เวียดนาม…ขุมทองใกล้บ้าน ลุยก่อน…รวยก่อน

448

ปฏิเสธไม่ได้ว่านาทีนี้ เวียดนาม กลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมสุดๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพราะประเทศในโซนยุโรปหรือแม้แต่เอเชียล้วนอยากจะสร้างสัมพันธ์ทางการค้า หรือเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม รวมทั้งการส่งออกหรือแม้แต่การย้ายฐานการผลิตเข้าไปอยู่ในประเทศดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างก้าวกระโดด สังเกตได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่สูงถึงร้อยละ 7


นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการด้านนวัตกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประชากรในประเทศร้อยละ 50 อยู่ในวัยแรงงาน ช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้ดีขึ้นเทียบเท่าหลายๆ ประเทศ รวมทั้งการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเวียดนามอย่างไม่ขาดสาย เป็นเสมือนแบตเตอรี่ที่ช่วยเดินเครื่องเศรษฐกิจเวียดนามได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจหลายๆ คนที่ต้องการส่งออกสินค้าจึงควรหันมามองถึงโอกาสและสร้างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับเวียดนาม ซึ่งมีหลายสินค้าและบริการที่มีแววเติบโตและสามารถนำรายได้เข้าสู่กระเป๋าได้อย่างมหาศาล

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาติวเข้ม รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการของไทยที่ต้องการหาช่องทางลงทุนและนำสินค้าเข้าไปเปิดตลาดในประเทศเวียดนามพร้อมเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภค พื้นที่เศรษฐกิจที่ควรเข้าไปลงทุน

และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บทความนี้จะขออาสาพาไปทัวร์ตลาดเวียดนามเพื่อให้เข้าใจว่า ประเทศแห่งนี้มีดีอะไรและทำไมต้องเข้าไปลงทุน


ขุมทรัพย์สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง

เวียดนาม เป็นประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน ลาว กัมพูชา รวมทั้งยังเป็นประเทศที่ติดทะเล ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เวียดนามได้เปรียบในการขนส่งสินค้าทางเรือ ส่วนพื้นที่ที่เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนนั้นจะอยู่ที่เวียดนามตอนเหนือ บริเวณเมืองฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวง และมีการกระจุกตัวของประชากร อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจด้านการบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านกาแฟ เติบโตเป็นอย่างมาก

อีกด้านคือ เวียดนามตอนใต้ บริเวณเมืองโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 16 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเงินมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นจึงทำให้ธนาคาร อุตสาหกรรม รวมทั้งศูนย์การค้าโมเดิร์นเทรดในนครโฮจิมินห์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อีกหนึ่งเมืองคือ เมืองเกิ่นเทอ เป็นเมืองที่อยู่กลางสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จุดเด่นคือ เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งการทำประมง ปลูกข้าว โดยเมืองเกิ่นเทอถือว่าเป็นเมืองรองหลักที่สำคัญของเวียดนาม เพราะระบบการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกและครอบคลุมทั้งทางน้ำทางอากาศและทางบก อีกเมืองที่สำคัญไม่แพ้กันคือภาคใต้ตอนกลางบริเวณเมืองดานัง เพราะดานังได้รับออกแบบให้เป็นเมืองท่าสำหรับการขนถ่ายสินค้าออกสู่ทะเลจีนใต้ และอีกไม่นานจะถูกผลักดันเป็นประตูการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล นอกจากนี้รัฐบาลของเวียดนามยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมดานังให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารทุกระดับ เพิ่มจำนวนมากขึ้น


สินค้าแบบไหนโดนใจคนเวียดนาม

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้สินค้าครองใจผู้ซื้อจนยอมควักกระเป๋าซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้ โดยสินค้าของไทยมีโอกาสที่จะเข้าถึงคนเวียดนามได้ง่ายๆ เพราะคนเวียดนามค่อนข้างมั่นใจและชอบสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งเห็นว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ โดยสินค้าที่คนเวียดนามต้องการจะเป็นสินค้าจำพวกแม่และเด็ก สินค้าอุปโภค อาหารประเภทเดลี่โปรดักส์ อาทิ นม น้ำหวาน รวมทั้งคอสเมติกส์ที่เน้นเรื่องความขาว เพราะคนเวียดนามได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ยังคงครองใจคนเวียดนามเป็นอย่างดีเนื่องจากคนเวียดนามนิยมออกมาทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น โดยเฉพาะวัยทำงาน

ด้านการบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ผู้ประกอบการก็สามารถนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับโรงแรมได้ เช่น สบู่ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์ ของตกแต่ง ส่วนพฤติกรรมคนเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม จากปกติที่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะชอบซื้อสินค้าตามร้านโชวห่วยแต่ปัจจุบันใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดมากขึ้น เพราะประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานมีกำลังจับจ่าย แต่คนในแต่ละหัวเมืองของเวียดนามก็ยังมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะตัว โดยคนในภาคเหนือเป็นกลุ่มที่มีความซื่อสัตย์และเปลี่ยนใจยากหากได้ใช้สินค้าอะไรก็จะใช้แต่สินค้าเดิมๆ ชอบสินค้าที่มีความหรูหรา และมีขนาดใหญ่ คนในภาคใต้จะชอบความสะดวกสบายเน้นสินค้าประเภทนวัตกรรม ชอบสินค้าที่แพ็กเกจจิงสวยงาม เล็กกะทัดรัด ส่วนคนภาคกลางจะค่อนข้างอ่อนไหวกับราคาของสินค้า แต่เชื่อการโฆษณา ดังนั้นสินค้าต่างๆ ที่จะเข้าไปตีตลาดในเวียดนามจะต้องมีโปรโมชั่นและกิจกรรมที่สามารถทำให้คนเวียดนามพูดปากต่อปากได้ ที่สำคัญ การทำการค้าในเวียดนามจำเป็นจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนท้องถิ่นและมีความรู้ความเข้าใจในประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี


ทำเลทองค้าปลีก

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เล่าถึงประสบการณ์และแนวทางการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามว่า เซ็นทรัลเริ่มต้นการทำธุรกิจในเวียดนามโดยการขายเสื้อผ้าในพื้นที่ 100 ตารางเมตรก่อน เพราะขณะนั้นคนเวียดนามไม่นิยมใช้บริการห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดมากนัก แต่ช่วงหลังพฤติกรรมของคนเวียดนามเริ่มเปลี่ยนคนส่วนใหญ่หันมาใช้บริการโมเดิร์นเทรดมากขึ้นจากปกติเคยซื้อของตามร้านโชวห่วยเท่านั้น เซ็นทรัลจึงเริ่มขยายตลาดให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของคนเวียดนามในอนาคต ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการของคนเวียดนามส่วนมากจะชอบสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งสินค้าไทยสามารถเข้าไปตีตลาดในเวียดนามได้แน่นอน เพราะสินค้าของไทยคุณภาพดีอยู่แล้ว ส่วนช่องทางการเข้าถึงสินค้าปัจจุบัน เซ็นทรัลให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพราะจากการสำรวจพบว่าคนเวียดนามมีสมาร์ทโฟนมากถึงร้อยละ 70 และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากถึงร้อยละ 90 ดังนั้นหากเราเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าในรูปแบบออนไลน์จะช่วยให้คนเวียดนามเข้าถึงสินค้าเราได้เพิ่มมากขึ้นด้วย


vietnam moving

โอกาสใหม่ทางการค้า

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวว่า สถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถือเป็นตลาดเกิดใหม่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ที่ต่างประเทศให้ความสนใจในการทำการค้าการลงทุน และมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และเห็นถึงตลาดการค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพนอกเหนือจากตลาดเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น พร้อมช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการมีช่องทางที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นหากผู้ประกอบการของไทยมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในด้านการลงทุนกับประเทศเวียดนาม จะส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

มองในมุมเหล่านี้ เวียดนามคือคู่ค้าที่น่าสนใจอย่างยิ่ง!!!