ปฏิวัติการทำเกษตรแบบเดิม สู่ ‘Indoor Farming การเกษตรในร่ม’ ช่องทางทำเงินจากนวัตกรรมการปลูกพืชแนวใหม่

เทรนด์ Indoor Farming นวัตกรรมการปลูกพืชแนวใหม่ ที่ได้รับความนิยมในระดับโลก จะสามารถนำมาปรับใช้พัฒนาระบบการเกษตรไทยได้อย่างไร