สาลิกาคาบข่าว Vol.101/62

151

อีอีซีโรดโชว์นักธุรกิจ

มณฑลเหอหนาน

จีน/คาเมอรูน/สิงคโปร์

สนใจลงทุน 3 สาขา

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส... เปิดงาน
การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (The 13th China Hernan International & Trade Fair) ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเวทีสำคัญเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ  โดยอีอีซีได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนให้นักลงทุนทั้งจีนและทั่วโลกเข้าลงทุนในพื้นที่อีอีซีด้วยการแสดงนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เบื้องต้นมี 3 สาขา ที่นักลงทุนได้ให้ความสนใจ อาทิ สาขาการขนส่ง สาขาเทคโนโลยีการบิน สาขายานยนต์อนาคต ซึ่งสัญชาตินักลงทุนที่สนใจ ได้แก่ นักลงทุนจากจีนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาได้แก่ คาเมอรูน สิงคโปร์ และอัลจีเรีย เป็นต้น รวมทั้งภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เวทีเสวนาและการประชุม กิจกรรมส่งเสริมโครงการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ การจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีบูทมากกว่า 600 บูท จากจำนวน 1,061 บริษัท  และมีบูทนิทรรศการจากประเทศไทย จำนวน 54 บูท หรือประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด

กนอ. ขีดเส้น เม.ย.

คุยกัลฟ์-พีทีทีแทงค์

เดินหน้าลุยมาบตาพุดเฟส 3

ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาข้อเสนอการประมูลโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ของบริษัทกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ และ พีทีที แทงค์ ((บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด) ซึ่งยื่นประมูลเพียงรายเดียวว่า ขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) Net Cost อยู่ระหว่างการเจรจาเจรจาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลตอบแทน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ภาครัฐจะได้รับจากการเปิดให้ภาคเอกชนเข้าบริหารจัดการท่าเรือในระยะ 30 ปี คาดว่าจะสรุปประกาศรายชื่อผู้ชนะเพื่อรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน เม.ย.นี้จากนั้นคาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมทุนได้ภายในมิถุนายน สำหรับแผนการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 55,400 ล้านบาท ประกอบด้วยช่วงที่ 1 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และช่วงที่2 การลงทุนพัฒนาก่อสร้างในส่วนของท่าเรือ (Superstructure)

กทท.แจงพิจารณา

คุณสมบัติผู้ประมูล

แหลมฉบังเฟส 3

เลื่อนเป็น 23 เม..

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงการประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) วงเงินลงทุน 8.4 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอซอง2 ด้านคุณสมบัติทั่วไปของนักลงทุน คุณสมบัติทางการเงิน และประสบการณ์ของผู้ยื่นซองข้อเสนอ เนื่องจากข้อเสนอมีรายละเอียดจำนวนมาก จึงต้องเลื่อนประกาศผลประมูลออกไปจากเดิมในวันที่ 11 เม..นี้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 23 เมษายน 2562 นี้ และจะดำเนินการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการฯ (ซองที่ 3) และข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอนแทน (ซองที่ 4) และข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ (ซองที่5) ในลำดับถัดไป สำหรับกลุ่มบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3 รวม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) บริษัท ไชน่า ฮาเบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ กลุ่มกิจการร่วมค้า NPC ประกอบด้วย บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด, บริษัท นทลิน จำกัด, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน), บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค ฮิลลิ่ง จำกัด บริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรักชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เบื้องต้นคาดว่าจะประกาศผลการประมูลได้ภายในเดือนพฤษภาคม นี้

.44 เปิดช่องทีวีดิจิทัล

คืนใบอนุญาตได้ยืดหนี้

3 ค่ายมือถือเพื่อประมูลคลื่น 700

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/ 2562 ซึ่งลงนามโดย พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ส่วนผู้ประกอบการโทรคมนาคม 3 เครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และทรู ที่ประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ไปก่อนหน้านี้ รวมเงินประมูลประมาณ 190,000 ล้านบาท จะได้รับการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลออกไปจาก 4 งวดเป็น 10 งวด หรือจากเดิมต้องจ่ายหมดในปี 2562 เป็น เอไอเอส และทรู จ่ายงวดสุดท้าย 2568 ส่วนดีแทคที่ประมูลหลังสุด งวดสุดท้ายปี 2570 ซึ่งเงินค่าประมูลคลื่น 900 ดังกล่าวกลุ่มทรู มูลค่า 76,298 ล้านบาท เอไอเอส 75,654 ล้านบาท และดีแทค 38,064 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีเงินทุนมาประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ และขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม รองรับการให้บริการ 5 จีในอนาคต

ร้อนทะลุ 43 องศา

ไฟฟ้าทำสถิติสูงสุด

3.58 หมื่นเมกะวัตต์

งัดมาตรการ 4 . รับมือ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศหรือพีคปีนี้อยู่ที่ 35,889 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 4.6% ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่คาดการณ์มา โดยเกิดขึ้นช่วงฤดูร้อนระหว่างปลายเดือนเม..-ต้นเดือนพ..นี้  เนื่องจากเป็นผลจากปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อุณหภูมิอยู่ที่ 42-43 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงทุก 1 องศาเซลเซียสจะมีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าประมาณ 400 เมกะวัตต์ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เตรียมมาตรการสร้างความตระหนักประหยัดพลังงาน และขอความร่วมมือจากภาคประชาชน เอกชน และอุตสาหกรรม ให้ช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านมาตรการ 4 . ได้แก่ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศา ปลดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ และ เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อลดพีคไฟฟ้า

อุตุฯเตือนพายุฤดูร้อนถล่ม

กลางเหนืออีสานตะวันออก

หวั่นพืชผลเกษตรเสียหาย 

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2562)” โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 13-16 เมษายน 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 13 เมษายน 2562 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โล่ง! อียูผ่อนผันเบร็กซิท

ให้สหราชอาณาจักร

อีก 6 เดือน ถึง 31 ..

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ว่า ที่ประชุม 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในนามอียู27″  มีมติเห็นชอบในการหารือเมื่อคืนวันพฤหัสบดีร่วมกับสหราชอาณาจักร ในการขยายระยะเวลาเบร็กซิทออกไปอีก 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 31 .. นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากข้อตกลงเดิมที่สหราชอาณาจักรต้องพ้นจากสถานภาพสมาชิกในวันที่ 12 เม.. นี้ โดยปราศจากข้อตกลง เนื่องจากสภาสามัญปฏิเสธแผนยุทธศาสตร์เบร็กซิทของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ไปแล้ว 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขของอียู ขณะที่เมย์กล่าวถึงการบรรลุข้อตกลงต่อเวลาเบร็กซิทกับอียูว่า เธอพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการนำสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกของอียูอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด ท่ามกลางแรงเสียดทานทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สหราชอาณาจักรยังถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของอียู เพียงแต่จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญที่เกี่ยวกับเบร็กซิท