สาลิกาคาบข่าว Vol.105/62

131

มธ.ผุด EECmd ‘เมดิคัลฮับ

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์

ครบวงจรรองรับอีอีซี

นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรว่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd) จำนวน 566 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ด้านการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร (เมดิคัลฮับ) 266 ไร่  ใช้เงินลงทุนประมาณ 8 พันล้านบาท แบ่งเป็น 1.ศูนย์การแพทย์นานาชาติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พัทยา ขนาด 300 เตียง ใช้เงินลงทุน 2.6 พันล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี 2564 แล้วเสร็จในปี 2567 และ 2.การพัฒนาอาคารรอบโรงพยาบาล 7 อาคาร ใช้เงินลงทุน 5.4 พันล้านบาท เพื่อเป็นคลินิกผู้มีบุตรยากและทันตกรรมดิจิทัล   ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ใหม่ๆ เช่น ระบบหุ่นยนต์ เอไอทางการแพทย์ เป็นต้น รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ชง ครม.เห็นชอบ

ร่าง MOC เชื่อมไฮสปีดเทรน

หนองคายเวียงจันทน์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพฯหนองคาย ช่วงแรกกรุงเทพฯนครราชสีมา ว่า กำลังสรุปรายละเอียดเรื่องสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯนครราชสีมา ระยะทาง 252.35 กม. และร่างบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation หรือ MOC) เรื่องการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงช่วงหนองคายเวียงจันทน์ ระหว่างรัฐบาลไทย ลาว และจีน เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 เม.. นี้เพื่อขอความเห็นชอบได้ โดยตั้งเป้าว่าจะลงนามร่วมไทยจีนในสัญญา 2.3 และเซ็นสัญญาในร่าง MOC การเชื่อมโยงโครงการรถไฟไทยลาวจีนช่วงหนองคายเวียงจันทน์ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในการประชุมยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม (One Belt and One Road) ช่วงระหว่างวันที่ 25-27 เม.. 2562 ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีจีนด้วย

ดีป้าจับมือแกร็บ

หนุนเมืองอัจฉริยะ

ปักธง 3 ปีปูพรมทั่วประเทศ

ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้

นายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ดีป้าได้จับมือกับแกร็บ ประเทศไทย ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงพหุภาคีพันธมิตร (Smart City Alliance) ว่าด้วยความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ผ่านบริการที่หลากหลายของแกร็บ นอกจากนี้ดีป้ามีแผนจับมือกับแกร็บเพื่อร่วมเดินสายในงาน Smart City Thailand Roadshow ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในปีนี้อีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาดีป้าได้นำร่องเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สำหรับปี 2562 จะขยายสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน 3 ปี (2563-2565) จะขยายไปทั่วประเทศ 76 จังหวัด และ กทม. 100 พื้นที่

DITP จับมือ สวก.

ปั้นนวัตกรรมผลไม้ 4 ชนิด

โชว์ตลาดโลก

..บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในการผลักดันผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยผลไม้ของสถาบันการศึกษาชั้นนำสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเบื้องต้นมีผลงานเด่น 4 ผลงานที่จะผลักดัน ได้แก่ น้ำลำไยเข้มข้นกึ่งแท้พร้อมเนื้อลำไยในภาชนะบรรจุปิดสนิท, ผลิตภัณฑ์ลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ, ผลิตภัณฑ์รักษาสิวรูปแบบเม็ดบีดและเจลบรรจุเม็ดบีดจากสารสกัดมังคุด และมาส์กไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ป้องกันการเกิดสีผิวเข้มผิดปกติหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม และใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิต เป็นหนึ่งในสินค้าเป้าหมายที่กรมฯ จะส่งเสริมและผลักดันให้มีการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตได้อย่างครบวงจร

เชียร์เมืองรอง

รับเงินสะพัดสงกรานต์

2 หมื่นล้าน

นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลมหาสงกรานต์ ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มมูลค่าเมืองหลักและกระจายรายได้สู่เมืองรอง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา เมืองหลักมีรายได้โต 5% ส่วนเมืองรองโตกว่า 9% โดยคาดการณ์ว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 10,000 ล้านบาท และรายได้จากคนไทยเที่ยวไทยอีก 10,000 ล้านบาท จึงคาดว่าภาพรวมจะมีเงินสะพัดในช่วงสงกรานต์ปีนี้มากกว่า 20,000 ล้านบาท

ทุเรียนออนไลน์

ดันยอดขายพุ่ง

ล้งแห่เหมายกสวน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทุเรียน ภายใต้โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทยใน จ.จันทบุรี ระยอง และตราด ระหว่างวันที่ 25-29 มี.. 2562 พบว่า ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายแบบเหมาสวนให้กับล้ง และเลือกจำหน่ายทุเรียนแก่ล้งที่ให้ราคาดีกว่า เพื่อส่งออกไปยังตลาดจีน ซึ่งขณะนี้ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียน (ล้ง) ได้เปิดทำการรับซื้อทุเรียนตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือน มี.. 2562 เป็นต้นมานอกจากนี้เกษตรกรมีแนวโน้มการขายทุเรียนแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คและไลน์มากขึ้นโดยมีการรับประกันคุณภาพและมีบริการจัดส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเคอรี่จำกัดทำให้เกษตรกรได้รับราคาจำหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป

สงครามกลางเมืองลิเบีย

ดับแล้ว 121 ศพ สถานทูตเตือน

คนไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ในลิเบีย หลังพล..คาลิฟาร์ ฮาฟตาร์ ผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติลิเบีย (แอลเอ็นเอ) ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในเมืองเบงกาซี ทางตะวันออกของประเทศ ในฐานะรัฐบาลคู่ขนาน ได้เคลื่อนกำลังพลไปทางตะวันตกเพื่อเข้าสู่กรุงตริโปลี เมืองหลวงอย่างเป็นทางการของลิเบีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลแห่งชาติ โดยข้อมูลของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อ 14 เม.. ว่าจากการปะทะตั้งแต่วันที่ 4 เม.. ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 121 ศพ บาดเจ็บกว่า 561 คน ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ออกประกาศเรื่องสถานการณ์ในประเทศลิเบีย แจ้งให้ชาวไทยในลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการของลิเบียอย่างเคร่งครัด พร้อมมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ขอให้พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้า และพิจารณาความเหมาะสมที่จะเดินทางออกจากประเทศลิเบียโดยสายการบินพาณิชย์โดยเร็ว ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการสู้รบขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดความไม่สงบขึ้นก็ควรพิจารณาเดินทางออกจากลิเบียก่อนความไม่สะดวกจะลุกลามมาถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศลิเบีย ขอให้ชะลอการเดินทางเข้าลิเบีย จนกว่าสถานการณ์จะสงบหรือมีเสถียรภาพมากพอ