ่มปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือ 3.8% ต่ำกว่าที่กระทรวงการคลังอยากให้โต 4% ซึ่งเป็นระดับที่โตตามศักยภาพ จึงมอบให้หน่วยงานในกระทรวงการคลังไปพิจารณาดูว่าเศรษฐกิจในขณะนี้ควรจะมีมาตรการกระตุ้นหรือดูแลพิเศษเพิ่มเติมอย่างไร โดยมาตรการที่ออกมานั้นจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเรียกความเชื่อมั่น โดยจะเสนอไปยังรัฐบาลชุดนี้ให้ดำเนินการทันที ไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่ ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ 2-3 อาทิตย์แล้ว คาดว่าจะชัดเจนในช่วงหลังสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นัดประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเสนอมาตรการดังกล่าวให้พิจารณาด้วย

อีไอซีชี้การเมือง

ตัวแปรสำคัญดึงดูด

เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ

การเมือง

นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภาคธุรกิจต่างรอดูความชัดเจนภายหลังการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่กลุ่มพรรคการเมือง 2 ขั้วได้จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรใกล้เคียงกัน ทำให้มีโอกาสสูงที่รัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลผสมที่มีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าฝ่ายค้านไม่มากนัก ซึ่งจะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจระยะข้างหน้า โดยอาจมีผลให้เกิดการชะลอการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน เพื่อรอดูความชัดเจนของพัฒนาการทางการเมืองก่อน นอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติจับตามองความน่าเชื่อถือของสถาบันการเมืองไทย เพราะถือเป็นอีกตัวชี้วัดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หากกระบวนการทางการเมืองนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับของในประเทศและต่างชาติได้ จะช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนต่างประเทศกลับมา

สั่งทูตพาณิชย์

ทั่วโลกวางแผนระบาย

ผลไม้ไทยสู่ต่างประเทศ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และเร่งรัดโครงการขยายตลาดผลไม้ไทยในประเทศที่ทูตพาณิชย์ประจำอยู่อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผลไม้ไทย และผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยได้ขอให้ทูตพาณิชย์รายงานแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาด และดูว่าในประเทศที่ตนเองประจำอยู่นั้น มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลไม้ที่จะดำเนินการตามแผนมีอะไรบ้าง หรือจะเพิ่มกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากตอนนี้ผลไม้ไทยกำลังออกสู่ตลาด ซึ่งคาดว่าปีนี้ความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถขายผลไม้ได้ราคาเพิ่มขึ้น

สรรพสามิตโชว์ครึ่งแรก

ปีงบ 62 จัดเก็บรายได้

กว่า 2.89 แสนล้านบาท

น้ำมันอันดับ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (..61-มี..62) ว่า กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้รวม 289,638 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่เก็บได้ 269,137 ล้านบาท จำนวน 20,501 ล้านบาท หรือ 7.62% สำหรับรายได้ภาษีที่กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุดจำนวน 97,044 ล้านบาท 2.ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 70,811 ล้านบาท 3. ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 36,753 ล้านบาท 4. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 34,553 ล้านบาท และ 5. ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 33,988 ล้านบาท

ผู้ว่า กทม.สั่งเช็ค

อาคารชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

วิศวกรรมสถานฯ

ร่วมตรวจสอบความปลอดภัย

พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกับผู้เกี่ยวข้องถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้ด้านหลังชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ว่า เพลิงไหม้เกิดที่ชั้น 8 ก็จริง แต่เบื้องต้นน่าจะเกิดจากห้องภายในบริเวณชั้น B2 หรือชั้น 2 โดยจะมีการปิดอาคารจนกว่าจะปลอดภัย ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าใช้เวลานานเท่าไร ทั้งนี้ ผอ.สำนักโยธา จะเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ามาช่วยดูเรื่องความปลอดภัยด้วย ซึ่งจะดูหลายอย่างทั้งระบบไฟฟ้า ประปา เหล็ก เช่น เหล็กโค้งงออ่อนหรือไม่ ส่วนที่ว่าต้องปิดอาคารอื่นอย่างห้างสรรพสินค้าด้วยหรือไม่นั้น จากการที่ตรวจดูควันจะไปตามท่อแอร์หรือไม่ ปรากฏว่าเป็นแอร์แยกส่วนเป็นโซนๆ ซึ่งอาคารของผู้พักของโรงแรมจะแยกต่างหาก ส่วนโรงมหรสพและห้างสรรพสินค้าก็แยกต่างหาก ก็จะปิดเฉพาะโซนที่มีปัญหา สำหรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น พบว่าเสียชีวิต 2 ราย โดยเสียชีวิตที่เกิดเหตุ 1 ราย และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมี 16 ราย พักรักษาตัวที่ รพ.จุฬาฯ 6 ราย และ รพ.ตำรวจ 10 รายซึ่งแพทย์ได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

เครื่องบินขับไล่เอฟ-35 ญี่ปุ่น

ดิ่งมหาสมุทรแปซิฟิก

พบซากชิ้นส่วน

แต่ยังไร้วี่แววนักบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 9 เมษายน เกิดเหตุเครื่องบินเอฟ-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่แบบสเตลธ์ของญี่ปุ่น ผลิตโดยบริษัท ล็อคฮีด มาร์ติน ของสหรัฐอเมริกา หายไปจากจอเรดาร์หลังออกเดินทางได้ประมาณ 28 นาที  ขณะบินอยู่บริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจุดที่หายไปอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศมิซาวา จังหวัดอาโอโมริ ไปทางตะวันออกราว 135 กิโลเมตร ล่าสุดมีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นว่า กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ (เอเอสดีเอฟ) ของญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์หน่วยค้นหาและกู้ภัยสามารถค้นพบชิ้นส่วนของเครื่องบินขับไล่เอฟ-35 ตกนอกชายฝั่งทางเหนือของเกาะฮนชู ใกล้กับจังหวัดอาโอโมริ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานพบตัวนักบินบนเครื่องแต่อย่างใด