ในอดีตมีคำพูดที่คุ้นหูว่าคนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้นวันนี้อาจใช้ไม่ได้เสียแล้ว เพราะนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป สลากออมทรัพย์ หรือ คนทั่วไปอาจเรียกว่าหวยกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินยุคใหม่ที่จะนำออกมาระดมทุนจากกลุ่มเศรษฐีโดยให้ทั้งดอกเบี้ย และ เงินรางวัล

ราคาใบละ 1 ล้าน ถึง 10 ล้านบาท!!!


มาทีหลังแต่ฮือฮากว่า

แม้ก่อนหน้านี้แบงก์รัฐอย่างธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธกส. เคยนำร่องออกสลากออมทรัพย์มานานหลายปี แต่สนนราคาก็ไม่แพงนัก ล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ได้ออกสลากออมทรัพย์ที่จับกลุ่มคนระดับเศรษฐี จำหน่ายราคาสูงถึงใบละ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) .. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยคาดว่า ธอส.จะสามารถออกและจำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และจะสามารถเปิดให้จองสิทธิผ่านการเปิดบัญชีเงินฝาก

สำหรับสลากออมทรัพย์ดังกล่าว มีวงเงินรวม 100,000 ล้านบาท อายุสลาก 3 ปี แบ่งเป็น 3 งวด ประกอบด้วย

  • งวดแรก มูลค่า 20,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 1 ล้านบาท (เปิดจอง ก.. 2562)
  • งวดที่สอง มูลค่า 30,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 10 ล้านบาท (เปิดจองไตรมาส 3 หรือปลายปีนี้)
  • งวดที่สาม มูลค่า 50,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 500 บาท (เปิดจองต้นปี 2563)

จองซื้อสูงสุด 5 หน่วย/คน

สำหรับสลากออมทรัพย์ Premium ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ที่จะออกมาก่อน เปิดให้จองสิทธิซื้อสลากสูงสุดรายละไม่เกิน 5 หน่วย ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 กันยายน 2562 จากนั้นจะออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลละ 200,000 บาท ว่ากันว่าผู้ถือสลากมีโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึง 0.1%

เมื่อฝากครบ 3 ปี จะให้ผลตอบแทนหน้าสลากเท่ากับ 1.4% ต่อปี เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ และหากถูกรางวัลเพียง 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว


ยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยและเงินรางวัล

นอกจากนี้ ดอกเบี้ยและเงินรางวัลจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 4 มิ.. 2562 ได้ไฟเขียวยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. รวมถึงผู้ซื้อสลากออมทรัพย์อีกด้วย

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (.. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมภารกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการระดมเงินโดยการออกผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ในลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

สำหรับสาระสำคัญกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. โดยการยกเว้นภาษีดังกล่าว ถือเป็นมาตรการเพื่อสร้างความเป็นธรรมในด้านภาระภาษีให้แก่ประชาชนที่มีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และสลากออมทรัพย์ของ ธอส. เช่นเดียวกับการฝากเงินประเภทเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งอื่น


ลุ้นรางวัลสูง 2 แสนบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า จะออกรางวัลสลากงวดแรกในวันที่ 16 .. 2562 นี้

  • รางวัลที่ 1 สลากใบละ 1 ล้านบาทมีทั้งหมด 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท
  • สลากใบละ 10 ล้านบาท เบื้องต้นจะออกรางวัลละ 500,000 บาทแต่ในเรื่องของจำนวนครั้งยังไม่ได้กำหนด
  • สลากราคาใบละ 500 บาท รางวัลรวมจะอยู่ที่ 20 ล้านบาท ซึ่ง ธอส.กำลังพิจารณาว่าจะแจกรางวัลใหญ่จำนวนเงินสูงไปเลยหรือจะกระจายรางวัลออกเป็นรางวัลเล็กๆ

คำนวณง่ายๆ ถ้าผู้ซื้อสลากถูกรางวัลจากสลากราคา 1 ล้านบาท มูลค่า 200,000 บาท เท่ากับว่าจะได้ดอกเบี้ยสูงถึง 20% แต่หากไม่ถูกรางวัลจากสลากก็จะได้ดอกเบี้ยเงินฝากแทน ทั้งนี้ การออกสลากนี้สำหรับคนที่มีเงินเหลือใช้ เพราะฉะนั้นการนำเงินมาซื้อสลาก ธอส.ก็เท่ากับมีเงินฝากประจำ 3 ปีกับธนาคาร แต่ได้ดอกเบี้ยดีกว่า” เอ็มดี ธอส. กล่าว

ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงิน สำหรับผู้ที่มีเงินออมและต้องการผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยทั่วไป นอกจากจะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้ว ยังเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้อีกด้วย