สาลิกาคาบข่าว Vol.103/62

113

180 นักพัฒนาหุ่นยนต์ญี่ปุ่น

จับมือ 100 ผู้ประกอบการไทย

ลงทุนหนุนอุตสาหกรรมในอีอีซี

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ภายในประเทศ ทำให้ยอดการใช้หุ่นยนต์ของไทยเพิ่มขึ้นมาก โดยบริษัทผู้ให้บริการด้านการพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (System Integrators : SI) เติบโตสูงมากจนมีงานล้นมือ โดยปลายเดือน เม..นี้ จะมีกลุ่มผู้ประกอบการเอสไอจากญี่ปุ่น 180 รายมาจับมือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสไอของไทย 100 ราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในธุรกิจเอสไอ และบุคลากรด้านหุ่นยนต์ของไทยได้มาก โดยเฉพาะการผลักดันอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดย สกพอ.เตรียมพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์ รองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ภายในอีอีซี โดยจากการประเมินพบว่าในช่วงปี 2562 – 2566 ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีความต้องการใช้บุคลากรประมาณ 37,526 คน แบ่งเป็นระดับอาชีวะศึกษา 21,885 คน ระดับปริญญาตรี 14,277 คน และระดับปริญญาโทเอก 1,364 คน โดย สกพอ.ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรเหล่านี้ให้เพียงพอ

อุตฯมั่นใจเศรษฐกิจไทย

ปีนี้โต 4% เหตุโครงการอีอีซี

และการลงทุนภาคเอกชนช่วยหนุน

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 การส่งออกยังเป็นบวกอยู่ ถึงแม้จะบวกไม่มาก แต่ยังสามารถส่งออกได้ด้วยดี สำหรับสินค้าที่ไทยได้เปรียบต่างชาติด้านการแข่งขันก็ยังคงอยู่ในอัตราที่เป็นบวก ทำให้มองว่าการใช้จ่ายในประเทศช่วงเดือนแรกขวงไตรมาส 2 ก็ยังคงสูงมากอยู่ แต่การผลิตอาจจะลดลงเนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดค่อนข้างยาว แต่เชื่อว่าการผลิตในเดือนมีนาคม ได้มีการผลิตสินค้าสะสมไว้ทดแทนในช่วงวันหยุดยาวแล้ว ทำให้ตัวเลขเพียงเดือนเดียวไม่ได้ส่งผลหรือชี้วัดอะไรได้ โดยยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงมากนัก เพราะมีโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงจากการแนะนำให้ภาครัฐออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะมาจากการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น รวมถึงตัวเลขการลงทุนที่เชื่อว่ายังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา เริ่มเห็นการก่อสร้างโครงการของภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงแค่โครงการอีอีซีเท่านั้น แต่รวมถึงโครงการที่เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศไทยด้วย เชื่อว่าการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีของประเทศไทยโตถึง 4% ตามคาดการณ์แน่นอน

พาณิชย์เร่งให้ความรู้

กฎหมาย TCWMD

นิคมฯกรุงเก่าชลบุรีระยอง

ก่อนบังคับใช้ปี 63

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินสายลงพื้นที่จัดสัมมนาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.. … หรือกฎหมาย TCWMD ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ของไทย 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ชลบุรี ตั้งแต่เดือน ก..-มี..ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้า DUI และสินค้าที่เข้าข่ายเป็น DUI เพื่อเตรียมความพร้อมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย TCWMD ได้อย่างถูกต้อง ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ต้นปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกว่า 270 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเช่นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเครื่องจักรเป็นต้นซึ่งผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างมาก

กรมพัฒน์ฯจับมือ Shopee

เสริมเขี้ยวเล็บ SMEs

ค้าขายออนไลน์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำโครงการ “Shopee Bootcamp” เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ และผู้ประกอบการ SMEs ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ รวมถึงมีชุดแบบฝึกหัด (Assignment) เพื่อทบทวนบทเรียนตลอดระยะเวลาการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติทดลองทำการค้าขายออนไลน์จริงๆ ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อขยายช่องทางการตลาดของกิจการต่อไป เพิ่มยอดขายทางออนไลน์ของผู้ประกอบการให้ได้มากกว่า 100% ภายใน 3 เดือน อาทิ การสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจลูกค้า การกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนี้ครัวเรือนมี..

สัญญาณดีขึ้น แต่กังวล

เศรษฐกิจในอนาคต

3 เดือนข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุถึงดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือนมีนาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 45.9 จากระดับ 45.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากครัวเรือนบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นจากดัชนีองค์ประกอบที่สะท้อนมุมมองของครัวเรือนในเรื่องรายได้และการมีงานทำปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 51.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ 51.9 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากกิจกรรมการหาเสียงช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ทำให้มีการใช้จ่ายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนไทยยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ หลังราคาอาหารสดและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 47.4 มาอยู่ที่ 47.0 สะท้อนว่า ครัวเรือนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

กฟผ.การันตี

ฟฟ้ามั่นคงช่วงสงกรานต์

พร้อมแนะวิธีประหยัดไฟแบบง่าย

www.fm91bkk.com

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กฟผ. จะดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพียงพอสำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยจะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ให้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นและงดบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วยวิธีง่ายๆ อาทิ ถอดล้างหน้ากากพัดลมช่วยให้พัดลมทำงานได้ดีขึ้น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 26 องศา ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 10% ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดแบบเดิม ประหยัดไฟกว่า 20 – 80% รวมถึงปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ติดดาว (Ranking) ซึ่งมีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าเดิมและสะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือเบอร์ 5 มาตรฐาน, เบอร์ 5 หนึ่งดาว, เบอร์ 5 สองดาว และ เบอร์ 5 สามดาว

มะกันคว่ำบาตร

4 บริษัทน้ำมันเวเนฯ

มาดูโรแฉสหรัฐหวังฮุบน้ำมัน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์รายงานกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบริษัทน้ำมัน 4 แห่งของเวเนซุเอลา และเรือ 9 ลำที่ขนส่งน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปยังคิวบา เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อทั้งเวเนซุเอลาและคิวบา การประกาศคว่ำบาตรครั้งล่าสุดนี้ จะทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท 4 แห่งดังกล่าวที่อยู่ในสรัฐ ถูกสกัดกั้น และ ชาวสหรัฐก็จะถูกสั่งห้ามจากการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเหล่านี้ อย่างไรก็ดี สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สหรัฐดำเนินนโยบายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และโดดเดี่ยวทางการทูตต่อรัฐบาลเวเนซุเอลา เพื่อสนับสนุนนายฮวน กุยโด ผู้นำพรรคฝ่ายค้านที่สหรัฐให้การรับรองในฐานะประธานาธิบดีเฉพาะกาล เมื่อวันที่ 23 ..ที่ผ่านมา หลังจากที่นายนิโคลัส มาดูโร ได้เข้าพิธีสาบานตน เพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีเวเนซุเอลา สมัยที่ 2 ได้เพียงไม่กี่วัน ด้านนายมาดูโรได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองกับสหรัฐ เพื่อตอบโต้สหรัฐที่ให้การสนับสนุนนายกุยโด พร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามที่จะก่อรัฐประหารในเวเนซุเอลา เพื่อจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิด และอ้างสิทธิ์ในทรัพยากรของเวเนซุเอลา