สาลิกาคาบข่าว Vol.216/62

223

อว.จัดทัพ 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยผนึกอาชีวะปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 4 แสนคนป้อนอีอีซี

การศึกษาอาชีวะ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อีอีซีเปรียบเสมือนรอยต่อการเปลี่วยนแปลง เนื่องจากหลังมีอีสเทิร์นซีบอร์ดไทยไม่มีเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นเลย อีอีซีจึงถือเป็นพัฒนาการต่อยอดด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเมืองการบินตะวันออก รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นต้น ที่เหลือนับจากนี้คือการสร้างคนและองค์ความรู้ ในส่วนของ อว.ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมีอยู่หลายประการด้วยกัน นโยบายสำคัญคือการผลิตบัณฑิตคุณภาพที่จะไปตอบโจทย์อีอีซี โดยได้คุยกับเลขาธิการอีอีซี ถึงความต้องการกำลังคนภายใน 4-5 ปีประมาณ 4  แสนคนในสาขาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่จะสร้างคนเหล่านี้หนีไม่พ้นมหาวิทยาลัยกับอาชีวศึกษา ในสวนของมหาวิทยาลัยจำแนกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐอย่างจุฬาลงกรณ์ มหิดล ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ส่วนที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า 3 พระจอมกับราชมงคล ซึ่งจะผนึกกำลังร่วมกับอาชีวะในการสร้างช่างฝีมือ วิศวกรต่างๆ อย่างไรก็ตาม อีอีซีไม่ได้มีเฉพาะภาคอุตสาหกรรม แต่ยังรวมความเป็นอยู่ของชุมชนด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 คือมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เช่นเมืองน่าอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังดึงสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกอีอีซีเข้ามามีส่วนร่วมกับอีอีซีด้วย ซึ่งทางกระทรวงจะเข้าไปสนับสนุนร่วมกับอีอีซีเพื่อให้เป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ต้องการทุ่มทุกอย่างในอีอีซี แต่มองว่าการขึ้นรูปที่อีอีซีจะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

คนเขาดินถือป้ายหนุนอีอีซีทำประโยชน์ให้ชาวบ้าน วอนรัฐอย่าเชื่อคนนอกพื้นที่

www.matichon.co.th

จากกรณีที่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งยื่นหนังสือคัดค้านผังเมืองอีอีซีโดยกล่าวว่าเป็นคนในพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดนายโชคป์ทวีอ้นถาวรกำนันตำบลเขาดินในฐานะผู้นำท้องถิ่นกล่าวว่าตนและชาวบ้านตำบลเขาดินขอฝากถึงรัฐบาลว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลนอกพื้นที่ที่อ้างตัวว่ารักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่แต่เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยขอย้ำว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลเขาดินสนับสนุนโครงการอีอีซีต้องการความเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหากมีโครงการเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนได้ทำงานในพื้นที่อยู่ใกล้ครอบครัวอีกทั้งจะมีรายได้จากภาษีท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ที่ดีส่งผลให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่เมืองแห่งความสุขสอดคล้องกับนโยบายสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดฉะเชิงเทราขณะที่ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอย่าเอาพื้นที่เขาดินเป็นพื้นที่ที่ต่อสู้ทางการเมืองขอให้สงสารคนในพื้นที่ที่ต้องการความเป็นธรรมและความเจริญต้องการแหล่งจ้างงานเนื่องจากทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุนและขอยืนยันว่าไม่มีนายทุนมาบีบให้ขายที่ดินหรือถมดินล้อมบ้านเพื่อขับไล่ตรงกันข้ามโครงการที่มาตั้งในพื้นที่มาจัดสรรสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านช่วยเหลือคนที่ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยและไม่มีการก่อสร้างใดๆที่ขวางทางน้ำตามที่มีการประท้วงแต่อย่างใด

ผ่า 5 เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลประยุทธ์ 2 ทำทันที

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยในส่วนของรัฐบาลที่ประชาชนอยากให้ทำอย่างเร่งด่วน 5 เรื่องคือ

  • อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน 76.98% เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค้าขายลำบาก รัฐควรเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง
  • อันดับ 2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 30.25% อยากให้รัฐช่วยพยุงราคา กระตุ้นการส่งออก ลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
  • อันดับ 3 การทุจริตคอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ 27.43% ซึ่งเป็นปัญหาฝังลึก ทำให้ประเทศไม่พัฒนา
  • อันดับ 4 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 26.64% เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด เห็นผลเป็นรูปธรรม
  • อันดับ 5 ปฏิรูปการศึกษา 16.14% ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน แข่งขันกับต่างชาติได้ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกพื้นที่

บัตรทองโชว์ข้อมูล 10 เดือนผู้ป่วยจากสารเคมีทะลุกว่า 3 พันรายเชียงใหม่อันดับ 1

www.hfocus.org

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 คือตั้งแต่วันที่ 1 .. 2561 – 17 .. 2562 มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3,067 ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 14.64 ล้านบาท แยกผู้ป่วยตามประเภทของสารเคมี ดังนี้

  • 1. ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต จำนวน 705 ราย เสียชีวิต 58 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 4.27 ล้านบาท
  • 2.ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา จำนวน 1,337 ราย เสียชีวิต 336 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 6.79 ล้านบาท
  • 3.สารเคมีทางการเกษตรประเภทอื่นๆ จำนวน 1,025 ราย เสียชีวิต 13 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 3.57 ล้านบาท

โดยเขตเชียงใหม่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการมากที่สุด จำนวน 506 ราย รองลงมา เขตราชบุรี จำนวน 390 ราย เขตนครสวรรค์ จำนวน 340 ราย และนครราชสีมา จำนวน 338 ราย

พ่อแม่ยุคใหม่ยอมจ่ายค่าเรียนพิเศษ กู้เงินเพื่อการศึกษาของลูก

เอชพี อิงค์ ประเทศไทย จัดเสวนา “HP New Asian Learning Experience เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของครอบครัวยุคใหม่ นำโดย ปวิณ วรพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี อิงค์ ประเทศไทย โดยได้แสดงผลวิจัยโครงการ New Asian Learning Experience ซึ่งเป็นการสำรวจทัศนคติและบุคลิกลักษณะของพ่อแม่ยุคใหม่ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านของผู้ปกครอง กลุ่มมิลเลนเนียล จำนวน 3,177 คน จาก ประเทศในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ผลสำรวจโดยรวมชี้ให้เห็นว่า อนาคตที่มั่นคงของเด็กคือความกังวลสูงสุดของผู้ปกครองทุกคน สำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ของประเทศไทย 65% กังวลเรื่องค่าครองชีพมากที่สุด รองลงมา 54% เป็นห่วงเรื่องการสร้างทักษะที่ถูกต้องให้กับเด็กในอนาคต โดยผู้ปกครองยอมเสียสละเพื่อการศึกษาของเด็กๆ ด้วยการส่งเสริมให้ลูกเรียนพิเศษ ผู้ปกครองชาวเอเชีย 60% ยอมใช้จ่ายไปกับค่าเรียนพิเศษ นอกเหนือจากการเรียนในเวลาปกติ ขณะที่ผู้ปกครองไทย 64% ใช้จ่ายไปกับค่าเรียนพิเศษและสถาบันกวดวิชา 35% ยอมย้ายบ้านเพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนที่ดี และ 45% ยอมกู้เงินเพื่อการศึกษาของลูก

คนรุ่นใหม่เน้นการท่องเที่ยวเชิงรักษ์โลก ชอบที่พักมิตรสิ่งแวดล้อม

Booking.com ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์บริการท่องเทื่ยว สำรวจผู้เดินทางจาก 29 ตลาดทั่วโลกเพื่อเผยพฤติกรรมด้านการเดินทางและเป้าหมายของคนเจเนอเรชั่นที่กำลังก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ โดยผลการสำรวจสนับสนุนว่าคนทุกวัย เลือกทริปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงคน Gen Z (คนที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี) ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นการคืนกำไรกลับสู่ชุมชมที่ไปเยือน หรือตัดสินใจที่จะช่วยปกป้องโลก โดย 67% ของผู้เดินทางไทยกลุ่ม Gen Z ต้องการพักในที่พักแนวอนุรักษ์หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทว่าจำนวนนี้ก็ยังมีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้เดินทางกลุ่มที่มีอายุมากกว่าอย่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะพักในที่พักซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (85%) ตามมาด้วยกลุ่มมิลเลนเนียล (79%) และ กลุ่ม Gen X (75%) ตามลำดับ ขณะที่มากกว่าครึ่ง (51%) ของผู้เดินทางทุกวัยจากทั่วโลกเลือกที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยการใช้วิธีเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้า ใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือการปั่นจักรยาน

อินเดียทุ่ม 3 แสนล้าน ผุดไฮเปอร์ลูบแซงหน้าจีน

qz.com

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลอินเดียกำลังสร้างเซอร์ไพร์สรอบใหม่หลังจากเพิ่งส่งยานจันทรา 2 ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ก่อนหน้านี้ไม่นาน ด้วยการทุ่มงบประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท เปิดตัวโครงการไฮเปอร์ลูบ ระบบขนส่งแคปซูลผ่านท่อสุญญากาศจากเมืองมุมไบถึงเมืองปูเน่ ระยะทาง 117.5 กิโลเมตร ทำความเร็วสูงสุด 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือเป็นชาติผู้บุกเบิกไฮเปอร์ลูบลำดับต้นๆ ของโลก หากโครงการนี้สร้างเสร็จการเดินทางจากมุมไบถึงปูเน่จะใช้เวลาเพียงแค่ 23 นาที โดยองค์การพัฒนาภูมิภาคนครหลวงปูเน่ (PMRDA) จะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ สำหรับเงินลงทุนส่วนหนึ่งจะมาจากผู้ลงทุนต่างชาติ อาทิ ดีพี เวิลด์ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เวอร์จิน ไฮเปอร์ลูป วัน ได้ลงนามสำหรับการมีส่วนร่วมแล้ว แต่โครงการนี้จะเปิดรับผู้เสนอราคารายอื่นๆเพิ่มเติม กำหนดเสร็จภายใน 6-8 ปีนับจากนี้