โอกาสของสตาร์ทอัพสาย EdTech ที่แท้ทรู เพราะ AWS : Amazon Web Service – คลาวด์แพลตฟอร์มที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุดในโลก เปิดตัว AWS EdStart โครงการที่ช่วยเสริมการเติบโตให้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology: EdTech) โดยเฉพาะ


เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาดิสรัปต์การศึกษา ช่องทางเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 AWS จึงเข้ามาสนับสนุนสตาร์ทอัพด้าน EdTech เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสายการศึกษาสมัครเข้าโครงการ AWS EdStart แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. ต้องเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
  2. สร้างรายได้ต่อปีน้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์
  3. ตั้งอยู่ใน AWS Region ที่ได้รับอนุมัติ

aws edstart creditsส่วนในใบสมัครต้องระบุแผนงานที่จัดทำโซลูชันสำหรับนักเรียน ครู หรือผู้ดูแลระบบ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบัน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาที่มีอยู่เดิมในเชิงบวกได้ และเมื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าโครงการก็จะได้รับสิทธิดังนี้

  • AWS Promotional Credits (เครดิตสำหรับการใช้งานคลาวด์ แต่จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจ)
  • การมีส่วนร่วมในคอมมูนิตี้ 
  • การฝึกอบรมที่ปรับตามความต้องการของบุคคล 
  • โอกาสทางการตลาด
  • การดูแลให้คำปรึกษา 
  • การสนับสนุนในด้านเทคนิค
AWS EdStart
วินเซนต์ คัวฮ์

วินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและญี่ปุ่นของ AWS กล่าวถึงเทรนด์การใช้คลาวด์ว่า 

“องค์กรทุกขนาด และทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงสถาบันการศึกษาและธุรกิจสตาร์ทอัพต่างใช้ AWS เพื่อบริการในเชิงกว้างและลึก กลุ่มสตาร์ทอัพด้าน EdTech เองก็กำลังผลักดันข้อจำกัดออกไป เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาให้แก่อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งเมื่อกลุ่มสตาร์ทอัพ EdTech เหล่านี้เติบโต พวกเขาสามารถขยายธุรกิจไปสู่ระดับโลกได้ด้วยการใช้บริการของ AWS ที่มีอยู่ 165 ผลิตภัณฑ์ ใน 21 ภูมิภาคทั่วโลก” 


กรณีศึกษา EdTech : OpenDurian 

AWS EdStart
จุฬา พิทยาภินันท์

OpenDurian ก่อตั้งโดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนพิเศษและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มุ่งสร้างเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบออนไลน์ นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอด ตลอดจนผู้ที่ต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากทั่วประเทศ โดยก่อนหน้านี้ นักเรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนหลักสูตรการเตรียมสอบด้วยตนเอง และบางหลักสูตรมีราคาแพง ดังนั้น OpenDurian จึงสร้างหลักสูตรออนไลน์หลากหลายวิชา ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงของนักเรียน กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน อาทิ การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) การทดสอบความถนัดทางการแพทย์ (Doctor Aptitude Test) วิชาชีววิทยา ตลอดจนวิชาคณิตศาสตร์

opendurian aws edstart

จุฬา พิทยาภินันท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenDurian กล่าวถึงการเข้าร่วมกับโครงการ AWS EdStart เมื่อต้นปีว่า

“โครงการนี้ทำให้เราเร่งกระบวนทางความคิดใหม่ๆ เพื่อดำเนินการได้ภายใน 2 เดือน เราสามารถทดสอบคุณลักษณะใหม่ๆ ด้วยการใช้ AWS Machine Learning อาทิ Amazon Transcribe เพื่อการสร้างเครื่องมือในการฟังและการพูด Amazon Rekognition สำหรับการสร้างแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับคำศัพท์ Amazon SageMaker สำหรับการแนะนำเนื้อหา นอกจากนี้ วิศวกรของเรายังได้เรียนรู้เป็นอย่างมากจาก AWS Solution Architects ในด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด” 


:: Salika’s Say ::

หากย้อนมองอดีต โครงการที่กล่าวถึงข้างต้นเทียบได้กับกิจกรรม CSR จากเดิมที่เป็นการให้ การส่งต่อความช่วยเหลือ สนับสนุน ทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย บริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษา สร้างห้องสมุด ซึ่งอยู่ในรูปการดำเนินงานแบบกายภาพ (physical) แต่ในยุคดิจิทัล AWS ทำ CSR ในรูปแบบของการให้ ‘เครดิต’ เพื่อใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของบริษัท​ได้ฟรี รวมถึงโซลูชันอื่นๆ ที่บริษัทเปิดให้ใช้งานได้ ซึ่งก็เหมาะกับยุคและความต้องการของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงตั้งไข่ – ตั้งใหม่ ที่มักจะต้องการการสนับสนุนหรือคำแนะนำ อาทิ เทคโนโลยี เงินลงทุน องค์ความรู้ โอกาสทางการตลาด


ทำความเข้าใจประเภทของสตาร์ทอัพที่นอกเหนือจาก EdTech

Startup 102 : เข้าใจ ‘สตาร์ทอัพ 8 ประเภท’ พร้อมตัวอย่างโซลูชันส์ที่มีผู้ใช้งานแล้ว