การต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน สองขั้วอำนาจใน ‘สงครามการค้า’ จะส่งผลต่อภูมิเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ของโลก และความก้าวหน้าของนานาประเทศในยุค 4.0 อย่างยิ่ง


การเผชิญหน้าของสองขั้วมหาอำนาจ ‘ตะวันตก – ตะวันออก’

แต่เดิมดูเหมือนค่ายทุนนิยมเสรีฝั่งอเมริกาจากโลกตะวันตก ผู้ส่งออกการปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งฟูเฟื่องนับเนื่องจากหลังยุคสงครามเย็น กลับแผ่วลงไปมาก! ขณะที่ค่ายสังคมนิยม คอมมิวนิสต์อย่างจีน ก้มหน้าก้มตาปรับสร้างตัวมาต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ กำลังเข้าสู่ยุคเรืองรอง!

ความเคลื่อนไหวที่ต่อสู้ – ต่อเนื่องยาวนานข้ามศตวรรษนี้ เป็นเรื่อง “การชิงอำนาจนำ” ที่มีสภาวะผสมปนเปกันเรื่องอุดมการณ์และผลประโยชน์! ที่ต้องการให้โลกเป็นไปตามแบบของตน!

อเมริกาและโลกเสรีตะวันตก – ต้องการเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกแบบเสรีประชาธิปไตย ทุนนิยมเสรี ขณะที่จีน – กลุ่มโลกคอมมิวนิสต์ ก็ขยับปรับตัวสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมแห่งชาติและทุนนิยมข้ามชาติ ที่มีลักษณะรวมศูนย์เป็นต้นแบบการพัฒนา! จะว่าไปแล้ว ทั้งสองกระแสล้วนมีผลต่อการปรับตัวเพื่อสร้างความก้าวหน้ายุคใหม่ทั้งสิ้น!

แต่ฝ่ายที่เหนือกว่าก็จะมีอำนาจนำในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในหลากมิติ ทั้งการค้า เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ การต่อสู้นี้จึงยาวนานไร้จุดจบ!

เมื่อโลกเคลื่อนสู่ศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปปรับสร้างประเทศของจีนยุคใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จีนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดประเทศ และเชื่อมโลกภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยใช้เทคโนโลยีฝ่ากระแสความล้าหลัง – ขจัดความยากจนถดถอยที่เคยมีอยู่ สร้างการพัฒนาตามแบบของตนจนผงาดขึ้นอย่างรวดเร็ว!

‘จีน’ กลายเป็นผู้ประคับประคองระบบทุนนิยมโลก ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกไม่ให้ล่มสลาย เปิดเส้นทางการค้าใหม่เชื่อมโลกทุกทิศทุกทางอย่างเหลือเชื่อ!

ความสำเร็จที่โดดเด่นของจีนที่ปรากฏให้เห็นคือ การปรับตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ดำเนินผ่านการผลิต การค้า การเงิน และการลงทุน สร้างความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดความยากจนลงมหาศาล จนกลายเป็นหัวจักรเศรษฐกิจใหม่ของโลกซึ่งมีตลาดใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาเกือบ 5 เท่า!

โดย 3 ปีที่ผ่านมา จีนส่งนักท่องเที่ยวออกนอกประเทศมากกว่า 130 ล้านคน มูลค่าราว 3 แสนล้านดอลลาร์ และได้สร้างเส้นทางใหม่ BRI (Belt and Road Initiative) เชื่อมโลกผ่าน 65 ประเทศ ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้าง – ทิศทางเศรษฐกิจโลกใหม่ และได้พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทัดเทียมโลกตะวันตก ทั้งด้านข่าวสาร การสื่อสาร จนถึงด้านการทหารและอวกาศ (ซึ่งหลายเรื่องล้ำหน้ากว่า)

ที่สำคัญคือ จีนเปลี่ยนฐานะ
จากการเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
เป็น ‘ผู้ให้ความช่วยเหลือ’
เกือบ 5,000 โครงการ
ในกว่า 140 ประเทศ
มูลค่าสูงเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์!
นี่คือจีนศตวรรษที่ 21

หันกลับมาดูการฝ่ายุคตีบตันตกต่ำของไทย!

ด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าใหม่ให้แก่ประเทศในพื้นที่ EEC ความก้าวหน้าที่บรรจุไว้ในแผนการพัฒนา EEC ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การปรับโหมดการพัฒนากฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน การลงทุน รวมถึงปรับสร้างการศึกษาและพัฒนาทั้งกระบวนการ ซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดของโครงการในวันนี้ ไม่ใช่แค่ต้องต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างและที่ห่างออกไป เพื่อช่วงชิง – เปิดรับ – ปรับตัวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ หรือเผชิญหน้ากับกระแสต้านของบางกลุ่มที่มีทั้งปั้นแต่งเรื่องต่างๆ สารพัดมโน – วาดสร้าง – ดราม่า เสาะหาผู้แสดงในพื้นที่ ให้บางคนบางกลุ่มปั่นสร้างกระแสต้านเท่านั้น!

ความก้าวหน้าใหม่ของไทยครั้งนี้ ยังต้องฝ่ากระแสต้าน – ขัดทำลายจากขั้วตะวันตกด้วย! ขั้วอำนาจที่ไม่อยากให้ไทยใกล้ชิดจีน ไม่อยากให้ร่วมหัวจมท้ายกับโลกตะวันออกเกินไป และยังต้องการกำกับจับจ้องให้อยู่ใต้เงาเศรษฐกิจแองโกลแซกซอน ตามแบบแผนที่บงการได้

แม้ความเรืองรองของจีนเปล่งประกายฉายฉานให้โลกเห็นแล้วว่า การพัฒนาแบบรวมศูนย์ของจีนนั้นประสบความสำเร็จมากเกินจินตนาการ ลบทุกปมวาทกรรมที่ตะวันตกเคยป้ายสีไว้! ขณะที่การส่งออกการปฏิวัติประชาธิปไตยนั้นกลับทำให้หลายประเทศเละในชั่วพริบตา! เกิดสงครามกลางเมืองจนโงหัวไม่ขึ้นก็มีให้เห็นอยู่มาก!

การสร้างความเจริญก้าวหน้าใหม่ในพื้นที่ EEC จึงไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับการต่อต้านมั่วๆ และเรื่อยเปื่อยเท่านั้น แต่ต้องเจอกับปัญหาอีกหลายแบบในวันข้างหน้า จากประสบการณ์ความเคลื่อนไหวแบบเสรีนิยมตะวันตกนั้น มีบทเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนการต่อต้านหลายรูปแบบ จะเห็นว่าที่ผ่านมา อเมริกาใช้เงินและทรัพยากรมหาศาลกับหลายประเทศในทุกมุมโลก เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครอง เลือกทำสงครามสกปรกผ่านการให้เงินช่วยเหลือและสนับสนุนเอ็นจีโอหลากกลุ่ม หนุนการจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวที่สนับสนุนอุดมการณ์ตะวันตกในรูปของการสนับสนุนประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สิทธิสตรี ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นในทุกประเทศที่เป็นเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนยุโรปที่มีทิศทางความคิดเดียวกันด้วย

การสร้างความเจริญก้าวหน้าใหม่ของไทยครั้งนี้ ไม่เพียงต้องต่อสู้แข่งขันกับมิตรประเทศรอบบ้าน การแสวงประโยชน์จากเส้นทางการค้าใหม่แบบไร้พรมแดน และการสร้างกระแสเลื่อนลอยขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องฝ่าด่านขั้วมหาอำนาจที่จ้องล้มกระดานจากคลื่นตะวันตกด้วย!

นัยว่างานนี้ ส่งผ่านพรรคการเมืองบางพรรคมาทีเดียว! สังคมต้องช่วยสอดส่องกัน อย่าปล่อยให้มันทำลายเอาง่ายๆ!!!


 

 

เรื่อง : Apichartology