การแพทย์ไทยครอง ‘อันดับ 2 ของโลก’ ยุติ ‘การติดเชื้อ HIV’ จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ

ร่วมยินดี ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกประสบความสำเร็จใน การหยุดยั้ง การติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกเป็นอันดับ 2 ของโลก