ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่างกลายเป็นคำเหน็บแนมรถไฟไทย เมื่อผู้โดยสารต้องจัดเตรียมกระเป๋าตั้งแต่ไก่โห่ แล้วไปถึงสถานีรถไฟก่อนขบวนรถเทียบท่าประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมกับเสียงประกาศจากลำโพงว่า รถไฟขบวนที่รอนั้นมาช้ากว่ากำหนด จนหลายคนชินชาและคิดว่า ไม่จำเป็นต้องมาตรงเวลา ขอแค่ช้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าพอใจแล้ว


เป็นเรื่องที่ต้องทำใจในเมื่อเส้นทางรถไฟที่วิ่งกันอยู่ทั่วประเทศ 4,035 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดี่ยวถึง 3,755 กิโลเมตร หรือ 93.5% เป็นเส้นทางคู่เพียง 173 กิโลเมตร หรือเพียงแค่ 4% และทางสามซึ่งเป็นสถานีชุมทางอีก 107 กิโลเมตร (2.5%)

ปัญหาของรถไฟทางเดี่ยวคือ การทำความเร็วได้สูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าต่ำมาก เพราะต้องหยุดรอการสวนกันระหว่างเส้นทาง เมื่อขบวนหนึ่งมีความล่าช้าก็ส่งผลให้ขบวนอื่นล่าช้าตามเป็นลูกโซ่ นำมาสู่แนวคิดการสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วของรถเป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถวิ่งสวนทางกันได้โดยไม่ต้องหยุดรอ สะดวกทั้งการขนส่งคนและสินค้า จัดเต็ม 3,046 กิโลเมตรทั่วประเทศ

โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พ.. 2558 – 2565 โดยในส่วนของรถไฟทางคู่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทั้งหมด 15 เส้นทาง แบ่งเป็นเฟส 1 (2558 – 2561) จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย

 • โครงการรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระยะทาง 165 กิโลเมตร วงเงิน 17,290.63 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2562
 • โครงการรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร วงเงิน 26,007.20 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2563
 • โครงการรถไฟทางคู่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตร วงเงิน 10,239.98 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2565
 • โครงการรถไฟทางคู่นครปฐมหนองปลาดุกหัวหิน ระยะทาง 169 กิโลเมตร วงเงิน 20,046.41 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2565
 • โครงการรถไฟทางคู่ลพบุรีนครสวรรค์ปากน้ำโพ ระยะทาง 148  กิโลเมตร วงเงิน 24,722.28 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2565 
 • โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบาชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร  วงเงิน 29,449.31 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2565
 • โครงการทางรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 85,345 ล้านบาท กำหนดสร้างเสร็จปี 2566

และโครงการรถไฟทางคู่ เฟส 2 อีก 8 เส้นทาง ดำเนินการในช่วงปี 2562 -2565 คือ

 • โครงการรถไฟทางทางคู่หาดใหญ่ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร วงเงิน 7,941.80 ล้านบาท
 • โครงการรถไฟทางทางคู่ชุมพรสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร วงเงิน 23,384.91 ล้านบาท
 • โครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 26,000 ล้านบาท
 • โครงการรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระอุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร วงเงิน 35,839.74 ล้านบาท
 • โครงการรถไฟทางทางคู่สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร  วงเงิน 51,823.83 ล้านบาท 
 • โครงการรถไฟทางคู่ปากน้ำโพเด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร วงเงิน 56,066.25 ล้านบาท 
 • โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร วงเงิน 59,992.44 ล้านบาท
 • โครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร วงเงิน 60,351.91 ล้านบาท

ว่ากันว่าผลดีของการพัฒนารถไฟทางคู่จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือด้านการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรองรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้มากขึ้น มีอัตราการวิ่งคงที่ ไม่ต้องชะลอบริเวณจุดตัด ที่สำคัญคือ รวดเร็วและตรงเวลา

คุณเห็นด้วยไหม?