ด้วยอุปกรณ์ที่พกติดตัวไปได้ทุกที่ อย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์ IoT อีกสารพัดที่ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายอย่าง Bluetooth, WiFi, 4G ที่กำลังกลายเป็น 5G ในอีกไม่ช้า สุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เขียนถึงเทคโนโลยีที่เรากำลังจะได้ใช้ไว้ 5 ข้อ ดังนี้


 1 

สุภัค ลายเลิศ

IDC เผยว่า ในปี 2564 เทคโนโลยี 5G รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อรองรับระบบเครือข่ายไร้สาย กำลังพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของ 4G ทั้งในเรื่องขนาดของแบนด์วิธรับ-ส่งได้เร็วขึ้น และด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น แต่กินไฟต่ำลง รวมถึงอาจสามารถรองรับการใช้งาน IoT (Internet of Things : IoT) ได้ถึง 1 ล้านชิ้น ต่อขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร 5G จึงเป็นตัวผลักดันให้เกิดการใช้งาน IoT มากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

 2 

การคาดการณ์ของ IDC คงพอให้เราจินตนาการภาพองค์กรที่ต้องเผชิญวิกฤตปริมาณและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวทั้งในและนอกองค์กรมากกว่าที่เคยเป็นมา มีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ต้องลงทุนติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi (Wireless Access Point) นอกเหนือจากเครือข่ายแบบใช้สาย กระจายตามจุดต่างๆ ให้พร้อมรับมืออุปกรณ์ IoT หรือไอทีส่วนตัว ซึ่งเคลื่อนที่เปลี่ยนทางอยู่ตลอดเวลา การออกแบบเครือข่ายที่ต้องรองรับอุปกรณ์ทั้งเก่าและใหม่ภายใต้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน รวมถึงการกำกับการใช้งานที่ต้องคำนึงถึง การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้แรงและเร็วแบบไม่สะดุด และมีความปลอดภัยสูง เป็นหัวใจสำคัญ 

 3 

ในอดีต เราพูดถึง Router, Switch, Modem ทั้งหมดก็เพื่อให้ คอมพิวเตอร์คุยกันได้ แต่ปัจจุบัน มนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และเครือข่ายไร้สายก็ถูกใช้เป็นช่องทางสำคัญ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ คนมาสื่อสารกัน การพัฒนาระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ครอบคลุม กว้างขวางขึ้น จึงต้องคำนึงถึงองค์ประกอบเพิ่มเติมในเรื่องของ ผู้ใช้งาน (Users) อุปกรณ์ (Things) แอปพลิเคชัน (Applications) และ ตำแหน่งแห่งที่ (Locations)  รวมถึงต้องมีความชาญฉลาดพอในการ วิเคราะห์ (Analytics) และต้องมีการทำงานแบบ อัตโนมัติ (Automatic) เช่น  ข้อมูลด้านพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเก็บได้จากอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ขณะเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า ช่วยให้ฝ่ายขายและการตลาดสามารถนำมาวิเคราะห์และคัดเลือกกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย อาทิ ล่วนลดในการซื้อสินค้า การนำเสนอสินค้าที่จำหน่ายในราคาพิเศษ หรือบริการที่โดนใจป้อนกลับได้ถึงตัวลูกค้าโดยตรง และเกิดขึ้นแบบทันท่วงที (Real time) มากขึ้น       

 4 

ปัจจุบัน บริษัทผู้พัฒนาเทคโลยีเครือข่ายหลายๆ ค่าย อาทิ เอชพีอี อรูบ้า (HPE aruba) เร่งยกระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพและทำงานอัตโนมัติยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายจากมาตรฐาน 802.11ac ไปเป็น 802.11ax หรือ WiFi 6  ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมถึง 4 เท่า และรองรับการทำงานได้ทั้งคลื่นความถี่ 2.4 MHz และ 5 MHz 

 5 

ซอฟต์แวร์ SDN (Software Defined Network) ก็เข้ามาช่วยจัดการการทำงานของเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติจากจุดเดียว แอปพลิเคชันที่ว่าก็เช่น VR การส่งภาพสามมิติ  ซึ่งย่นระยะเวลาในการจัดการกับปัญหาให้เร็วขึ้น ตลอดจนการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi WPA 7 โดยการเข้ารหัส หรือ การพัฒนาอุปกรณ์สวิตช์แบบเปิด เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานของอุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเชื่อมต่อในเครือข่ายให้ทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อได้

เมื่อมาตรฐานทางเทคโนโลยีเครือข่ายเปลี่ยนแปลงไป การออกแบบระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันและในอนาคต จึงไม่ได้ปลดล็อกเรื่องความเร็วแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้า พนักงาน ทีมงาน เข้าถึงการใช้งานที่ปลอดภัยในทุกกรณี ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการทางธุรกิจที่สร้างทั้งโอกาสและความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ให้องค์กรสามารถยืนเด่นเหนือคู่แข่งทางธุรกิจได้


WiFi 6 เริ่มใช้กันแล้ว ไม่รู้คงไม่ได้

“พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ตลอดเวลา โดยปัจจุบันพบว่า คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้งานสูงขึ้นเรื่อยๆ” 

วสิษฐ์ วัฒนศัพท์

ข้อมูลข้างต้นนี้ วสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส กล่าวไว้ และบอกถึงบริการด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ว่า เอไอเอสเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2558 ในชื่อ AIS SUPER WiFi ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกซึ่งให้ความเร็วสูงสุด 650 Mbps

สอดคล้องกับสิ่งที่ซีอีโอ ยิบอินซอย กล่าวไว้ตอนต้น เอไอเอส โอเปอเรเตอร์ค่ายสีเขียวก็ยกระดับการให้บริการ WiFi โดยนำเทคโนโลยี WiFi 6 หรือ IEEE 802.11 ax มาตรฐาน WiFi ยุคใหม่ที่มีความเร็วสูงสุดมาเปิดให้บริการเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้บริการแบบนำร่องก่อนที่ AIS Flagship Store เซ็นทรัลเวิลด์, AIS Shop เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต

chipset
Source : https://en.wikichip.org

จุดเด่นของ WiFi 6 คือ รองรับการใช้งานมือถือและอุปกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้น เร็วขึ้น และเสถียรกว่าเดิม รวมถึงลดสัญญาณรบกวน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น อีกทั้งยังช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีสมาร์ทโฟนเพียงบางรุ่นเท่านั้นที่ใช้งาน WiFi 6 ได้ในขณะนี้ อาทิ ซัมซุง รุ่น S10, S10+, S10e และสมาร์ทโฟนที่ใช้ Chipset Snapdragon 855 


อ่านบทความที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนา 5G ในประเทศไทย และโอกาสของการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ผลการศึกษายืนยัน อิทธิฤทธิ์ ‘เทคโนโลยี 5G’ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโลก ขับเคลื่อนภาคการผลิตไทยไปได้ไกล & เร็วกว่าเดิม

‘ศรีราชา’ พื้นที่แรกในไทยที่ได้ทดสอบการใช้งาน 5G

สำรวจ ‘ศูนย์ทดสอบ 5G’ ที่ ม.เกษตร ศรีราชา อยากรู้เหมือนกันไหมว่า แต่ละองค์กรใช้ 5G สร้างประโยชน์ด้านใด