สาลิกาคาบข่าว Vol.133/62

122

บอร์ดกพอ.’ ไฟเขียว

สัญญาไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

ชง ครม. 28 ..

ก่อนทำสัญญาซีพี

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือ บอร์ดอีอีซี เปิดเผยการประชุมบอร์ดอีอีซีครั้งที่ 4 ที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับทราบผลการคัดเลือก การเจรจาและร่างสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) และได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับเอกชน (PPP) ที่ภาครัฐลงทุนน้อยที่สุด ซึ่งได้ผู้ชนะเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพี เนื่องจากมีข้อเสนอด้านการลงทุน ผลตอบแทนที่ผ่านการพิจารณา และบรรลุข้อตกลงในการเจรจาแล้ว โดยร่างสัญญาร่วมลงทุนได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งจะนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวกับเอกชนที่ได้คัดเลือก ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ส่วนการลงนามในสัญญาร่วมกันอาจทันในวันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งยังต้องรอผลการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และการส่งมอบพื้นที่ให้ครบทั้งหมดด้วย

อีอีซีชี้แรงงาน

ขาด 5 หมื่นตำแหน่ง

จับมือกระทรวงศึกษา

ปรับหลักสูตรทั่วประเทศ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ได้สอบถามผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซีและนักลงทุนทั้งไทยและจากทั่วโลกที่สนใจลงทุนในอีอีซีต่อความต้องการแรงงานพบว่า ปีนี้พื้นที่อีอีซีมีความต้องการแรงงานประมาณ 50,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่จะมีการลงทุนจริง หลังจากโครงสร้างพื้นฐานได้ผู้ชนะการประมูลและเริ่มลงทุนแล้ว ประกอบกับบางอุตสาหกรรมมีการขยายการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างไรก็ตาม ปริมาณแรงงานในพื้นที่อีอีซีพบว่ายังขาดแคลน โดยเฉพาะปริมาณผู้เรียนสาขาอาชีวะซึ่งสกพอ.กำลังเร่งหารือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยทั้งในพื้นที่อีอีซีและทั่วประเทศเพื่อปรับหลักสูตรที่เหมาะสม เป็น
กำลังสำคัญในการป้อนแรงงานเข้าพื้นที่อีอีซี ยกตัวอย่างการประสานมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อขอให้ปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวน 200 หลักสูตร ให้เน้นการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี

บีโอไอเผยตัวเลข

ลงทุนไตรมาส 1

‘ญี่ปุ่น’ แชมป์กลุ่มต่างชาติ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงสถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) ว่ามีจำนวน 245 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 84,104 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่วนมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 253 สำหรับประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ญี่ปุ่น จำนวน 55 โครงการ เงินลงทุน 26,845 ล้านบาท อันดับ 2  จีน จำนวน 38 โครงการ เงินลงทุน 9,072 ล้านบาท และอันดับ 3 สิงคโปร์ จำนวน 29 โครงการ มูลค่า 5,447 ล้านบาท โดยหากพิจารณาในด้านโครงการส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 29 ของโครงการจากต่างชาติทั้งหมด แต่หากพิจารณาในด้านมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

เร่ง กฟผ. ดูดซับ

สต็อกปาล์มอีก 2 แสนตัน

หวังดันราคา 3บาท/กก.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำและจัดทำสต็อกส่วนเกินว่า ได้เพิ่มการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตัน  เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพิ่มเติมจากเดิมรับซื้อแล้ว 1.6 แสนตัน  โดยกรมฯได้ดำเนินการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มจากโรงสกัดทั้งหมด 149 แห่ง ซึ่งมีสต็อกน้ำมันดิบรวม 2.08 แสนตัน โดยได้จัดส่งรายชื่อพร้อมปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ตรวจได้ให้ กฟผ. เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นใบสมัครจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ซึ่งจะเปิดให้โรงสกัดยื่นเสนอขายในวันที่ 16 พฤษภาคม ประกาศผลในวันที่ 17 พฤษภาคม และลงนามระหว่างกฟผ.และโรงสกัดในวันที่ 21 พฤษภาคม จากนั้นให้ส่งมอบให้ครบภายใน 15 วัน เพื่อดันราคาผลปาล์มน้ำมันให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 – 3.00 บาท

ดันอาหารฮาลาลไทย

เจาะตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิม

..บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมฯมีแผนที่จะผลักดันการส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหารฮาลาลของไทยเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดที่สำคัญมีความต้องการสินค้าอาหารฮาลาลเป็นจำนวนมากและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงโดยกรมฯมีแผนที่จะจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเดินทางไปประชาสัมพันธ์และจัดเวทีเจรจาซื้อขายสินค้ารวมทั้งจะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าในตลาดตะวันออกกลางและร้านอาหารไทยเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสินค้าอาหารไทยและอาหารฮาลาลของไทยให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดที่มีศักยภาพและไทยเองก็เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการส่งออกอาหารฮาลาลป้อนตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่จะจำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น

ขสมก. เปิดตัวแอพฯ

ซิตี้โกบอกเวลารถเมล์เข้าป้าย

พร้อมให้บริการภายใน 3 เดือน

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. เตรียมเปิดใช้แอพพลิเคชั่นรถโดยสารสาธารณะ (รถเมล์) ภายใต้ชื่อซิตี้โก (City go) รองรับระบบไอโอเอส (iOS) และ แอนดอร์ยด์ (Android) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแสดงข้อมูลว่ารถเมล์แต่ละสายจะมาถึงป้ายในเวลากี่นาที โดยประชาชนจะสามารถทราบข้อมูลสำคัญว่ามีรถเมล์สายไหนบ้างจอดป้ายนี้ และรายละเอียดของป้ายจอดรถเมล์ในแต่ละเส้นทาง ส่งผลให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ ทั้งนี้เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาแอพฯซิตี้โก โดยมาขอสิทธิ์ใช้ข้อมูลรถเมล์จาก ขสมก. ซึ่งจะเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลเป็นรายปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะต่างๆในแต่ละเส้นทางด้วย สามารถดาวน์โหลดแอพฯมาใช้ได้ฟรี คาดว่าอีก 3 เดือนจะเปิดให้บริการได้

ซาอุฯโวยเรือบรรทุกน้ำมัน

โดนบอมบ์อิหร่านออกโรง

เรียกร้องสอบสวนต้นตอด่วน

นายคาลิด อัลฟาลีห์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย ออกแถลงการณ์เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุฯ 2 ลำ ถูกก่อวินาศกรรมโจมตีนอกชายฝั่งเมืองฟูเจราห์ เมืองท่าสำคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ (12 ..) ที่ผ่านมา ส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง 2 ลำได้รับความเสียหาย โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือมีน้ำมันรั่วไหลออกมา แต่ก็สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างเรือทั้งสองลำ ขณะที่ชาติพันธมิตรในภูมิภาคต่างออกมาตำหนิการโจมตีดังกล่าว และการประกาศเตือนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสถานการณ์ตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียให้ระวังความเป็นไปได้ที่อิหร่านคู่ปรับของสหรัฐอาจจะก่อเหตุโจมตีการสัญจรทางทะเลในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีพลังงานซาอุฯไม่ได้ระบุหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตี ขณะที่กระทรวงต่างประเทศอิหร่านเรียกร้องขอความชัดเจนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้มีการสอบสวนต้นเหตุบ่อนทำลายเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคโดยด่วน