เพื่อคงความสดของ ดอกไม้ ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้นานที่สุดนี่เอง ที่เป็นเหตุให้เกษตรกรไปจนถึงพ่อค้าแม่ขายที่ต้องส่งสินค้าทางการเกษตรไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ต่างต้องทำทุกวิถีทางในการรักษาความสดของสินค้าทางการเกษตรนั้นไว้ให้ได้นานที่สุด โดยการใช้สารเคมีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กัน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคแน่นอน เพราะสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรนั้นอาจตกค้างและสะสมอยู่ในร่างกายจนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) คิดค้น “เมโลดี้ เฟรช” (Melody Fresh) หรือ ‘สเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว’ นวัตกรรมจากสารธรรมชาติ ที่ช่วยยืดอายุดอกไม้ ผลไม้ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ให้คงสภาพสดใหม่ได้เสมอแบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ


เปิดตัว สเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว ล็อคความสดให้สินค้าเกษตรได้ ไม่ง้อสารเคมี

นางสาวพรรณวดี จันทร์ทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. หนึ่งในทีมนักศึกษาผู้คิดค้นสเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว อธิบายเพิ่มเติมว่า

“เมโลดี้ เฟรช หรือ “สเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว” เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการค้นพบว่า สารเคลือบจากกากรำข้าว มีคุณสมบัติสามารถช่วยยืดอายุดอกไม้ ผลไม้สด และผลผลิตทางการเกษตร ให้ยังคงความสดใหม่ ช่วยชะลออายุของผลิตผลให้เน่าเสียช้าลงได้ยาวนานมากกว่า 14 วัน โดยพัฒนาและต่อยอดมาจากกากรำข้าวที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าว ซึ่งสารเคลือบดังกล่าวนี้มีส่วนผสมหลักคือผลึกนาโนเซลลูโลส (Nanocellulose) ที่สกัดมาจากกากรำข้าว”

สำหรับขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตสเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว พรรณวดี เล่าว่า ทีมนักวิจัยเริ่มจากการสกัดผลึกนาโนเซลลูโลสจากกากรำข้าว ซึ่งเป็นการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการสีข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากนั้นจึงเพิ่มคุณค่าของผลึกนาโนเซลลูโลส (Nanocellulose) ด้วยการนำมาทำสารเคลือบโดยให้อยู่ในรูปของระบบอิมัลชั่น (emulsion) ที่สามารถควบคุมความชื้น การแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆ จนเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน ลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์จากการหายใจ จึงช่วยรักษาคงสภาพของผลผลิต ยืดอายุผลไม้หรือดอกไม้ ได้เป็นอย่างดี

ส่วนวิธีการใช้สามารถนำ สเปรย์อัจฉริยะนี้ไปใช้ ก็ทำได้หลากหลายในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การทา ชุบ หรือฉีด และปล่อยทิ้งให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะไม่ทิ้งสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรเหมือนการใช้สารเคมีทั่วไป

“ยกตัวอย่าง ปริมาณสารขนาด 100 มิลลิลิตร สามารถใช้ทาผลไม้ ยกตัวอย่างเช่น ผลกล้วยหอมดิบ ได้ถึง 25-30 ลูก นอกจากนี้ผู้บริโภคทั่วไปให้สามารถนำสารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ใช้ฉีดดอกไม้ที่ใช้ไหว้พระหรือดอกไม้ที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงโอกาสสำคัญ เพื่อให้ดอกไม้ดูสดใหม่ เหี่ยวเฉาช้าลง ตลอดจนใช้คงความสดให้กับพืชผักผลไม้ที่ต้องการรักษาหรือยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นกว่าปกติได้ด้วยเช่นกัน”


ขยายผล สเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว ให้ตอบโจทย์ ตรงใจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งนี้ สเปรย์เมโลดี้ เฟรช เป็นผลงานวิจัยร่วมกับ นางสาวธมนวรรณ อังกุรทิพากร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี โดยมี รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้จดอนุสิทธิบัตร และพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป โดย รศ.ดร.จิรดา ได้อัปเดตว่า

“นวัตกรรมสเปรย์จากสารเคลือบมหัศจรรย์จากกากรำข้าว ชิ้นนี้ ถือเป็นหนึ่งในผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรไทยที่ต้องส่งสินค้าเกษตรไปขายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ซึ่งที่ผ่านมา ทางคณะฯได้กระตุ้นให้นักศึกษาพยายามศึกษาค้นคว้าหาโจทย์ในการคิดค้นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้จริง ผ่านการเรียนการสอนแบบ SCI+BUSINESS ที่เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) เข้าด้วยกัน จนสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจหรือแก้ปัญหาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจนวัตกรรมสเปรย์สารเคลือบจากกากรำข้าว สามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2565-4440-59 ต่อ 2409 นวัตกรรม “ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้” แบบนี้ควรค่าแก่การบอกต่อจริงๆ


ขอบคุณภาพประกอบจาก mgronline.com


ยังมี ผลงานนวัตกรรม หลากหลาย ที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆอย่างได้ผลให้ได้อัปเดตกัน

Axis iCare โซลูชันเพื่อสังคมจาก Huawei ใช้เทคช่วยป้องกันเด็กหาย

‘สมาร์ทแล็บ โปรเจค’ ส่ง นักเทคนิคการแพทย์ ฝีมือเยี่ยม สู่อุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ไม่หวั่นแม้ Disruptive Technology

‘เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืชแบบพกพา’ นวัตกรรมวางแผนปลูกพืชฝีมือนักศึกษาไทย แม่นยำ & เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม