สาลิกาคาบข่าว Vol.197/62

162

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัส

ให้กำลังใจครม.ใหม่

แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

มีความเข้มแข็งอดทน

www.thaigov.go.th

เมื่อเวลา 17.45 .วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะรัฐมนตรี ความว่า

ขอให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั้งนี้เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน งานใดๆก็ต้องมีอุปสรรค งานใดๆก็ต้องมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางาน เพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์ โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทน ก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลมีกำลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีด้วยความถูกต้องต่อไป

อีอีซีคุยบีโอไอ

ต่อแคมเปญส่งเสริมลงทุน

ก่อนหมดเขตสิ้นปีนี้

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมารลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ลกพอ.) เตรียมหารือบีโอไอภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาต่ออายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีให้นักลงทุนยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ออกไป จากกำหนดเดิมเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562 โดยในส่วนของบีโอไอนั้นพร้อมเดินหน้าต่ออายุมาตรการส่งเสริมในอีอีซีต่อไป แต่ต้องมีกรอบเวลาชัดเจน เนื่องจากหากไม่มีกรอบเวลาวันหมดอายุมาตรการส่งเสริม จะไม่มีแรงกระตุ้นให้นักลงทุนรีบเข้ามาลงทุนในอีอีซี โดยจะปรับปรุงมาตรการส่งเสริมให้มีความเหมาะสมในพื้นที่อีอีซีมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กนอ.ผุดนิคมฯต่างแดน

หนุนเอสเอ็มอีสตาร์ตอัพ

รับพ...ฉบับใหม่

..สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติ(...)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 .. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ว่า ขณะนี้กนอ.อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายที่เปิดกว้างรับการลงทุน โดยเฉพาะการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)และผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่(สตาร์ตอัพ) โดยกนอ.ยุคใหม่จะเน้นจัดตั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้นโยบายกนอ.ไม่ต้องแข่งขันกับผู้พัฒนานิคมฯเอกชน แต่ให้เน้นสนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพไทยให้แข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นกนอ.จึงมีแผนจะออกไปจัดตั้งนิคมฯในต่างประเทศเพื่อรองรับเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพไทยที่ต้องการออกไปลงทุนหรือทำตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการบริโภคสินค้าไทยสูง

สรท.พบผู้ว่าแบงก์ชาติ

เสนอแนวทางแก้วิกฤต

ค่าบาทกระทบส่งออก

นส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สรท. เข้าพบหารือกับนายวีรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหาร ธปท. เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าเงินบาทต่อภาคการส่งออก เบื้องต้นทางสรท.ได้ขอ ธปท. แก้ไขปัญหาด้านอัตราแลกเปลี่ยน  เช่น  ขอให้ดำเนินนโยบายอย่างเข้มข้นมากขึ้นในการป้องกันการไหลเข้าของเงินทุนที่เข้ามาเก็งกำไรระยะสั้น รวมถึงขอให้รักษาทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่งในภูมิภาค และให้ ธปท. จัดให้มีโฆษกหรือข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

กรมพัฒน์

เช็คบิล 8,519 บริษัทล่องหน

ถอนทะเบียนออกจากระบบ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมจะดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน 8,519 ราย ด้วยเหตุจากไม่นำส่งงบการเงินย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปีงบการเงิน 2558-2560 ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานว่ามิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว การดำเนินการในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อนิติบุคคลได้ถูกถอนทะเบียนร้างแล้วจะถือว่าสิ้นสภาพนิติบุคคล แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการและผู้ถือหุ้นยังคงมีต่อไป  อย่างไรก็ดีนิติบุคคลอาจฟื้นคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

งบโฆษณาครึ่งปี

ติดลบ 2%

สื่อหลักหล่นยกแผง

ทีวีดิจิตอล

รายงานจากบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด สรุปงบโฆษณาครึ่งปีแรก (มกราคมมิถุนายน 2562)  พบว่ามีมูลค่ารวม 50,702 ล้านบาท ติดลบ 2% จากเดิมครึ่งปีแรกปี 2561 ที่มีมูลค่า 51,735 ล้านบาท โดยสื่อหลักตกลงทั้งหมด ประกอบด้วย สื่อทีวีมูลค่า 33,079 ล้านบาท ติดลบ 0.58% จากเดิมมูลค่า 33,273 ล้านบาท, สื่อเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม มูลค่า 1,075 ล้านบาท ติดลบ 13.31% จากเดิม 1,240 ล้านบาท, วิทยุ มูลค่า 2,176 ล้านบาท ติดลบ 3.63% จากเดิม 2,258 ล้านบาท หนังสือพิมพ์ มูลค่า 2,388 ล้านบาท ติดลบ 17.74% จากเดิม  2,903 ล้านบาท, นิตยสาร มูลค่า 515 ล้านบาท ติดลบ 21.13% จากเดิม 653 ล้านบาท, โรงหนัง มูลค่า 3,681 ล้านบาท ติดลบ 4.04% จากเดิม 3,836 ล้านบาท ส่วนสื่อที่เติบโตช่วงครึ่งปีแรกคือ สื่อกลางแจ้ง มูลค่า 3,373 ล้านบาท โต 1.32% จากเดิม 3,329 ล้านบาท, สื่อเคลื่อนที่ มูลค่า 3,147 ล้านบาท โต 6.07% จากเดิม 2,967 ล้านบาท, อินสโตร์ มูลค่า 514 ล้านบาท ทรงตัวเท่าเดิม และ ดิจิทัล มูลค่า 302 ล้านบาท (ไม่มีข้อมูลงวดที่แล้ว)

มะกันไฟเขียว รมต.อิหร่าน

ปฏิบัติภารกิจในนิวยอร์ค

รูฮานีพร้อมเจรจาสงบศึก

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย่ำแย่ลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากความขัดแย้งทางทหารและการที่สหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามล่าสุดนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้อนุมัติวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐกับนายโมฮัมหมัด จาหวัด ซารีฟ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านและสมาชิกในคณะผู้แทนจากอิหร่านเพื่อเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) นครนิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่จำกัดการเคลื่อนไหวให้อยู่ในบริเวณระหว่างสำนักงานใหญ่ยูเอ็นกับที่พักของเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำยูเอ็นในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ของอิหร่านได้แสดงท่าทีว่าอิหร่านพร้อมจัดการเจรจากับสหรัฐ หากสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน