ศิลปะสร้างอัจฉริยะได้ นิยามการเรียนรู้ใหม่ หนุนความเชื่อ “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”

เมื่อ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ คำกล่าวของ ศิลปะ จึงมีส่วนพัฒนาสมองมนุษย์ ได้ แต่ด้วยวิธีใดนั้น มาเรียนรู้ไปด้วยกัน