สาลิกาคาบข่าว Vol.160/62

133

ดันไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

เข้าบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก่อนลงนามซีพี

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงิน 224,544 ล้านบาท ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการดังกล่าวแล้ว และในวันที่ 24 มิถุนายนนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน คาดว่าจะลงนามกับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร (กลุ่ม CPH) ผู้ชนะการประมูล ได้ไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคมนี้

ชง 3 S Curve

รมว.อุตฯคนใหม่เดินหน้า

ยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยกระดับการศึกษาไทย

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S Curve) ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ว่า ขณะนี้ต้องรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หากได้รมว.อุตสาหกรรมคนใหม่แล้วก็จะมีการประชุมหารือระดับผู้บริหาร เพื่อกำหนดแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสศอ.อยู่ระหว่างผลักดันแผนปฏิบัติงานด้านการผลิตแห่งอนาคต 20 ปี คือยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีมูลค่าสูงตรงความต้องการของโลก ก่อนหน้านี้เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วแต่สุดท้ายถูกตีกลับเพื่อรอครม.ชุดใหม่ ดังนั้น สศอ.จะเร่งดำเนินการ เพื่อเสนอรมว.อุตสาหกรรมคนใหม่นำเข้าสู่ครม.ต่อไป นอกจากนี้จะปรับปรุง 2 แผนปฏิบัติงานคือ การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต และ งานด้านการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพราะเป็นแผนที่ผ่านการพิจารณาจากครม.ตั้งแต่ปี 60 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าจนถึงปัจจุบันการลงทุนของ 2 อุตสาหกรรมเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

กรอ.ยันโรงงานใหม่ในอีอีซี

เน้นเศรษฐกิจหมุนเวียน

เร่งติดจีพีเอส

รถขนกากอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึงยอดการขอตั้งโรงงานใหม่และขยายโรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2562 (..-..) ที่มียอดการขอประกอบและขยายกิจการโรงงานสูงถึง 209 โครงการ มีเงินลงทุน 63,651 ล้านบาทนั้น มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาลงทุนเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และดำเนินการผลิตแบบ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้มีกากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งน้อยมาก ขณะเดียวกันกรมฯได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้ติดระบบจีพีเอสรถขนส่งกากอุตสาหกรรมไปแล้วกว่า 900 คัน และจะทยอยติดตั้งให้ครบทั้ง 4,000 คันในเร็วๆนี้ สามารถติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมตั้งแต่โรงงานไปจนถึงแหล่งกำจัดกากอุตสาหกรรม ไม่ให้ออกนอกเส้นทางไปลักลอบทิ้งในที่สาธารณะได้ พร้อมมีแผนยกระดับศูนย์ตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศที่จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ศูนย์อีอีซีไออีอีกด้วย

สินค้าปศุสัตว์

โตสวนสงครามการค้า

ส่งออกจีนยอดพุ่ง

กว่า 1,000%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐเมริกากับจีนที่ยืดเยื้อ แต่เมื่อพิจารณาสถิติการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป โดยในปี 2561 ไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์สู่ตลาดโลกมูลค่า 3,914.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 17.88 ขณะที่การส่งออกฯ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 1,294.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.66 โดยจีนเป็นตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 1,045 ในขณะตลาดส่งออกที่สำคัญอื่นๆ อาทิ ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ มีการขยายตัวเช่นกัน ซึ่งเอฟทีเอเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าไทยในประเทศคู่ค้า ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ทุกรายการจากไทย

เรียก 70 รพ.เอกชน

หารือปรับลดราคายา

หลังยังเงียบ ตั้งราคา

สูงเกินจริง 16,000%

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ลงนามในประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 .. 2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาว่ามี 353 โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลมาทั้งราคาซื้อและขาย และพบว่า 30% ของโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลคิดราคาต่ำกว่าที่เฉลี่ยทั่วไป อีก 40% คิดราคาในระดับกลาง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลที่เหลืออีกประมาณ 30% หรือประมาณ 70 แห่ง ที่ต้องเชิญมาหารือคือกลุ่มที่ตั้งราคาไว้สูงกว่าราคาเฉลี่ยค่อนข้างมากเฉลี่ยสูงถึง 300% บางรายสูงถึง 8,000% และที่น่าตกใจคือบางรายสูงถึง 16,000%

คุมเข้มโรคชิคุนกุนยา

ระบาดหนักภาคใต้

เตือนประชาชนเฝ้าระวัง

รายงานข่าวจากกรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 – 15 มิ.. 2562 ระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 .. – 5 มิ.. 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 3,592 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี ตามลำดับ โดยภาคใต้เป็นภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดถึง 3,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.4 ของผู้ป่วยทั้งหมด และมีแนวโน้มพบมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ลักษณะอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นมีการช็อก อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีอาการไข้ ผื่น ปวดข้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 14 วันก่อนป่วยขอให้ไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

รัฐมนตรีจี 20

ชูแก้ระเบียบการค้าโลก

ลดขัดแย้งเทรดวอร์

เสนอจัดเก็บภาษีดิจิทัล

สื่อญี่ปุ่นรายงานการประชุมรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศสมาชิกจี 20 จัดขึ้นที่เมืองฟุกุโอกะและเมืองสึคูบะเขตอิบารากิของญี่ปุ่น วันนี้ (9 มิ..) ประกอบด้วย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล อังกฤษ แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี สหรัฐ และสหภาพยุโรป ทุกประเทศต่างพุ่งเป้าลดปัญหาเศรษฐกิจการค้าโลก อันเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลายรายมองว่าองค์การการค้าโลก หรือ WTO จำเป็นต้องปฏิรูปทั้งในด้านระเบียบการค้าโลก การเจรจาการค้า และการกำหนดกลไกจัดการข้อพิพาททางการค้าให้สอดคล้องกับความเป็นแปลงของโลก ขณะเดียวกันควรทำความตกลงร่วมกันในการจัดเก็บภาษีดิจิทัลให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 นี้ เพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีที่มีกิจการกระจายทั่วโลก ต้องชำระภาษีให้กับประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกรรมอย่างเป็นธรรม