หนึ่งในราชภัฏเตรียมเชื่อม ‘คอร์สออนไลน์’ พาเด็กไทยในต่างจังหวัด เข้าถึงการศึกษาระดับโลก

คนในแวดวงการศึกษาจะได้ยินคำบ่นบ่อย ว่า เด็กน้อยลง เด็กคุณภาพแย่ลง แต่ละสถานศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เหมาะกับยุคจิทัล เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ คอร์สออนไลน์ เราจึงนำมาบอกต่อ