ไม่ใช่แค่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้เท่านั้น ทว่า ความสำเร็จของการคิดค้น ‘เตียงพลิกตัว ป้องกันแผลกดทับ’ ของ 2 นักวิจัยไทย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ แพทย์จากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อาจารย์สมคิด สมนักพงษ์ จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ยังเป็นสิ่งบ่งบอกว่า ความร่วมมือของนักวิจัยไทย สามารถทำให้เกิดนวัตกรรมการแพทย์เทียบชั้นเครื่องมือทางการแพทย์ระดับโลกได้ไม่ยากเลย

โดยผลงานจากงานวิจัยที่กล่าวถึงนี้ คือ “เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ที่ได้รับการเปิดตัวในงาน STYLE Bangkok ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งเตียงนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ตอบสนองการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยวิกฤต รวมจนถึงผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้น้อยและมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้อย่างครบวงจร ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. และบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด


เปิดที่มาของงานวิจัย ที่ต้องการป้องกันปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง และแบ่งเบาภาระผู้ดูแลอย่างแท้จริง

จากข้อมูลอัปเดตล่าสุด พบว่าตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มขึ้นปีละราว 1 แสนคนทุกปี โดยในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว ส่วนในแง่ของการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ผู้ดูแลจำเป็นต้องพลิกตัวเป็นประจำทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันแผลกดทับ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในเรื่องนี้ ก็ถือว่าต้องเสียเวลาและแรงงานของพยาบาลผู้ดูแลหรือญาติผู้ป่วยไปไม่น้อย เพราะหากไม่ทำย่อมเท่ากับว่าไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งจุดกดทับและระบายความชื้นที่สะสมขึ้นจากการที่อยู่ตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดแผลกดทับได้

ยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้ว หากเกิดแผลกดทับ แผลนั้นจะรุกลามได้รวดเร็วและรักษายากมากขึ้น ดังนั้น แผลกดทับจึงเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ที่ผู้ดูแลควรให้ความใส่ใจไปไม่น้อยกว่า ตัวโรค ที่ผู้ป่วยเป็นเลย

ด้วยตระหนักดีถึงความทรมานของผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับ และภาระของผู้ดูแลทั้งที่เป็นญาติและพยาบาล ผศ.พญ.นลินี จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการวิจัย เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขึ้น โดยในฐานะหัวหน้าโครงการได้เปิดเผยว่า

“แม้ปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการดูแลพยุงตัวผู้ป่วยและลดปัญหาแผลกดทับจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่พบรูปแบบเตียงที่มีประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพในไทย จึงได้ร่วมกับ อาจารย์สมคิด อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พัฒนาคิดค้นและออกแบบเตียงสำหรับผู้ป่วยอัมพาตและป้องกันแผลกดทับรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตหรือผู้ป่วยแผลกดทับขึ้นมา”


เผยวิธีการใช้งานสุดอัจฉริยะ ของ เตียงพลิกตัว ป้องกันแผลกดทับพร้อมการต่อยอดสู่นวัตกรรมอื่น

อาจารย์สมคิด สมนักพงษ์

“เตียงนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดภาระการดูแลของญาติและพยาบาล สามารถยกและพลิกตัวผู้ป่วยได้หลายรูปแบบและหลายทิศทาง ทั้งยกลำตัวและศีรษะผู้ป่วยในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอน ยกส่วนเท้าของผู้ป่วย และพลิกตัวจากท่านอนหงาย ไปสู่การตะแคงซ้ายและขวาได้ ซึ่งกลไกการทำงานทั้งหมดควบคุมและสั่งการได้ด้วยรีโมทคอนโทรล และสวิตช์ควบคุมที่ได้มาตรฐาน” อาจารย์สมคิด ให้ข้อมูลถึง เตียงพลิกตัว ป้องกันแผลกดทับ ที่เขาได้ร่วมคิดค้นกับแพทย์ตัวจริงอย่าง ผศ.พญ.นลินี ซึ่งอาจารย์สมคิด กล่าวอย่างภาคภูมิใจและสื่อว่า นวัตกรรมชิ้นนี้มาจากความร่วมมือของนักวิจัยไทยที่ต้องการเห็นคุณภาพของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยดีขึ้น อย่างแท้จริง

ด้าน ผศ.พญ.นลินี ยังได้กล่าวถึงชุดผลงานวิจัยนี้เพิ่มเติมด้วยว่า

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์

“ผลงานวิจัยนี้นับเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ช่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยซึ่งเป็นแพทย์กับอาชีวศึกษา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระของพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.พญ.นลินี ยังได้นำผลิตภัณฑ์ “Doctor N Medigel” อีกหนึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความเสี่ยงเป็นแผลกดทับ ซึ่งผลิตจากจากวัสดุพอลิเมอร์เจล (viscoelastic gel) ห่อหุ้มด้วยยางธรรมชาติ โดยวัสดุดังกล่าวสามารถลดแผลกดทับได้ด้วยการกระจายแรง และอาศัยคุณสมบัติความนิ่ม ยืดหยุ่น ที่สามารถกระจายแรงกดทับพร้อมลดแรงกระทำต่อผิวหนังในการช่วยลดแผลดกดทับอย่างได้ผล


ผลงานวิจัยพร้อมลงจากหิ้ง ไปสู่ห้าง ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมการแพทย์ ขับเคลื่อน Thailand Medical Hub

ในส่วนของ ตัวแทนผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ มาริต้า รุขพันธ์เมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด ได้กล่าวถึงภาคของการต่อยอดนวัตกรรมดีๆ นี้ไปสู่การพาณิชย์ว่า

มาริต้า รุขพันธ์เมธี

“หลังจากที่ได้เข้าร่วมในกรุ๊ปไลน์ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่รวบรวมนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คิดค้นโดยนักวิจัยไทย พบว่ามีข้อมูลการคิดค้น เตียงพลิกตัว ป้องกันแผลกดทับ โดยนักวิจัยไทย ก็เลยสนใจติดต่อประสานงานเพื่อต่อยอดนำ 2 นวัตกรรม เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาพัฒนาในเชิงพาณิชย์”

โดยที่ผ่านมา ทางซีอีโอของกรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ ได้บอกเล่าเพิ่มเติมว่า ก่อนจะเป็นเตียงพลิกตัวในเวอร์ชันล่าสุดนี้ ทางผู้ประกอบการ นักวิจัย ได้ร่วมกันปรับรูปแบบของเตียง เพราะเตียงเวอร์ชันแรก มีแอคเซอเรอเรเตอร์ มอเตอร์ และแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะขนส่งไปยังลูกค้า โดยปรับกันถึง 5 เวอร์ชั่น จนถึงเวอร์ชั่นปัจจุบัน

และเตียงในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ เปลี่ยนจากการใช้มือหมุนมาเป็นการใช้รีโมต และมีฟังก์ชันครบเหมือนเตียงไฟฟ้าทั่วไป พร้อมเบาะพีวีซี ซึ่งด้วยวัสดุเหล่านี้ ทำให้สามารถกำหนดราคาจำหน่ายเตียงนี้ได้ในราคาย่อมเยา ส่วนเตียงพลิกตะแคงตัวพร้อมเบาะรองเมดิเจล ซึ่งเป็นเตียงรุ่นใหม่ล่าสุด อยู่ระหว่างยืนทดสอบที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่คาดว่าสามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ โดย บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟเฮลท์แคร์ จำกัด

นอกจากนั้น บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการทำงานของเตียงผ่านสมาร์ทโฟน และตั้งโปรแกรมพลิกตัวอัตโนมัติได้ด้วย ซึ่งทางซีอีโอกรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ กล่าวว่านวัตกรรมเตียงอัจฉริยะนี้ จะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี ตลาดจึงจะแข็งแกร่งพอ โดยคาดว่าในปี 2563 บริษัทจะสามารถโตได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทีเดียว


ที่มา :


ยังมีนวัตกรรมการแพทย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้จริง ให้ได้อ่านเพิ่มเติมกันอีก

เทคโนโลยีอัลตราซาวด์แบบใหม่ ตรวจ ‘มะเร็งเต้านม’ ฉับไว อกเล็ก อกใหญ่…ไม่ต้องกลัวเจ็บ

ทำความรู้จัก ‘หุ่นยนต์ไซบอร์กทางการแพทย์’ จากแดนอาทิตย์อุทัย ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไทยให้ดีขึ้น

Let’s talk with ‘AI Chatbot’ หุ่นยนต์นักบำบัด เพื่อนใหม่ช่างเจรจา เยียวยาภาวะซึมเศร้าได้จริง