หากอ้างอิงตาม ผลการวิจัยการทำการตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุ โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 9.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน และคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จากสถิตินี้คงไม่ต้องบอกแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ เพียงใด และประเด็นที่ควรมาช่วยกันขบคิด คือ จะใช้นวัตกรรมใดมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่ ซึ่ง แพลตฟอร์มออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่จะเข้ามามีบทบาทในภารกิจนี้ได้

เพราะถ้าอ้างอิงตามรายงานผลการวิจัยฉบับเดียวกันนี้ จะทราบได้ว่า ผู้สูงวัยยุคนี้นิยมเสพทั้ง สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ตลอดจน สื่อออฟไลน์ อย่างโทรทัศน์ เพื่อติดต่อสื่อสารและเปิดรับข่าวสารมากที่สุด โดยสื่อที่ครองใจกลุ่มคนรุ่นใหญ่นี้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. Line ร้อยละ 50 เนื่องจากใช้งานง่าย ถ้าอ่านเจอเนื้อหาที่ชื่นชอบจะส่งสติ๊กเกอร์แทนการพิมพ์ข้อความตอบโต้ 2. โทรทัศน์ ร้อยละ 24 โดยผู้สูงวัยกว่าร้อยละ 61 จะเปิดทิ้งไว้ไม่เปลี่ยนช่อง เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา และ 3. Facebook ร้อยละ 16

ข้อมูลทางสถิตินี้จึงมาสนับสนุนได้เป็นอย่างดีว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ คือ เครื่องมือสื่อสารที่มีแนวโน้มจะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหญ่หรือผู้สูงอายุมากที่สุด ดังนั้น ในยุคนี้ การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุ จึงกลายเป็นเทรนด์ที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ มองว่าเป็นโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุได้ดีที่สุด


แพลตฟอร์มออนไลน์ เครื่องมือการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหญ่ ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้

ไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุยุคนี้ เพราะจากการสำรวจล่าสุดยังพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหญ่ยังนิยมใช้งาน Search Engine ด้วย โดยประเภทเนื้อหาที่โดนใจมากที่สุด ได้แก่ สาระประโยชน์ ร้อยละ 61 เช่น การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ อาหารการกิน และข้อมูลที่ยกระดับคุณภาพชีวิตต่างๆ ตามด้วยความบันเทิง ร้อยละ 22 ตามด้วยเนื้อหาเตือนภัย ร้อยละ 9 และสุดท้าย คือ เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ ร้อยละ 8

ส่วนแบรนด์สินค้าและบริการที่ใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสารเข้าถึงกลุ่มผูู้สูงอายุ มีผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการที่คนรุ่นใหญ่สนใจมากที่สุด 6 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางออร์แกนิกส์ ข่าวสารจากแพทย์ โรงพยาบาล ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลร่างกาย
  2. ผลิตภัณฑ์เชิงศาสนา ได้แก่ สังฆภัณฑ์ แพ็กเกจท่องเที่ยวเชิงศาสนา หนังสือคำสอนเกี่ยวกับธรรมะ จนถึงวัตถุมงคล
  3. กิจกรรมบันเทิงที่มีสาระ ได้แก่ คอนเสิร์ตเพลงดังในอดีต ภาพยนตร์ ละครเวที 
  4. ธุรกิจด้านไอที ที่มีวิธีการซื้อและการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน
  5. สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ จัดเตรียมโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
  6. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ จัดเตรียมโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ

โดยบทสรุปของผลวิจัยนี้ชี้ว่า หากแบรนด์สามารถสร้างการรับรู้และความผูกพันในแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ จะทำให้แบรนด์นั้นครองใจผู้สูงอายุได้ไม่ยาก เพราะกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยนับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งนอกเหนือจากจะมีกำลังซื้อ มีเวลาหา-อ่านข้อมูลแล้ว ยังเป็นวัยที่มีความภักดีในแบรนด์สูงด้วย


เปิดตัว ‘แพลตฟอร์มออนไลน์’ ต่อยอดความตั้งใจดี สู่คอมมูนิตี้ออนไลน์ที่มีทุกคอนเทนต์โดนใจคนรุ่นใหญ่

เมื่อเทรนด์นวัตกรรมการสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเป็นเช่นนี้ ในปัจจุบันจึงมีการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ โดยโฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนรุ่นใหญ่ เป็นหลัก ทั้งแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวทุกด้านที่คนกลุ่มนี้สนใจ ไปจนถึงการผนวกแพลตฟอร์มนี้เข้ากับโมเดลธุรกิจ แนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ที่โดนใจผู้สูงอายุ ทว่า โมเดลการสร้างแพลตฟอร์มประเภทนี้ จะได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จได้อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนเทนต์ที่ดี จริงใจ และนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องนั่นเอง

นายสักกฉัฐ ศิวะบวร

เพื่อให้เห็นภาพ วันนี้ขอยกตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์น้องใหม่ “บิ๊กสไมล์ เวิลด์ Bigsmile world” ที่เราได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัว 2 แพลตฟอร์มออนไลน์ www.bigsmileworld.com และ Facebook Fanpage : BigSmile World อย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแพลตฟอร์มนี้ นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า

“จากการศึกษาของเราก่อนที่จะมาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ พบว่าสังคมไทยเรามี “คนรุ่นใหญ่” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย มีบุคลิกภาพเป็นผู้รู้ มีทัศนคติที่ลุ่มลึก ขณะเดียวกัน ก็มีความมั่นคงทางการเงิน มีอิสรภาพทั้งในเรื่องของเวลาและการเงิน มีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่ต่างจากกลุ่มคนในวัยทำงานหรือวัยรุ่น ใส่ใจสุขภาพ ใช้ชีวิตไปกับการทำสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อสร้างความสุขในแบบเฉพาะของตน โดยไม่มีปัจจัยเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยว คนกลุ่มที่กล่าวมานี้มีจำนวนไม่น้อยในสังคมไทย ซึ่งเปิดรับการใช้งาน การสื่อสาร ด้วยสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียด้วย”

“เราจึงเล็งเห็นว่า การเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สร้างสุขให้กลุ่มคนรุ่นใหญ่นี้ น่าจะเป็นโอกาสที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการให้กับกลุ่มคนรุ่นใหญ่ รวมถึงคนทุกวัยที่ต้องการออกแบบการใช้ชีวิตในแบบของตนเองอย่างอิสระ อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนรอบข้างที่รักได้แน่นอน”

สำหรับคอนเทนต์ที่กลุ่มคนรุ่นใหญ่มีแนวโน้มให้ความสนใจ ซึ่งทางบิ๊กสไมล์ เวิลด์ ปรับมาเป็นเนื้อหา 4 ด้านหลักที่แพลตฟอร์มนี้จะนำเสนอ นั่นคือ

  • สุขภาพ แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมเอาบทความที่ให้ความรู้ในเรื่องที่คนรุ่นใหญ่ให้ความสนใจ จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ อย่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย แพทย์ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่าย กระชับ ชัดเจน นำไปสู่การนำมาปรับใช้ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไม่ใช่รักษา
  • ความงามตามวัย แม้อายุจะเพิ่มขึ้น แต่คนรุ่นใหญ่ทุกคนยังอยากดูดี ดูเป็นหนุ่มเป็นสาว จากความต้องการตรงนี้ นำสู่การนำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการดูแลความงาม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ ที่ทำจากสมุนไพร พร้อมแนะนำวิธีใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย
  • การบริหารความมั่งคั่ง หากต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การบริหารจัดการทรัพย์สิน เงินทอง ก็มีความสำคัญไม่น้อย ดังนั้น คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะนำรูปแบบต่างๆ ในการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินในอนาคตที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหญ่โดยเฉพาะก็จะเป็นอีกหนึ่งด้านที่จะได้เห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์นี้
  • รูปแบบการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหญ่ มีพร้อมทั้งอิสรภาพทางเวลาและทุนทรัพย์ ใช้เวลาได้เต็มที่ไปกับการออกเดินทางท่องเที่ยวและทำงานอดิเรกที่ชอบ พวกเขาจึงต้องการข้อมูลผ่านช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลของผู้ให้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและสร้างความสุขให้คนวัยนี้ได้แบบรอบด้าน

สรุปแล้ว คุณสักกฉัฐได้แสดงถึงความตั้งใจของ บิ๊กสไมล์ เวิลด์ ว่า ต้องการเป็นสื่อกลางที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมรับรู้ถึงการสร้างความสุขในแบบที่คนรุ่นใหญ่ชอบ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ได้อย่างมีคุณภาพ  โดยความสุขที่ว่านี้ อาจเกิดขึ้นผ่านการสื่อสารทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สานต่อสู่การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์คนรุ่นใหญ่ในแต่ละด้าน การทำ Workshop ในด้านต่างๆ ที่คนรุ่นใหญ่สนใจ ไปจนถึงการจัดมหกรรมงาน Fair ที่รวบรวมเอา ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รวมถึงนวัตกรรมอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหญ่ มาไว้ในงานนี้งานเดียว

เมื่อถามถึงโครงสร้างของโมเดลธุรกิจ บิ๊กสไมล์ เวิลด์ โดยในช่วงปีแรกนับจากก่อตั้ง คุณสักกฉัฐ คาดว่าจะสร้างคอมมูนิตี้ที่มีสมาชิกราว 1 แสนคน จากนั้นหากได้รับผลตอบรับที่ดี ก็จะตั้งเป้าต่อไปเพื่อขยายคอมมูนิตี้นี้ออกสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกับไทย อย่าง ดูไบ เมียนมา เวียดนาม ซึ่งมีตลาดคนรุ่นใหญ่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจซ่อนตัวอยู่


ที่มา : อ้างอิงจากบทความเรื่อง “เจาะตลาดสูงวัย รับกระแส Aged Society” 04 Oct 2018 By BLT Bangkok


นวัตกรรม จะเข้ามามีบทบาทในการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างไร ไปดูกัน

ต้นแบบ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ยกระดับชีวิตผู้พิการ & ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย

ชวนไปดู ‘นวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่’ เพิ่มโอกาส ‘จ้างงานสตรีและผู้สูงอายุ’ ในญี่ปุ่น อย่างได้ผล

ต้นแบบ อาหารสูตรสมดุลโปรตีนสูง เพื่อผู้ป่วยและผู้สูงวัย ตอบรับ ‘เทรนด์อาหารแห่งอนาคต’ ฝีมือนักวิจัยหญิงไทย