ร่วมอนุรักษ์ว่าที่มรดกโลก ‘พระมหาธาตุ เมืองคอน’ ด้วยการบูรณาการ ‘หลักวิศวกรรม’ กับ ‘เทคโนโลยีแห่งยุค’

เปิดแผนอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช อย่างยั่งยืน นำสู่การเสนอชื่อ พระมหาธาตุ เมืองคอน ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้ได้