สาลิกาคาบข่าว Vol.196/62

105

มาตรการส่งเสริมบีโอไอ

ดันยอดลงทุนพื้นที่อีอีซี

พุ่ง 173%

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมารลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากหลังประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีเพิ่มขึ้นมาก โดยปี 2561 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 683,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 137% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นจ.ชลบุรี 576,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 781% .ฉะเชิงเทรา 48,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% และ จ.ระยอง 58,700 ล้านบาท ลดลง 68% ส่วนรอบ 3 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคมมีนาคม) มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน 75,054 ล้านบาท ลดลง 55% เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีนักลงทุนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ตามแผน! รถไฟทางคู่

ฉะเชิงเทราแก่งคอย เสร็จ ..

ดันศักยภาพโลจิสติกส์

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี พ.. 2558-2565 ปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนการลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ให้เกิดการก่อสร้างหลายเส้นทาง โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทราคลองสิบเก้าแก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่ภาคตะวันออก เชื่อมต่อไปยังโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดี คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทางภายในกรอบเวลาที่กำหนดเดือนกันยายน 2562

...ชี้ค่าแรง 400 บาท/วัน

ควรปรับตามทักษะแรงงาน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่เคยหาเสียงจะปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ถ้าปรับพร้อมกันทั้งหมดจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการให้ลำบากมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าทำให้ยอดส่งออกและยอดขายไม่ดี อย่างไรก็ตามหากเพิ่มค่าแรงโดยอิงจากทักษะฝีมือแรงงานหรือมีการพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนปรับค่าแรง ภาคอุตสาหกรรมไม่ขัดข้อง และมองว่ามีความเป็นไปได้ในการปรับค่าแรงให้กับแรงงานที่มีทักษะเป็น 400 บาทต่อวัน แต่หากรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันทั้งระบบจะสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอย่างมาก

คน.เปิดศูนย์ร้องเรียน

โรงพยาบาลโขกค่ายารักษาพยาบาล

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่โรงพยาบาลคิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เป็นธรรม ตามนโยบายของนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนส.. 62 หลังจากที่โรงพยาบาลเอกชน 353 แห่งได้แจ้งราคาและค่าบริการทางการแพทย์มายังกรมฯเพื่อประกาศขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากประเมินว่าในอนาคตหลังจากที่มาตรการมีผลบังคับใช้แล้ว อาจทำให้ประชาชนมีการร้องเรียนเรื่องยาและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยศูนย์ฯจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปชั้น 3 ของกรมฯ  แต่จะมีมุมเฉพาะสำหรับยา ส่วนสายด่วนในการร้องเรียนคือ 1569 เหมือนการร้องเรียนทั่วไป

ดัชนีครัวเรือนร่วง

กังวลตกงาน ค่าครองชีพ

เผือกร้อนรัฐบาลใหม่

โครงสร้างเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 และ 44.9 ตามลำดับ โดยภาคครัวเรือนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าภายในประเทศ ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สินรวมถึงรายได้และการมีงานทำของครัวเรือน นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังคณะรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง เพื่อช่วยพยุงการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยในอนาคต

ขบ.โชว์สถิติ

รถใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศ

ครึ่งปีแรกพุ่ง 1.6 ล้านคัน

priceza

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยสถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคมมิถุนายน 2562) พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน ใกล้เคียงกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.. 2522 ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียนจำนวน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมีสถิติการจดทะเบียนจำนวน 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนมีสถิติการจดทะเบียนจำนวน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 971,761 คันนั้น พบว่าลดลง 4% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สงครามการค้า

ทุบเศรษฐกิจจีนไตรมาส 2

โตต่ำสุดในรอบ 27 ปี

จีน ลดดอกเบี้ย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 15 .. ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานทางเศรษฐกิจของประเทศประจำไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ขยายตัว 6.2% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.. 2535 และลดลงจากไตรมาสแรกซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 6.4% เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนนี้ว่าเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 27 ปีในไตรมาสดังกล่าว โดยได้รับผลกระทบจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐที่ยังไม่มั่นใจว่าจะคลี่คลายลงได้จริงหรือเปล่า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลปักกิ่งมองว่าภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้คือระหว่าง 6.0% ถึง 6.5% นอกจากนี้ในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนก็มีการขยายตัว 6.4% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.3% และถือว่าสูงที่สุดในโลกหลังจากที่อินเดียครองอันดับหนึ่งก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 6.3% เทียบกับตลอดทั้งปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 6.6%