สาลิกาคาบข่าว Vol.190/62

105

บิ๊กตู่เร่งโครงการ

รถไฟรางเบาภูเก็ต

รฟม.ยันเปิดบริการปี 67

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และสอบถามความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตห้าแยกฉลองเชื่อมต่อการเดินทาง สร้างเมืองอัจฉริยะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งได้รับรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนรูปแบบการก่อสร้างบนพื้นที่ทางหลวง ทั้งนี้ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 เป็นระบบรถไฟรางเบา (LRT/TRAM) ทางวิ่งระดับพื้นดิน ยกระดับ และใต้ดิน ระยะทาง 42 กิโลเมตร จำนวนสถานี 21 สถานี เมื่อเปิดใช้บริการจะช่วยขับเคลื่อนระบบขนส่ง พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเดินทางให้เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษ เพิ่มทางเลือกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2564 และเปิดให้บริการในปี 2567

รฟท.ส่งมอบที่ดิน

8,000 ไร่ กลุ่มซีพีสร้างรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ว่า ในวันที่ 12 ..นี้ คณะทำงานของ รฟท. และกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตรหรือกลุ่มซีพี จะประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่โครงการดังกล่าว เพื่อจัดทำเป็นสรุปแนบท้ายสัญญา โดยหากการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งสองฝ่าย ก็จะนัดวันลงนามสัญญาร่วมกันได้ มั่นใจว่าจะทันกรอบที่กำหนดไว้ภายในเดือน ก..นี้  แต่หากการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป ก็ยังมีเวลาคุยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า สำหรับความพร้อมการส่งมอบพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างตามแผนงานของ รฟท. ประมาณ 1 หมื่นไร่นั้น หลังจากลงนามสัญญาสามารถส่งมอบได้ทันที 80% ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 8,000 ไร่ รวมถึงพื้นที่สำคัญๆ เช่น สถานีมักกะสันจำนวน 100 ไร่ เอกชนสามารถเข้าไปพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีส่วนนี้ได้เลย ส่วนที่เหลืออีก 20% ยอมรับว่ายังติดปัญหาไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากบางส่วนเป็นพื้นที่ถูกบุกรุก ล่าสุด รฟท.ได้รับอนุมัติงบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ประมาณ 200 ล้านบาท เร่งรัดดำเนินงานเรื่องนี้ให้เร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดอพยพให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 ปี

ไฟเขียวงบ 2,568 ล้าน

หนุนกองทัพใช้ยางพารา

ในหน่วยงานรัฐ

..หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.อนุมัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวน 670 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพาราจำนวน 17,435.040 ตัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,568,783,400 บาท และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.. 2562 แล้ว วงเงิน 1,645,216,100 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.. 2562

โรคอหิวาห์แอฟริกาสุกร

หนุนส่งออกไก่ไทยไปจีน

โตกว่า 265%

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่กำลังระบาดในจีน ทำให้จีนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น น่าจะส่งผลบวกต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าปี 2562 ไทยน่าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีน คิดเป็นมูลค่า 230-240 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 265-280% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยปี 2562 นอกจากปัจจัยบวกในตลาดจีนแล้ว การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน แต่อาจจะต้องจับตาคู่แข่งอย่างเวียดนามที่คาดว่าระยะต่อไปน่าจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

คาดฟิวเจอร์ฟู๊ด

ยอดขายแตะ 1.96 แสนล้าน

แนะผู้ประกอบการปรับตัว

เทรนด์อาหารแห่งอนาคต

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวถึงการคาดการณ์ตลาดอาหารอนาคต (ฟิวเจอร์ฟู๊ด) ในประเทศปีนี้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.96 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.3% จากปี 2561 แบ่งเป็นอาหารฟังก์ชันนัล (อาหารสุขภาพ) ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 60% รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพปราศจากเนื้อสัตว์ ปราศจากกลูเตนและอาหารอินทรีย์ ขณะที่อาหารอนาคตในตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสูงหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ก็มีทิศทางเติบโตเช่นกัน ผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้ามการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารต่างๆ มาใช้ในการผลิต เพื่อเป็นการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

ยอดซื้อสติกเกอร์ไลน์

ดันครีเอเตอร์ไทยโตแรง

อันดับ 1 ในภูมิภาค

นายกณพ ศุภมานพ ผู้อำนวยการธุรกิจสติกเกอร์ไลน์ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นอีกปีที่ธุรกิจไลน์สติกเกอร์เติบโตเป็นที่น่าพอใจ โดยภาพรวมพบว่ามีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ คาแรคเตอร์ มาร์เก็ต ที่ถือเป็นตลาดที่น่าจับตามอง โดยช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาตลาดครีเอเตอร์ไทยโตเป็นอันดับ 1 และมีฐานจำนวนครีเอเตอร์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค ขณะที่การซื้อสติกเกอร์ไว้ใช้งานมียอดถึง 20 เซ็ทต่อคน และหากรวมสติกเกอร์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีมียอดถึง 65 เซ็ทต่อคน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไลน์สติกเกอร์ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์การสื่อสารของคนไทย

ฝรั่งเศสเก็บภาษี

โดยสารเครื่องบิน

นำงบอุดหนุนโครงการ

ขนส่งมวลชนคาร์บอนต่ำ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศเก็บภาษีผู้โดยสารเครื่องบินทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินในฝรั่งเศส เพื่อนำไปเป็นทุนสนับสนุนโครงการขนส่งมวลชนที่สร้างมลพิษน้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยภาษีตั๋วเครื่องบินดังกล่าวจะเก็บเพียงเที่ยวเดียวคือเที่ยวบินที่เดินทางออกจากฝรั่งเศสเท่านั้น สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า ขณะที่อัตราภาษีเที่ยวบินชั้นประหยัดที่บินภายในสหภาพยุโรป(อียู) จะเก็บภาษี 1.5 ยูโร หรือราว 50 บาท แต่ถ้าเดินทางด้วยเที่ยวบินชั้นธุรกิจขึ้นไปออกจากอียูจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงสุดคือ 18 ยูโร หรือราว 600 บาท ฝรั่งเศสประเมินว่าจะได้งบประมาณจากการเก็บภาษีตั๋วเครื่องบินราวปีละ 182 ล้านยูโร