‘ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ’ ทักษะแห่งอนาคต ติดปีกเด็กอาชีวะให้เป็นเจ้าของกิจการได้ดังใจฝัน

สร้างว่าที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องติดตั้ง ‘ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ’ ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป โดยไม่ได้มุ่งมั่นกับการหางานประจำ แต่ต้องการเป็นนายตัวเอง