จากสถิติการรับมือภัยคุกคามของไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ในปี 2561 พบตัวเลขสำคัญคือ การได้รับแจ้งเหตุและประสานงานรับมือภัยคุกคามทั้งสิ้น 2,520 ครั้ง รูปแบบภัยคุกคามซึ่งพบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ

  • ภัยจากการบุกรุกหรือเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts)
  • รองลงมาคือ การฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ (Fraud)
  • การบุกรุกหรือการเจาะระบบได้สำเร็จ (Intrusions)

Thailand Cybersecurity 2019

ขณะที่ปี 2562 แม้มีการประกาศใช้กฎหมายให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญกับการดูแลข้อมูลและตระหนักถึงภัยไซเบอร์มากขึ้น

 • พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในเชิงป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ส่วนอุปกรณ์ loT ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตกเป็นเป้าการโจมตีแทนอุปกรณ์เราเตอร์ และปัญหาการปลอมบัญชีผู้ใช้งานก็มีมากขึ้นThailand Security 2019 04


ผลจากการสำรวจความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2559 และ 2561 ของ ETDA เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศในภาพรวมพบว่า การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดทั้ง 2 ปี นั่นหมายถึง ความจำเป็นในการวางนโยบายสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้อย่างเข้มแข็ง 

Thailand cybersecurity 2019
นางสุรางคณา วายุภาพ

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กล่าวว่า ด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ข่าวปลอม เมลหลอกลวง เจาะเข้าระบบได้มากขึ้น ซึ่งการที่เอ็ตด้าเป็นหน่วยงานส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งยังมีบทบาทใหม่ในการเป็น Regulator ที่กำกับดูแลการทำธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงในอนาคตจะต้องทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) เพื่อให้คนไทยเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“Fake News ทำให้เราสับสนว่าข่าวนั้นจริงหรือไม่ ซึ่งก็ต้องเสียทรัพยากรส่วนหนึ่งไปหาความจริง ทั้งที่มันไม่จริง เพราะฉะนั้น การทำ Fake News จึงถูกจับตาในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย แล้วเราก็ยังพบว่า มีมัลแวร์เพิ่มขึ้น 350% มีการโจมตี IoT เพิ่มขึ้น 600% มีการโจมตีไมโครซอฟท์เพิ่มขึ้น 38% แม้เขาจะแข็งแรงมากก็ยังต้องซีเรียสเรื่องความปลอดภัย

“อย่างไรก็ตาม การโจมตีมักเริ่มจาก Phishing คือการส่งจดหมายหรืออีเมลเข้ามาหลอกให้เราอัปเดตข้อมูล กรอกนั่นนี่ แต่จริงๆ ขโมยข้อมูลไปแล้วสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชี ทำธุรกรรมหรือโอนเงินออก คาดการณ์ว่าเงินที่เสียหายไปนั้นเกือบ 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ถูกปลอมบัญชีคือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์​ อีกสาเหตุคือ ความโลภ คือมีคนนำของมาล่อก็กดตาม แต่จริงๆ แล้วมีทั้ง Malware, Spyware ติดมา เพราะฉะนั้น ของฟรีใช่ว่าจะดีเสมอไป” 

อันที่จริงมีวิธีป้องกันมากมาย แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องตระหนักรู้ จัดการด้านการใช้งานไซเบอร์ของตัวเอง รวมถึงจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ และเพื่อให้คนไทยปรับตัวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน สพธอ. จับมือ 2 องค์กรอีเวนต์ไซเบอร์ระดับโลก นั่นคือ อาร์เอสเอ (RSA® Conference) และ ไซเบอร์เทค (CYBERTECH Global Events) จัดงาน Thailand Cybersecurity 2019 มหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากลภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Transformation เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา (ลาดพร้าว)

Thailand cybersecurity 2019
งาน Thailand Cybersecurity 2019 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและบริษัทชั้นนำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งนี้องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน นิสิตนักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมงานได้ พร้อมร่วมฟังเวทีสัมมนาที่มีสปีกเกอร์ระดับโลกและไทยกว่า 25 คน มาให้ความรู้และแชร์เทรนด์ซีเคียวริตี้ใหม่ๆ เช่น The Next Chapter for AI: Ethics and Governance, Data Governance and Privacy Program Management, Regulator’s Roles and Responsibilities, Cyberthreat Landscape in Thailand and the Asia Pacific Region

ภายในงาน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดงาน Thailand Cybersecurity 2019 กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ สานต่อพันธกิจการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามกรอบ SIGMA ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

 • S (Cyber Security) การปกป้องคุ้มครองข้อมูล ทั้งข้อมูลส่วนตัว องค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ห่างไกลจากภัยไซเบอร์
 • I (Digital Infrastructure) เน้นให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น โครงการหมู่บ้านประชารัฐ ให้ชุมชนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลใต้น้ำ และสมาร์ทซิตี้
 • G (Digital Government) เน้นวางยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น ประชาชนเข้าถึงภาครัฐดียิ่งขึ้น
 • M (Digital Manpower) เน้นพัฒนาบุคลากรกำลังสำคัญในการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0
 • A (Digital Applications) สื่อกลางที่ช่วยเปิดอุตสาหกรรมประเทศไทย ทั้งธุรกิจที่มีอยู่ในตลาดแล้วและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น

Thailand cybersecurity 2019

“ในอนาคตจะมี 2 หน่วยงานใหม่ คือ 1) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ 2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและดำเนินงานในการส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการทำธุรกรรมออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ซึ่งเราพร้อมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อพาไทยก้าวสู่ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ แต่การสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเดินหน้าลงมือทำไปพร้อมกัน”  ดร.พิเชฐกล่าว และให้ข้อมูลของ European Parliament ว่า พบสถิติภัยคุกคามไซเบอร์ของโลกที่น่าสนใจ ประจำปี 2018 และแนะให้พึงระวัง อาทิ

 • 92% ของการติดมัลแวร์มาจากช่องทางอีเมล์ และ Web-based attacks
 • มีแนวโน้มการโจมตีระบบ CMS เพิ่มขึ้น รวมทั้ง Web application/injection attacks
 • Phishing ถูกใช้เป็นช่องทางการกระจายมัลแวร์ถึง 90% และเป็นต้นเหตุของ data breaches ถึง 72%
 • มี DDoS หรือ การจู่โจมเว็บไซต์เป้าหมาย โดยอาศัยการรุมจู่โจมจากหลายๆ ที่พร้อมๆ กัน 

บทความแนะนำเพื่อให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

World Economic Forum ฟันธง 10 สถานการณ์เสี่ยง ทั่วโลก ปี 62 พร้อมแนะวิธีรับมือภัยไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์

5 เครื่องมือใหม่แห่งยุค รับมือภัยไซเบอร์ สร้าง ‘ความปลอดภัยทางไซเบอร์’ อย่างได้ผล