‘เจน นำชัยศิริ’ Industry 4.0 is NOW! ภาคอุตสาหกรรม จับมือ นักวิจัย ประเทศไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด

เจน นำชัยศิริ กับการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญว่าทำไมต้องนำแนวคิด Industry 4.0 มาใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย