ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของโลกในรอยต่อระหว่างศตวรรษที่ 19 และ 20 ก่อนที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เกิดกระแสต่อต้านการพัฒนา ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงมากมาย เรียกว่าเกือบจะทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะยุคสงครามเย็น! ต่อต้าน


การปรับตัวสู่โลกยุคใหม่ในช่วงนั้น ก่อให้เกิดการปะทะกันทางวิธีคิด นำไปสู่ 2 ทางเลือกที่มองโลกแบบสังคมนิยม” กับเสรีนิยม” อย่างรุนแรง! การปฏิวัติคอมมิวนิสต์ระบาดไปทั่ว (เหมือนการปฏิวัติประชาธิปไตยช่วงปลายศตวรรษที่ 20) เหตุการณ์ในครั้งนั้น หลายประโยคความคิดปฏิวัติของ มาร์ก ปลุกไฟปฏิวัติให้ลุกโชนระอุร้อนโหมกระพือเผาผลาญสังคมยุโรปอย่างกว้างขวางรุนแรง ประหนึ่งอารยธรรมยุโรปกำลังจะถูกเผาทำลายจนสิ้น!

แต่ที่สุดแล้ว ธรรมชาติของแนวคิดเสรีนิยมก็ทำให้สังคมยุโรปก้าวผ่านความขัดแย้งแตกแยกมาได้

สังคมยุโรปและโลกตะวันตกได้เคลื่อนสู่ความรุ่งโรจน์ เมื่อล่วงเข้าศตวรรษที่ 20 ก้าวผ่านความขัดแย้งและปรับตัวสู่การประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี การพัฒนา จัดระบบสวัสดิการ จัดการความก้าวหน้าทางสังคม – เศรษฐกิจ จนหลายประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โลกตะวันตกและยุโรปก่อนช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นแบบของการพัฒนายุคใหม่ เป็นตัวชี้วัดทางสังคมเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและยังใช้เปรียบเทียบกับทุกมุมโลก ก่อนที่ ความถดถอยตกต่ำทางเศรษฐกิจ จากหลายปัจจัยรวมทั้งความพยายามรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างดุลกับอเมริกา จะมาเยี่ยมเยือน! วิกฤตเศรษฐกิจ – สังคมขยายแผ่ลามไปในยุโรปหลายประเทศ ขณะที่โลกตะวันออกเริ่มปรากฏแสงเรืองรองของความเจริญก้าวหน้าขึ้นแทนที่

ยุโรปและโลกตะวันตกจึงตกอยู่ในสถานการณ์ – และกาลเวลาที่พัดพาไปสู่ช่วงเวลาอัสดง!


หันมองขอบฟ้าตะวันออก

ความเจริญก้าวหน้าที่สั่งสมมาจากปลายศตวรรษที่ 20 อย่างรวดเร็วเข้มข้นของประเทศสังคมนิยมอย่าง จีน ได้ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าตะวันออก แล้วผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้นำโลกอย่างรวดเร็ว! ทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งของภูมิรัฐศาสตร์ที่ทั้งสร้างดุลอำนาจ – คานอำนาจกับสหรัฐอเมริกา ทำให้อเมริกาสูญเสียตำแหน่งผู้นำเดี่ยวของโลก จนต้องทำสงครามการค้ากับจีน! และใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับหลายประเทศข่มขู่คุกคามทางเศรษฐกิจในรูปแบบ อเมริกาต้องมาก่อน!

แต่ทว่า…โลกศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนความคิด – มุมมอง การดำเนินชีวิตไปแล้ว! แรงเหวี่ยงของโลกหมุนตามพัฒนาการของเทคโนโลยียุคใหม่แบบไร้พรมแดน! ความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ขึ้นอยู่กับแรงงาน ทุน หรืออำนาจโดดๆ อีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับ ‘นวัตกรรม” และ “ความรวดเร็ว” ทำให้ใครก็ได้สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำ – นำหน้าผู้มาก่อน ไม่เชื่อถามหัวเว่ยดูได้!

นี่คือ โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนไปจนสัมผัสจับต้องได้

ขณะที่ประเทศไทยสร้างพื้นที่การลงทุนใหม่ใน อีอีซี เพื่อเปิดประตูให้ไทยไปเชื่อมโลก ยกระดับความก้าวหน้าให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่วิ่งนำไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่การสร้างความก้าวหน้าใหม่ผ่านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ย่อมหนีไม่พ้นที่จะเจอกระแสต่อต้าน! ไม่ว่าจากกลุ่มที่เห็นต่าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างอาชีพที่ขัดกับการพัฒนา กลุ่มต่อต้านอำนาจรัฐ จนถึงกลุ่มที่ไม่ต้องการพัฒนา/ปิดประตูตาย หรือก็คือ กลุ่มที่ป่วยไข้ทางความคิด คิดแต่จะให้พื้นที่สำหรับคนจนเท่านั้นที่ต้องได้รับสิทธิ์ทุกอย่าง ไปจนถึงกลุ่มที่ทำมากินกับการต่อต้าน – กระตุ้นความขัดแย้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังและนำมาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรที่มุ่งยกระดับประเทศ ต้องมุ่งพิจารณาถึงความก้าวหน้าของประเทศ และต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อที่จะสร้างประโยชน์โดยรวมให้แก่ผู้คนและประเทศชาติ

การดำเนินโครงการเฉพาะและจากห่วงโซ่ความเจริญก้าวหน้าที่จะส่งถึงทุกคน โดยเฉพาะเรื่องการปรับสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยแล้ว ยิ่งต้องพิจารณาความทุ่มเทสร้างสรรค์ – การสร้างประโยชน์โดยรวมที่มีมูลค่า – คุณค่ามากมหาศาลให้แก่คนทั้งประเทศ ทั้งเรื่องรถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ การปรับสร้างถนนหนทางการคมนาคม และการปรับพื้นฐานการศึกษา ที่จะส่งผลต่อสังคมอย่างมหาศาล ไม่แพ้การลงทุนและการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ผลพวงของการพัฒนาทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถที่ทรงพลัง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในแง่คุณค่าและมูลค่าโดยรวม!

การที่มีนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มตั้งเป้าหมายที่จะทำลายความก้าวหน้าของประเทศ โดยจับกลุ่มอาชีพเดียวกันไปเชื่อมโยงกับนักเคลื่อนไหวภายนอก เป็นเรื่องน่าจับตาว่าคนกลุ่มนี้มีเป้าหมายเช่นไร? และมีความคิดแบบใด?

เพราะโดยภาพรวมที่อีอีซีออกสำรวจความคิดเห็นพบว่า ผู้คนในท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัด ต่างเห็นด้วย – ต้องการมีส่วนร่วม ในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และโลกแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต รวมถึงต้องการการคมนาคมที่สะดวกสบาย ปลอดภัย

ปัจจุบัน คนท้องถิ่นกำลังปรับสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่อย่างจริงจัง อาทิ ชาวสวนผลไม้กำลังพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบ ขยับสู่ตลาดออนไลน์ ภาคอุตสาหกรรมก็ปรับสร้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้คนต่างรอคอยที่จะเห็นชุมชนได้รับการยกระดับไปสู่ความก้าวหน้า ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายอีกแล้ว!

นี่คือภาพที่เห็นจากการพัฒนา ซึ่งมีนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มตั้งหน้าตั้งตาต่อต้าน!!!


 

 

เรื่อง : Apichartology


อ่านบทความอื่นๆ ที่สะท้อนว่า ถึงเวลาต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ ‘การศึกษาไทย’ ด้วยการผ่าตัดบางระบบ

คำบอกเล่าของคนปฏิบัติการ “เปลี่ยนการศึกษา”

‘โครงสร้างเศรษฐกิจไทย’ ก้าวไกลเพราะการบริหารประเทศหรือลัทธิการปกครอง?

กับดักของ ‘รัฐราชการ’ ที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยทหาร