ทำไม ‘ราคาสินค้าเกษตร’ จึงมีปัญหาตลอด แล้วจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

บทความวิเคราะห์การดำเนินงานและความผิดพลาดของภาครัฐซึ่งทำให้ ราคาสินค้าเกษตร กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลให้เกษตรกรไทยทำมากได้น้อย และขาดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะเมื่อเปิดตลาดการค้าเสรีและจีนเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย