Arkki โรงเรียนจากฟินแลนด์ ดึงหลักสูตร Creative Education มาเปิดในไทย

654

เพราะในยุค Industry 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนโลก สิ่งที่จะทำให้เด็กแตกต่างและสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ได้ก็คือ ‘Creative and Innovative Mindset’ หรือทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ


Arkki มีความเป็นมาอย่างไร

Arkki
Mdm. PIHLA MESKANEN

โรงเรียนอาร์คกิ (Arkki) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดย Mdm. PIHLA MESKANEN หนึ่งในสมาชิกของ Finland’s National Curriculum Team ซึ่งเป็นทั้งสถาปนิกและอาจารย์ผู้สอนโดยมีความเชื่อที่ว่า ‘We Build Job Creators, Not Job Seekers’ 

โรงเรียนแห่งนี้มีเป้าหมายในการสร้างระบบและกระบวนการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 4-19 ปี เมื่อมาเปิดสอนในไทยก็จะเชื่อมโยงเด็กไทยกับเพื่อนๆ ทั่วอาเซียนและประเทศฟินแลนด์ ผ่านค่ายนานาชาติและโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่โลกนวัตกรรมยุค 4.0 ได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมสากล 

กระทรวงศึกษาของฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ จึงนำหลักสูตร Creative Education ของ Arkki เข้ามาเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นสถานศึกษาที่ส่งออกความรู้และระบบการศึกษาของฟินแลนด์ไปสู่โลกภายนอกได้

arkki
www.arkkiinternational.com

หลักสูตรที่ใช้สอนเน้นทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ 5Cs ได้แก่

  • ทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)
  • ทักษะในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม (Communication & Collaboration)
  • ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)
  • ทักษะในการแก้ปัญหา (Complex problem solving) โดยสอนผ่านกระบวนการ Design Thinking for Kids & Phenomenon-based learning เป็นหลัก

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา อาร์คกิ (Arkki) จัดคอร์สและเวิร์กช็อปไปแล้วกว่าพันครั้งให้แก่เด็กและเยาวชนกว่า 20,000 คน ใน 20 ประเทศทั่วโลก

ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkkii ประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่าสังคมและระบบธุรกิจในปัจจุบันนี้ AI เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชี กฎหมาย หรือแม้แต่งานทางด้านโปรแกรมมิ่งเองก็ตาม แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

“เป็นไปได้อย่างมากว่าบางอาชีพอาจจะหายไปและแทนที่ด้วยระบบหรือเครื่องจักร ซึ่งดิฉันมองว่า Arkki คือการสร้างโอกาสให้เด็กในยุคที่กำลังจะต้องเติบโตไปเผชิญกับ AI ในอนาคตข้างหน้าได้ ‘เรียนวิธีเพื่อเรียนรู้ หรือ Learn how to learn’ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พวกเขาจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพและมีความสุข” 

arkki

โดยหลังจากที่ ดร.พิชญ์วดีมีโอกาสทำความเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ระบบที่ไม่มีการสอบปลายภาค หรือกลางภาคของนักเรียน มีเพียงแค่การสอบเพื่อเขามหาวิทยาลัยเท่านั้น บอกว่า

“ผู้ปกครองหรือหลายๆ คนฟังดูแล้วอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ด้วยการศึกษาในแบบที่ไม่มีการวัดความสามารถของนักเรียนจากคะแนนสอบและเปิดโอกาสให้มีอิสระทางความคิดนี่เอง ทำให้ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์อยู่ในอันดับ 3 ของโลก” 

สำหรับครูที่มาสอนในประเทศไทยผ่านการรับรองจากสำนักงานใหญ่ Arkkiiการเปิดสาขาแรกในประเทศไทยจึงอยู่ในระดับเทียบเท่ากับในประเทศฟินแลนด์และสาขาอื่นทั่วโลก

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย


รู้เพิ่มเรื่องการศึกษาในฟินแลนด์

ทำไม การศึกษาฟินแลนด์ ทำน้อยแต่ได้มาก ? คำตอบพร้อมใช้ ปฏิรูปการศึกษาไทยให้เดินถูกทาง

‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ กระบวนทัศน์ใหม่ ปฏิวัติการเรียนรู้ ส่งเด็กไทยให้ไปได้ไกลกว่าเดิม