เรื่องของค่าเงิน จะไม่ใช่เรื่องของนโยบายภายในประเทศหรือเป็นเรื่องของการกำกับนโยบายโดยธนาคารชาติ ที่ต้องมาคอยปรับอัตราดอกเบี้ยหรือแทรกแซงด้วยวิธีใดๆ อีกต่อไป


เพราะปัญหาค่าเงินได้ลุกลามไปถึงการแบกรับต้นทุนของภาคการผลิต อย่างสินค้าเกษตร สินค้าตกแต่งบ้าน การท่องเที่ยว และมีผลต่อการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย รวมทั้งการท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเงินกลายเป็นต้นทุนธุรกรรมอย่างหนึ่งและในฐานะที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนด้านการผลิตในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประเด็นและหัวข้อที่สำคัญของการเข้าไปกำกับและควบคุมของภาครัฐเพื่อประกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอำนาจการซื้อของประชากร

ตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นด้านวิสัยทัศน์ คนที่เป็นผู้นำของจริงไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อ ติดตามผลงานได้

หากเปรียบเทียบฟอร์มด้านวิสัยทัศน์ของผู้นำในอาเซียน จะเห็นว่า มหาเธร์ โมฮัมหมัด ผู้นำมาเลเซียนั้นค่อนข้างที่จะเสนอแนวความคิดกว้างๆ และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจะใช้เงินหยวนในการแลกเปลี่ยน เมื่อเดือนก่อนที่ประชุมที่ญี่ปุ่น แต่จีนไม่รับหลักการที่จะให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักของเอเชีย 

ขณะที่กลุ่มบริกส์ประชุม ณ โอซาก้า ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำทั้ง 5 ประเทศก็เสนอแผนงานและแนวทางลดการใช้เงินสกุลดอลลาร์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องพึ่งพากลไกประสานการทำงานระดับนานาชาติ ไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศซึ่งผู้นำรัฐอุกกาบาตได้เดินทางไปประชุมในเวทีไม่ได้มีวิสัยทัศน์ใดในเรื่องนี้ที่จะประกันการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของคู่ค้า (นอกจากถ่ายรูปจับมือ)

ที่น่าสนใจอย่างมากคือ กรณีของตุรกีที่มีการลดค่าเงินลีรา ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของค่าเงินและการจ้างงานภายในประเทศ

ส่วนการประชุมร่วมกันแบบทวิภาคีระหว่างรัสเซียและตุรกีที่โอซาก้า ปูตินรายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวไปแตะที่ 6 ล้านคน (นี่น่าจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่จำนวนนักท่องเที่ยวของไทยลดลง) และยังมีโครงการลงทุนร่วมกันในด้านพลังงานและการซื้อขายยุทธปัจจัย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ S400

ที่น่าสังเกตคือ การแก้ปัญหาค่าเงินและเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ได้มาจากการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีกลยุทธ์ร่วมกันด้านการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ อย่างแบ่งงานตามความถนัด โดยต้องเลือกการพัฒนาเทคโนโลยีกับการสนับสนุนการผลิตหรือการบริการร่วมกัน (คู่ค้าเลือกเทคโนโลยีที่ตนเองไม่สามารถจัดการได้และขายบริการแก่ประเทศคู่ค้า) จึงจะสามารถเพิ่มการขยายตัวทางการค้าได้ ไม่ว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งหรืออ่อนตัวก็ตาม

การกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อลดการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายและลงทุนร่วมกัน นี้ น่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาค่าเงินที่ได้ผลในปัจจุบัน เราจึงเห็นความร่วมมือรูปแบบนี้เป็นสำคัญในการสนับสนุนการลงทุน ซึ่งหลายประเทศก็เจอปัญหาค่าเงิน ทั้งจีน อิหร่าน อินเดีย รัสเซีย ตุรกี อิยิปต์ และยังต้องหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบเดิมๆ จึงจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มการลงทุนที่สำคัญได้

การตัดสินใจซื้อแบบแยกส่วนระหว่างหน่วยงานโดยไม่มีการบูรณาการเพื่อเป้าหมายลดมูลค่าของการใช้เงินดอลลาร์เป็นประเด็นสำคัญ เช่น การที่มีงบผูกพันด้านความมั่นคงโดยไม่สนใจการบูรณาการภาคการผลิตและการบริการ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดพลาดและเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และยังเหมือนกับว่า เป็นเครื่องมือให้กับประเทศหรือนักลงทุนที่ถือเงินดอลลาร์อยู่

ดูจากวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วช่างมีความแตกต่างจากไทย เพราะการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการปรับค่าเงินตามปัจจัยภายนอกอย่างเดียว เพราะถ้าใช้อีกวิธีการหนึ่งในการทำบัญชีการค้าร่วมกันในระดับรัฐ ก็จะสามารถเพิ่มขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างตุรกีได้ และยังสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและประกันรายได้ให้ภาคบริการได้

นี่เป็นบททดสอบใหม่ที่เราต้องเผชิญในสงครามการค้า ส่วนค่าเงินบาทก็ยังต้องแข็งตัวไปอีกนาน เรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และหากผู้นำกับทีมงานเสรีนิยมไม่เรียนรู้การใช้สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์เพื่อปรับตำแหน่งค่าเงิน คาดว่าธุรกิจขนาดย่อมและกลางคงจะถึงจุดที่ต้องเลิกกิจการในไม่ช้า


ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย

 

 

เรื่อง : รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย