เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ผู้นำประเทศจีน สี จิ้นผิง ได้กล่าววาทะ ที่ดูเผินๆ แล้ว เหมือนจะเป็นสุนทรพจน์เปิดงานทั่วไป ทว่า ในฐานะผู้นำประเทศมหาอำนาจจากจีน คำพูดธรรมดาๆ คงไม่ออกจากปากชายคนนี้แน่นอน สุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก 2019” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง จึงเป็นอีกหนึ่ง วาทะ สี จิ้นผิง ที่แสดงวิสัยทัศน์ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว 5 ประการ ของจีน ได้ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เปรียบไปก็เหมือน มังกรบินตัวใหญ่ขยับปีก โลกจะไม่สั่นสะเทือนได้อย่างไร

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนที่ผ่านมาผู้นำจีนได้กล่าวคำกล่าวสุนทรพจน์ ทั้งสื่อจีนและสื่อต่างชาติต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าชื่นชม น่าฟัง จัดเป็นวาทะเด็ดได้เลย โดยวาทะเด็ดเหล่านี้มาจากคำกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว 5 ประการและคำกล่าวในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี้


5 วาทะ ชี้ทิศทางขับเคลื่อนกรีนไชน่า พร้อมกับทั่วโลกอย่างไร ให้เกิดความยั่งยืน

ในปีที่แล้ว สี จิ้นผิง ได้ยก “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในสาม “การสู้รบใหญ่” ที่จีนต้องพิชิตเอาชนะให้ได้ และยังกำหนดให้การอนุรักษ์ยังเป็น 1 ใน 5 เป้าหมาย ที่จะต้องบรรลุเพื่อผลักดัน “การฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติ” และอีกสองสิ่งที่จีนต้องเผชิญหน้า คือ ความเสี่ยงด้านการเงินและการเมือง กับการบรรเทาความยากจน

โดยในครั้งนี้ สี จิ้นผิง ได้ถือโอกาสการเป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมพืชสวนโลก 2019” กล่าวถึง วิสัยทัศน์ 5 ประการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวให้เกิดขึ้นจริงในประเทศจีน และคาดหวังว่า ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนานี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของโลกด้วย

1.

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อดำรงรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลก เพื่อปกป้องท้องฟ้าแจ่มจรัส หุบเขาเขียวชอุ่ม และดอกไม้กลิ่นหอมหวน ไว้ให้คนรุ่นใหม่

2.

ผืนน้ำใสบริสุทธิ์และเทือกเขาเขียวขจีเป็นสมบัติที่ประเมินค่ามิได้ เราจึงควรสร้างความเจริญมั่งคั่งจากสองสิ่งนี้ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาและปกป้อง

3.

ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นวัฒนธรรมหลักของสังคม ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษ ปฏิเสธความฟุ่มเฟือย

4.

สร้างระบบนิเวศ สร้างจิตวิญญาณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริหารปกครองตามกฎธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกัน

5.

จับมือกัน ร่วมกันจัดการกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางทะเล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ


‘ฆ่าแม่ไก่เพื่อไข่ไก่’ ‘สูบน้ำในทะเลสาบเพื่อจับปลา’ ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำอีกต่อไป… สาส์นจากผู้นำจีน ที่ต้องรอดูว่าจะเป็นแค่คำพูด หรือ การลงมือทำ

ไม่ใช่แค่วาทะ 5 ประการ ที่แสดงถึงปณิธานในการพัฒนาสีเขียวเท่านั้น แต่ สี จิ้นผิง ยังได้กล่าวคติที่สร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชาวจีนและคนทั่วโลกนำไปปฏิบัติด้วย อาทิ

“ปกป้องสิ่งแวดล้อมเฉกเช่นปกป้องดวงตาของตน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเฉกเช่นดูแลชีวิตของตน” และ “รูปแบบการพัฒนา ‘ฆ่าแม่ไก่เพื่อไข่ไก่’ และ ‘สูบทะเลสาบเพื่อจับปลา’ ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำอีกต่อไป”

โดยในประโยคที่ 2 ผู้นำจีนต้องการสื่อความด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า การฆ่าแม่ไก่เพื่อเอาไข่ การสูบน้ำออกจากทะเลสาบจนหมดเพื่อจับปลา เป็นการกระทำที่ผิด ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง

เพราะที่ผ่านมา จีนได้พึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้มั่งคั่ง โดยปราศจากจิตสำนึกหรือหลงลืมไปว่า การทำอุตสาหกรรมนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและโลกอย่างรุนแรง ดังนั้น รูปแบบการผลิต การทำธุรกิจ หรือการหาวัตถุดิบ ในแบบ “ฆ่าช้างเอางา” แบบสุภาษิตไทยว่าไว้ ซึ่งหมายความว่า การทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยที่ไม่คุ้มค่ากัน ก็มีความหมายไม่ต่างกับ วาทะ สี จิ้นผิง ที่ต้องการสื่อว่าการ ‘ฆ่าแม่ไก่เพื่อเอาไข่’ และ ‘ระบายทะเลสาบเพื่อเอาปลา’ นั้น ต้องหมดไปจากประเทศจีน และหมดไปจากทุกประเทศในโลก เพราะวิธีดังกล่าวจะพาโลกไปสู่ทางตันและหายนะในที่สุด

สุดท้าย ในโอกาสที่ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนระดับโลกครั้งนี้ สี จิ้นผิง ได้กล่าวทิ้งท้ายในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2019 ด้วยว่า

“จีนกำลังเร่งพัฒนาอารยธรรมแห่งนิเวศ เพื่อที่ประชาชนจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม ซึ่งแนวคิดการพัฒนาสีเขียวจากงานมหกรรมฯครั้งนี้สมควรถูกส่งต่อไปทั่วทุกมุมโลก”

อย่างไรก็ตาม วาทะ สี จิ้นผิง ที่มาในรูปแบบของถ้อยคำอันงดงาม สวยหรู นี้ จะได้รับการนำไปปรับใช้ และลงมือทำอย่างจริงจังหรือไม่ ในฐานะประชากรโลก เราทุกคนควรต้องติดตามกันต่อไป ว่าประเทศมหาอำนาจ และประเทศอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลกับคนทั่วโลกอย่างจีน จะสามารถทำได้อย่างที่ผู้นำประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาไว้หรือไม่ เพราะถ้าทุกคำพูดเกิดขึ้นได้จริง โลกเราจะน่าอยู่เพียงใด ลองคิดดู


ที่มา : เรียบเรียงจาก บทความ เรื่อง “วาทะเด็ด ‘สี จิ้นผิง’ ในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2019” เผยแพร่ใน Facebook : China Report ASEAN – Thailand (29 เมษายน 2562)

ขอบคุณภาพเปิดจาก www.xinhuanet.com


เปิดมุมมอง เพื่อทำความรู้จัก จีน ในแง่มุมที่คุณยังไม่รู้ กันต่อ

BRI…ติดปีกมังกรผงาดฟ้า เตรียมพา ‘เงินหยวน’ โลดแล่น

สุนทรพจน์ สี จิ้นผิง ครบรอบ 40 ปี นโยบายปฏิรูป & เปิดประเทศ “จีนไม่ต้องการเป็นเจ้าโลก” แต่ขอเดินหน้าสร้างตำนานความสำเร็จ พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้โลกจำ

ถอดบทเรียนจีน ‘สร้างแบรนด์’ ให้สินค้าท้องถิ่นอย่างไร? ให้ปังระดับโลกต้องจำ