เปลี่ยนปัญหาเป็นพลัง พลิก ‘จังหวัดกาฬสินธุ์’ สู่พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง เติบโตด้วยเกษตรอินทรีย์

มาร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของการเปลี่ยนปัญหาเป็นพลัง เนรมิต แก้มลิงหนองเลิงเปือย คืนน้ำ คืนความสุขให้เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์