ในช่วงที่ผ่านมา เราพูดถึงโครงการขุด ‘คอคอดกระ’ เพื่อเชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย แต่การขุดคอคอดกระมีรายละเอียดและต้องใช้เวลานานมาก กระนั้นก็ตาม หากไม่มีการขุดคอคอดกระ การขนส่งทางทะเลก็ดูเหมือนว่ายังไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สามารถขนสินค้าจากอันดามันเข้ามายังอ่าวไทยได้ แม้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันของเราจะมีท่าเรือน้ำลึกระนอง แต่ก็ไม่สามารถขนสินค้าข้ามฟากมายังแหลมฉบังได้ ต้องอ้อมลงไปทางสิงคโปร์แล้ววกขึ้นมา


ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีแนวคิดจัดทำโครงการสำคัญที่เรียกว่าแลนด์บริดจ์ สร้างรถไฟทางคู่เชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพร ซึ่งเป็นนโยบายที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมากและเห็นว่ามีความจำเป็น โดยมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ศึกษาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำได้และถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะขนสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกระนองไปยังท่าเรือชุมพร และต่อไปถึงท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้สะดวก

รถไฟทางคู่ช่วงท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพร จะส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor) หรือ SEC ตลอดจนเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรด้วยระบบราง (Landbridge) ระหว่างทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย โดยมีระยะทาง 108 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 4.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 12.20%

รถไฟทางคู่สายนี้ ให้บริการทั้งการขนส่งสินค้าและขนส่งคน โดยการขนส่งคน คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการในปีแรก 5,724 คน และจะเพิ่มเป็นจำนวน 11,710 คนต่อปี ภายในระยะเวลา 30 ปี ปริมาณการเติบโตราว 100% หรือคิดเป็น 28% ต่อระยะเวลา 10 ปี

ด้านปริมาณการขนส่งสินค้า ปีแรกจะมีปริมาณสินค้านำเข้า – ส่งออกราว 33,116 ตู้คอนเทนเนอร์ และจะเพิ่มเป็น 85,502 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี คิดเป็นปริมาณการเติบโตเฉลี่ย 158% หรือคิดเป็น 53% ต่อระยะเวลา 10 ปี

เมกะโปรเจ็กต์นี้จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลด้วยรถไฟทางคู่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างฐานการผลิตไปยังประตูการค้าของประเทศ ณ จุดท่าเรือนํ้าลึกระนอง สู่กลุ่มประเทศอ่าวแบงกอล และส่งเสริมท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าผ่านแดน ฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยจำนวนสถานีรถ 9 สถานี ได้แก่ สถานีขุนกระทิง สถานีบ้านนา 1 สถานีบ้านนา 2 สถานีวังใหม่ สถานีปากจั่น สถานีกระบุรี สถานีบางใหญ่ สถานีละอุ่น และ สถานีท่าเรือระนอง และมีอุโมงค์ทางลอดจำนวน 7 อุโมงค์ อุโมงค์สั้นที่สุดมีความยาว 370 เมตร และยาวที่สุด 1,815 เมตร

หากโครงการนี้มีความชัดเจน สามารถเดินหน้าได้ นอกจากจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยแล้ว ยังเป็นการเชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กับมหาสมุทรอินเดียอีกด้วย