รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พลิกอีอีซีสู่เมืองเศรษฐกิจชั้นนำแห่งภูมิภาค

298

ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เมื่อการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พิจารณาและรับทราบความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีรายละเอียดสำคัญด้านความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) ซึ่งผ่านความเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมี พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันเดียวกัน และคาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะสรุปแผนส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนผู้ชนะประมูลโครงการ คือ กลุ่มซีพี หรือกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นโครงการแรกของการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในพื้นที่อีอีซี โดยมีมูลค่าการลงทุน 2.24 แสนล้านบาท

ลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อโครงการนี้จากคลิปวิดีโอ ว่าเขารู้สึกอย่างไร 


ขอบคุณ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี