สาลิกาคาบข่าว Vol.192/62

62

ผุดโรจนะชลบุรี 2

รองรับการขยายตัวอีอีซี

คาดดึงเม็ดเงินลงทุน 6 พันล้าน

www.ieat.go.th

..สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.และบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 900 ไร่ มูลค่าการลงทุนรวม 2,100 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมตามโครงการอีอีซีแล้ว เพื่อรองรับการขยายตัวของอีอีซี ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ การแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร แปรรูปเกษตรและอุตสาหกรรมเบา คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าไทยได้มากกว่า 6,000 ล้านบาท จากทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และยุโรป ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) เมื่อรายงานอีไอเอได้รับความเห็นชอบแล้ว คาดจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ 1 ปี พร้อมเปิดรับนักลงทุนที่สนใจเข้าใช้พื้นที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

มจพ.ระยอง

ปรับทิศทางบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รับ EEC model

มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

การประชุมประสานงานภาคปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ของคณะ EEC HDC กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.ระยอง)  ได้มีการประสานแผนงานพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งตอบโจทย์ความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ EEC model ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มดิจิทัล กลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กลุ่มอากาศยาน และ กลุ่มโลจิสติกส์ ซึ่งทาง มจพ.ระยอง ได้พัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมใน 2 ลักษณะคือ หนึ่งพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนพัฒนาบุคลากรในแบบ EEC model กับสองเป็นการสร้างความร่วมมือแบบโปรเจ็กต์เบสท์  ซึ่งรับการสนับสนุนจาก SCG โดยที่ทั้งสองแบบมุ่งพัฒนาการศึกษาและจัดปรับอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ การดำเนินการนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองหลายกลุ่มเข้าร่วมสนับสนุนการผลิตบุคลากรแบบ EEC model ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนใน มจพ.ระยอง เพิ่มขึ้นมากกว่าพันคนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งสวนทางกับมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีจำนวนผู้เข้าเรียนลดลง ชี้ให้เห็นว่าการปรับทิศทางการศึกษาดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้ EEC HDC ได้รับที่จะร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ มจพ.ระยอง ให้มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร 3 กลุ่มคือ 1. การพัฒนาทักษะความรู้เพิ่มเสริมให้กลุ่มครูอาชีวะและมหาวิทยาลัยทั่วไป 2. พัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่สนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ และ 3. จัดฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มและปรับปรุงทักษะการทำงานให้ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่ง มจพ.ระยอง เป็นแกนในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายงานการพัฒนาบุคคลากรของ EEC HDC

คาดรัฐบาลใหม่อัดเม็ดเงิน

กระตุ้นเศรษฐกิจ 3.5 แสนล้าน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวภายหลังครม. ‘ประยุทธ์ 2/1’ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ว่า นโยบายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะแถลงในช่วงปลายเดือนก..จะเกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล เช่น การเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, การดูแลราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ยาง ปาล์ม, การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ เป็นต้น รวมทั้งจะดำเนินการเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการใน EEC ให้มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ประเมินว่าเมื่อรวมทุกนโยบายจะสามารถคำนวณเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 3.5 แสนล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 2% ต่อ GDP โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือรัฐบาลจะสามารถเดินหน้านโยบายได้ทั้งหมดหรือไม่ และจะสามารถผลักดันโครงการต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหน

“พาณิชย์

เกาะติดสหรัฐฯอียู

เปิดสงครามการค้ารอบใหม่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ..2562 ที่ผ่านมา สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศร่างรายการสินค้าที่สหรัฐฯ เตรียมจะขึ้นภาษีตอบโต้สหภาพยุโรป (อียู) ในกรณีสหรัฐฯยื่นฟ้องอียูในองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี 2547 และมีคำตัดสินเมื่อปี 2561 อนุญาตให้สหรัฐฯ มีสิทธิใช้มาตรการทางการค้าตอบโต้อียูได้ เนื่องจากมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินของอียูโดยเฉพาะบริษัทแอร์บัส เช่นการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิต จัดหาเงินทุนสำหรับการออกแบบและพัฒนาเครื่องบิน เป็นต้น เข้าข่ายเป็นการอุดหนุนส่งออกที่ขัดกับกฎเกณฑ์ของ WTO และก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสหรัฐฯ ทำให้อียูต้องยกเลิกมาตรการ แต่อียูยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำตัดสิน ส่งผลให้สหรัฐฯมีสิทธิใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า โดยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากอียูได้ หาก 2 มหาอำนาจขึ้นภาษีตอบโต้ทางการค้ากันจริงตามที่ประกาศไว้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ภาครัฐและเอกชนไทยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะสามารถเจรจาหาทางออกของปัญหาระหว่างกันได้หรือไม่ หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อจะได้ลดความเสี่ยงทางการค้าและปรับตัวได้ทัน

อาสาฬหบูชา

เม็ดเงินสะพัด 6.7 พันล้าน

ค่าครองชีพ/หนี้สินทุบกำลังซื้อ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คาดว่าการใช้จ่ายจะมีเงินสะพัดรวม 6,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2562) โดย 74% วางแผนทำบุญ 86.2% เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทำบุญและท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่นิยมทำ คือ การตักบาตร ถวายสังฆทาน และเวียนเทียน ขณะที่ 13.8% มีแผนเดินทางต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และสปป.ลาว ผลสำรวจระบุว่าการทำบุญปีนี้จะคึกคักใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมีแนวโน้มคึกคักน้อยลงจากปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจแย่ลง 36.7% ราคาสินค้าแพงขึ้น 30.7% หนี้สินมากขึ้น 18.3% มีรายได้น้อยลง 14.3%

กรมอุทยานฯไอเดียเก๋

เก็บค่ามัดจำถุงพลาสติก

สร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวในงานร่วมกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มนักข่าวและนักเขียนอาวุโสจากสื่อแขนงต่างๆ กว่า 50 คน ในนาม ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยว่า ปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะเศษถุงพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวมาและทิ้งลงบริเวณชายหาดหรือในทะเล จนหลายครั้งที่สัตว์น้ำในทะเลต้องเสียชีวิตเพราะกินสิ่งเหล่านี้เข้าไป เบื้องต้นได้สั่งการให้ผอ.อุทยานต่างๆ ดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้มีบางพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง สร้างมาตรการขึ้นมาเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เช่นรณรงค์ให้เลิกนำถุงพลาสติกเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณเขตอุทยาน โดยเปลี่ยนมาเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับไปทำความสะอาดและใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ขณะที่บางพื้นที่เช่นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เจ้าหน้าที่จะขอเก็บเงินค่ามัดจำวัสดุที่เป็นถุงพลาสติกหรือสิ่งที่จะกลายเป็นขยะในอนาคต โดยขอเก็บเงินมัดจำตามจำนวนชิ้นที่พกพาขึ้นไป เช่น หากเก็บเงินมัดจำชิ้นละ 10 บาท มีถุงพลาสติกหรืออื่นๆ จำนวน 10 ชิ้น ก็จะต้องจ่ายเงินมัดจำ 100 บาท เมื่อกลับลงมาและนำเอาเศษวัสดุหรือถุงพลาสติกเหล่านั้นมาทิ้งในจุดทิ้งขยะ ให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นก็จะได้รับเงินคืนไป เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อกันเงินบางส่วนที่นักท่องเที่ยวไม่ได้นำวัสดุหรือถุงพลาสติกกลับมา โดยยอมให้เจ้าหน้าที่หักเงิน เพื่อจะนำเงินเหล่านี้ไปว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ทำการจัดเก็บและกำจัดขยะต่อไป

ประธานเฟดสกัดเงินลิบรา

เหตุยังมีความเสี่ยง

ริดรอนสิทธิ์ผู้บริโภค

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยแสดงความกังวลต่อสกุลเงินลิบราของเฟซบุ๊ก ซึ่งเขายอมรับว่าเฟดได้พบกับตัวแทนจากเฟซบุ๊กหลายเดือนก่อนที่บริษัทจะเปิดตัวสกุลเงิน โดยเฟดสนับสนุนนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบในภาคบริการการเงิน ตราบใดที่สามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แต่สำหรับลิบราเขาคิดว่าโครงการนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากหน่วยงานต่างๆยังไม่มีความพึงพอใจต่อแนวทางที่บริษัทจะแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและเรื่องอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น ลิบราทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, การฟอกเงิน, การคุ้มครองผู้บริโภค และเสถียรภาพทางการเงิน สิ่งเหล่านี้คือความกังวลซึ่งต้องรับมืออย่างถี่ถ้วน โดยเฟดได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อไขข้อข้องใจต่อสกุลเงินดังกล่าว รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับธนาคารกลางแห่งอื่นๆทั่วโลกในการรับมือกับลิบรา