จากที่ได้เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ในฐานะทายาทธุรกิจครอบครัวหนุ่มไฟแรง ผู้รับผิดชอบสืบทอดต่อกิจการของครอบครัว บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้พูดคุย ต้องยอมรับว่าได้มองซีอีโอหนุ่มคนนี้ในฐานะทายาทธุรกิจทั่วไป ที่มาดูแลกิจการต่อจากคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ให้ดำรงอยู่เท่านั้น ทว่าทันทีที่ได้นั่งลงพูดคุย ทำความรู้จักกับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ที่พ่วงด้วยตำแหน่ง บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยตราแม่นภา ขนมไทยที่ขายดิบขายดีในร้านสะดวกซื้อ ก็ต้องเปลี่ยนความคิดไป เพราะคมคิดของทายาทธุรกิจผู้นี้ก้าวล้ำ มองเห็นโอกาสในวิกฤต ได้อย่างน่าทึ่ง

กระทั่งมาในวันนี้ วันที่คุณธีรินทร์ มีแบรนด์แตกยอดออกมามากมายภายใต้การกำกับดูแลของเขา ก็ได้รับทราบข่าวน่ายินดีกับบทบาทใหม่ท้าทายความสามารถซีอีโอหนุ่มคนนี้นั่น คือ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ในวาระปี 2562 – 2563

ข่าวล่าสุดนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้ทำความรู้จักกับทายาทธุรกิจผู้มีภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดชลบุรีท่านนี้ว่า เมื่อได้เข้ามาดูแล ทำหน้าที่ในตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ เขาจะสร้างประโยชน์กลับคือให้บ้านเกิด และจะมีมาตรการพัฒนา ส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี หนึ่งในสามจังหวัดอีอีซีนี้ ประสบความสำเร็จในการทำการค้าการขายในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไร


เปิดโครงสร้างดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ 9 ฝ่าย หลัก ขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรี

จากการเป็นผู้สร้างปรากฎการณ์นำพาธุรกิจใหม่ที่แตกยอดจากธุรกิจเก่า ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ด้วยเงินลงทุนเพียง 10 ล้าน แต่แล้วกลับสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงถึง 2,500 ล้านบาท มาวันนี้ คุณธีรินทร์ ได้ก้าวสู่บทบาทใหม่ของแม่ทัพภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ให้มีพลวัตในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น สมศักดิ์ศรีของการเป็นหนึ่งในสามจังหวัดอีอีซี เขาได้วางกลยุทธ์เพื่อทำหน้าที่นี้อย่างไรบ้าง? คำตอบที่ได้รับ คือ

เขาต้องการโฟกัสไปที่ นโยบายในการพลิกโฉมหอการค้าจังหวัดชลบุรีสู่ยุคดิจิทัล ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวไปเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรมและดิจิทัลภายในจังหวัด จึงวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบของการประสานงานกันทั้ง 9 ฝ่าย โดยมีรองประธาน ทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจดูแลอย่างใกล้ชิด

“ปีนี้เราจะต้องส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้นทั้งภาคการผลิต การขายและการจัดการมาช่วยให้ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีคู่แข่งมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีเงินทุนมหาศาล เข้ามากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย วันนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนให้มีการนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้และต่อยอดธุรกิจของพวกเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับนโยบายใหม่ของหอการค้าจังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 9 ฝ่ายสำคัญ โดยเริ่มจาก

  1. ฝ่ายแรงงาน ช่วยส่งเสริมการยกระดับแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ EEC พร้อมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย
  2. ฝ่ายเกษตรกรรม ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ เช่น สับปะรดและปลานิล ให้เกิดความสมดุลและมีรายได้ที่ยั่งยืน พยายามผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  3. ฝ่ายขนส่ง นับเป็นฝ่ายสำคัญของจังหวัดเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการส่งเสริมการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งให้รวดเร็วและสะดวกสบาย รองรับการเติบโตของ EEC ต่อไป
  4. ฝ่ายการค้าการลงทุน จะมีการกระตุ้นการลงทุนภายในชุมชนที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
  5. ฝ่ายอุตสาหกรรม รวมการพัฒนาการเกษตร ประมงและการแปรรูป โดยมุ่งเน้นการต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  6. ฝ่ายการท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็น 1 ตำบล 1 สถานีใน 27 ตำบลทั้งหมด ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดระบบท่องเที่ยว เช่นรวมการทำทัวร์ เส้นทางท่องเที่ยวและที่พักได้ในครั้งเดียว พร้อมอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  7. ฝ่ายพาณิชย์ ยกระดับการค้าขายของตลาด SMEs ในจังหวัด เพื่อสร้างความเข็มแข็งจากชุมชน ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เปิดตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
  8. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการต่อยอด MOU ที่มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและอาชีวะ สร้างหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจ รวมถึงการจัดอบรมในชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างประสิทธิภาพ และ
  9. ฝ่ายนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งเสริมความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในเรื่อง IoT ERP BI และ AI เป็นต้น พร้อมผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการระบบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน

บทพิสูจน์ที่มากกว่าคำพูด ของ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล

การจัดงานสัมมนา “depa mini Transformation Voucher EEC” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดชลบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก เป็นบทพิสูจน์ด่านแรกของ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่

โดยงานนี้จัดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้จัดงานทุกฝ่าย ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ได้เรียนรู้เพื่อประยุกต์เอาทักษะการใช้ดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบัน พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กว่า 1.5 แสนราย เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

“ทาง หอการค้าชลบุรีเองได้มีแผนผลักดันและช่วยผู้ประกอบการ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงตลาดที่ตรงใจลูกค้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาคราชการ ภาควิชาการให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยต่อยอดของผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมของสินค้า หรือการที่เข้าไปทำเอ็มโอยูกับวิทยาลัยอาชีวะเพื่อให้นักเรียนได้มีอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริง”

เพราะในมุมมองของ ประธานหอการค้าชลบุรี ในฐานะที่เป็นทั้ง นักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กร รุ่นใหม่ มองว่าผู้ประกอบการทุกคนจะอยู่ในฐานะได้เปรียบ เมื่อพวกเขามีทักษะประยุกต์เอาความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคธุรกิจซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้

“การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนี้ ก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แข่งกับผู้ประกอบการด้วยกันภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคู่แข่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ที่ยิ่งนับวัน จะยิ่งเดินทางเข้ามาลงทุน ขยายกิจการในบ้านเรา ผ่านการเดินหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซีด้วย ดังนั้น หากวันนี้ผู้ประกอบการไทยยังไม่มีการปรับตัว ย่อมเกิดผลลัพธ์ในทางลบต่อการทำธุรกิจในอนาคตอย่างแน่นอน”

มาถึงตอนนี้ คงต้องพูดว่า ต้องติดตามการทำงานและการบริหารหอการค้าชลบุรีของประธานคนใหม่ ซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงท่านนี้ต่อไปว่า พลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้มากประสบการณ์นี้จะได้รับการต่อยอดไปสร้างโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กลับคืนให้กับเหล่าผู้ประกอบการชาวชลบุรี คนบ้านเดียวกันกับเขาได้อย่างไร


ที่มา : รายงานข่าวเรื่อง ‘ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล นั่งประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่ ตั้งเป้าพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัล เสริมแกร่ง SMEs พัฒนานวัตกรรม’ (ข่าวเศรษฐกิจ ThaiPR.net — จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562)


อ่านเรื่องราวเหล่าซีอีโอชาวไทย ที่ผลักดันธุรกิจจนสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชมกันต่อ

‘สุนันทา กังวาลกุลกิจ’ คนไทยคนแรกรับตำแหน่ง ‘ประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO’ บทพิสูจน์หญิงไทย เทียบชั้นซีอีโอระดับโลก

เปิดอกพูดเปลือยหัวใจตอบกับ ศุภชัย เจียรวนนท์ แม่ทัพใหญ่ค่ายซีพีนำขบวนแนวร่วมจัดเต็ม ลุยศึกชิงธงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ตรีวิทย์ พิชณุษากร ถอดรหัสความสำเร็จ นีล เทเวิร์น “Neil’s Tavern” ร้านสเต็กระดับตำนาน