แต่ไหนแต่ไรมา หลายคนอาจเคยได้ยินคำตักเตือนจากคนรอบข้างว่า อย่ากินเนื้อไก่มาก เพราะเนื้อไก่มีฮอร์โมนเร่งโตตกค้าง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่อวัยวะหรือระบบต่างๆ ในร่างกายกำลังเติบโต ต่อความเชื่อนี้ หลายคนเชื่อไปโดยปริยายแล้วว่าเป็นความจริง ด้วยไก่บ้านเราเลี้ยงในระบบฟาร์มอุตสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ที่ทางฟาร์มจะให้อาหารและเสริมด้วยฮอร์โมน แต่ในวันนี้ความเชื่อนี้จะเปลี่ยนไปด้วยคำยืนยันจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มายืนยันว่า เนื้อไก่ไทยปลอดภัย ปราศจากฮอร์โมนเร่งโตแน่นอน


นักวิชาการไทย ยืนยันเทคโนโลยีการเลี้ยงสมัยใหม่ทำให้ ‘เนื้อไก่ไทยปลอดภัย ปราศจากฮอร์โมนเร่งโต’ บริโภคได้อย่างปลอดภัย

อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ ขำพิมพ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคบางกลุ่ม เรื่องไม่ควรบริโภค เนื้อไก่ เป็นประจำ เพราะมีฮอร์โมนเร่งโตตกค้าง ทำให้วัยรุ่นโตเร็วกว่าวัย มาในวันนี้ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลท่านนี้ได้ออกมายืนยันว่า

“ข้อเท็จจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ในบ้านเราเพื่อส่งให้ตลาดผู้บริโภคนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตในการเลี้ยงไก่แล้ว เนื่องจากตอนนี้ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็ว ทั้งในโรงเรือนเลี้ยงไก่ หรือฟาร์มเลี้ยงไก่แต่ละแห่งก็ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องโรคระบาดในไก่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจโดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงลงทุนกับวางระบบป้องกันโรคที่ดี เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัยอยู่แล้ว”

ขณะที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารก็เหมาะกับช่วงวัยการเติบโตของไก่ สามารถคำนวณและผสมอาหารสำเร็จรูปให้ได้สารอาหารตรงตามความต้องการของสายพันธุ์ ทำให้ไก่เติบโตได้ตามลักษณะของสายพันธุ์ที่โตได้เร็วอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเสริมสารเร่งโตแต่อย่างใด

นอกจากนั้น อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ อธิบายเพิ่มเติมว่าในด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วนั้น ช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยงลงอย่างมาก และยังไม่ต้องใช้สารเร่งใดๆ เลย ขอเพียงได้รับสารอาหารที่เพียงพอตามความต้องการของสายพันธุ์ และอยู่อย่างสุขสบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เครียด ไก่ก็จะเติบโตได้รวดเร็ว

โดยการปรับปรุงสายพันธุ์ต้องใช้เวลาวิจัยกันมายาวนานหลายสิบปี แล้วค่อยๆปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการ แต่กระบวนการนี้ก็ไม่ได้มีอันตรายต่อผู้บริโภคเนื้อไก่ เพราะเป็นการปรับปรุงในระดับพันธุกรรมของตัวไก่เองเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อเซลล์หรือพันธุกรรมในร่างกายมนุษย์

ส่วนการเลี้ยงไก่สมัยใหม่ในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัยก็ทำให้ไก่อยู่อย่างสุขสบาย ทำให้ไก่มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดี โรงเรือนหนึ่งสามารถเลี้ยงไก่ได้ครั้งละหลายหมื่นตัว โดยไก่ไม่เครียด สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

บางโรงเรือนยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพฤติกรรมสัตว์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ผ่านกล้องในโรงเรือนที่ทำให้ผู้เลี้ยงสามารถติดตามดูสภาพตัวสัตว์ได้ตลอดเวลา กอปรกับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแก๊สต่างๆ การระบายอากาศ อย่างครบครัน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ นั่นคือ การมีระบบป้องกันโรคที่ดี ไม่ให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคที่ทำให้ไก่เจ็บป่วย เช่น พื้นที่เลี้ยงไก่ที่มีรั้วรอบขอบชิด การฆ่าเชื้อพาหนะและอุปกรณ์ก่อนเข้าฟาร์ม อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาด เปลี่ยนรองเท้าบู๊ทก่อนเข้าฟาร์ม เป็นต้น

ขณะเดียวกัน การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในไก่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี โดยวัคซีนที่ให้นั้น ผู้บริโภคก็วางใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และมีการกำหนดระยะควบคุมหยุดวัคซีน ซึ่งไก่ที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้รับรองระบบมาตรฐานต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบในทุกขั้นตอนจนแน่ใจว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงควรเลือกแหล่งที่มาของเนื้อไก่ว่าผ่านการตรวจสอบจากระบบมาตรฐาน โดยดูจากตราสัญลักษณ์ต่างๆบนบรรจุภัณฑ์ด้วย


เคลียร์ให้ชัด เด็กกินเนื้อไก่มาก จะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไป จริงหรือมั่ว?

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร กำหนดว่าการใช้ฮอร์โมนในไก่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิกถอนตำรับของฮอร์โมนนี้ไปแล้ว โดย อย. มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 417/2528 ลงวันที่ 23 กันยายน 2529 เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ Hexoestrol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในสัตว์ปีก หากมีการลักลอบใช้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และหากนับจากวันที่ประกาศจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลาเกือบ 33 ปีแล้วที่มีการใช้กฎหมายนี้ จึงทำให้ฮอร์โมนที่ใช้เร่งโตในไก่ดังกล่าวถูกปราบปรามจนหมดจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไทย

“ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว ทำให้เกษตรกรยุคใหม่ สามารถเลี้ยงไก่ให้โตเร็วและมีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดได้ โดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตอีกต่อไป ทำให้ เนื้อไก่ไทยปลอดภัย สามารถบริโภคกันได้อย่างสบายใจ” อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ กล่าวย้ำอย่างชัดเจนอีกครั้ง

ส่วนข้อถกเถียงที่ว่าการกินไก่เป็นประจำทำให้เด็กไทยมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วผิดปกติ อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ ยืนยันในเรื่องนี้ด้วยว่าไม่เป็นความจริง เพราะสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นโตเร็วกว่าวัย เกิดจากกรรมพันธุ์ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปมากกว่า

ต้องยอมรับว่าเด็กๆ ในยุคปัจจุบันชอบบริโภคอาหารไขมันสูงตามไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ เช่น อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องอ้วน ความอ้วนมีส่วนทำให้เด็กเป็นสาวเร็วก่อนวัยได้ เพราะไขมันเป็นองค์ประกอบหลักของฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งหากร่างกายเด็กได้รับไขมันในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศหญิงออกมาเร็วกว่าปกติได้ ไม่ได้เกี่ยวกับการกินเนื้อไก่เป็นประจำแต่อย่างใด


ได้ยินอย่างนี้ ทั้งเด็กและตัวผู้ปกครองของเด็ก คงจะสบายใจขึ้นมาได้ไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่สุด คือ การรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ซึ่งถ้าทำได้ ย่อมเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้เติบโตได้สมวัยแน่นอน


ที่มา : รายงานข่าว เรื่อง “บริโภคเนื้อไก่ไทยปลอดภัย ปราศจากฮอร์โมนเร่งโต” โดย Thianthip Diawkee|วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ในเว็บไซต์ สสส.


อัปเดตข่าวอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพกายใจแข็งแรงกันต่อ

‘นมป้องกันฟันผุ’ นวัตกรรมเพิ่มคุณค่านม ให้มีประโยชน์มากกว่าที่เคย ดื่มเป็นประจำ ฟัน & ร่างกายแข็งแรง

แพทย์เตือน ชายไทยกินฟาสต์ฟู้ดประจำ ระวัง มะเร็งต่อมลูกหมาก ถามหาไม่รู้ตัว

เพื่อ ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ รู้ไหมว่าสังคมโลกกำลังทำอะไรเพื่อ ‘อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร’ ?