Alternative Workplace จำเป็นแค่ไหนในยุคนี้?

314

พูดถึงที่ทำงานสำหรับพนักงานประจำ คนทั่วไปมักจะนึกถึงอาคารสำนักงาน แต่ถ้าพูดถึงที่ทำงานสำหรับฟรีแลนซ์และสตาร์ทอัพ เราก็มักจะนึกถึงร้านกาแฟและ Co-working Space ทำไมนะ?


เนื่องจากโจทย์ทางธุรกิจและการทำงานที่เปลี่ยนไป บริษัทขนาดใหญ่จึงหันมาให้ความสนใจกับการหาพื้นที่ ‘นอกสำนักงาน’ ให้พนักงาน ทีมงาน ได้ทำงานในบรรยากาศใหม่ๆ หรือ ‘พื้นที่ทำงานทางเลือก’ ที่เรียกว่า iAlternative Workplace

มาดู 5 เหตุผลหลักที่บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสำคัญเรื่อง Alternative Workplace

 1. 

Millennials และ Generation Z
เข้าสู่โลกการทำงานมากขึ้น

กลุ่มวัยทำงานที่กำลังเพิ่มบทบาทในองค์กรมากขึ้นคือ กลุ่มคนวัยมิลเลนเนียลส์ (Millennials) และบางส่วนของ เจนเนอเรชั่น แซด (Generation Z) ซึ่งก็คือ กลุ่มที่เพิ่งเรียนจบและเริ่มต้นทำงานไปจนถึงกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ 

การมีพื้นที่ทำงานทางเลือกสำหรับคนสองกลุ่มนี้จะช่วยในการตอบสนองและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน เพราะพวกเขาชื่นชอบความแปลกใหม่ ให้ความสำคัญกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงาน ทั้งยังคาดหวังให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพและทรงประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์เอกสาร ห้องประชุมที่รองรับการประชุมทางไกล ฯลฯ

รวมถึงอยากได้ที่ทำงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระหว่างวัน สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังนั้น การเช่าพื้นที่สำหรับเป็น Alternative Workplace ในลักษณะ Hot Desk ซึ่งไม่มีที่นั่งตายตัวจึงตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรสองเจเนอเรชั่นนี้


 2. 

ใช้แนวคิด Agile ในการทำงาน
เน้นความรวดเร็ว – การทำงานร่วมกัน

หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อรับมือกับสภาพการแข่งขันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือ จากองค์กรขนาดใหญ่ที่แยกบุคลากรให้ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หรือแบ่งห้องแบ่งฝ่าย แต่เมื่อหลักการทำงานแบบ Agile คือ การทำงานด้วยกันระหว่างบุคลากรแผนกต่างๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกัน ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความคล่องตัวสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สนับสนุนการทำงานร่วมกัน และได้ผลงานหรือผลลัพธ์รวดเร็วยิ่งขึ้น หลายองค์กรจึงหันมายึดหลักการดังกล่าวมากขึ้น

สำหรับพื้นที่ทำงานทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับทุกฝ่าย ควรอยู่ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆ ขององค์กร ซึ่ง Alternative Workplace ตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง Agile Team ยังสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตกลงเช่า


 3. 

คอนเน็กชั่นใหม่ๆ
เป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอด

Alternative Workplaceiในพื้นที่ที่มีผู้คนและธุรกิจหลากหลายจะช่วยให้องค์กรสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปได้กว้างและรวดเร็วมากขึ้น ดังที่มีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยได้รู้จักกับสตาร์ทอัพซึ่งมีนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและลูกค้ากลุ่มใหม่ ผ่านโอกาสที่ได้ Networking หรือสร้างเครือข่ายกับคนอื่นๆ ที่ใช้บริการในพื้นที่ทางเลือกแห่งเดียวกันได้


 4. 

ขยับขยายธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น

ยุคนี้ธุรกิจแข่งกันที่ความเร็ว การมีพื้นที่ทำงานทางเลือกนอกจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้ว บริษัทยังสามารถขยับขยายทีมงานและจัดสรรพื้นที่ทางเลือกนี้ได้อย่างคล่องตัว เช่น ใช้เป็นจุดนัดพบพูดคุย นัดประชุมร่วมกับลูกค้า

นอกจากนี้ สำนักงานให้เช่าปกติมักต้องทำสัญญาเช่าระยะยาว ค่าเช่าก็จะคิดตามจำนวนพื้นที่การใช้งาน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตกแต่งและเข้าใช้งาน อีกทั้งค่าเช่าสำนักงานในย่านใจกลางเมืองมักมีราคาสูง แต่ Alternative Workplaceiช่วยให้บริษัทบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 5. 

ช่วยแก้ปัญหาการจราจร
และลดการเดินทางของพนักงาน

แน่นอนว่ารถติดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทำงานในกรุงเทพฯ เพราะแต่ละวันเราอาต้องเสียเวลาบนท้องถนนนานหลายชั่วโมง การมีพื้นที่ทำงานทางเลือกให้พนักงาน ไม่เพียงช่วยลดความเครียดหรือความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง แต่ยังเพิ่มระยะเวลาทำงานให้แก่พนักงานมากขึ้น พนักงานมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นหรือดีขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาการจราจรโดยรวม และสุดท้าย ช่วยให้บริษัทดึงดูดบุคลากรคุณภาพที่คำนึงถึงการเดินทางไปทำงานได้สะดวกอีกทางหนึ่ง

alternative workplace

กรณีศึกษา : ทรู ดิจิทัล พาร์ค

องค์กรขนาดใหญ่ในไทยที่สนใจพื้นที่ทำงานทางเลือก เช่น บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด บริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สร้าง ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เมกะโปรเจ็กต์ของกลุ่มทรูที่มี Co-working Space ไว้รองรับการทำงานยุคใหม่และมีพื้นที่สำหรับส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

True Digital Park alternative workplace

ฐนสรณ์ ใจดี

โดย ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้ข้อมูลว่า บริษัทส่วนใหญ่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อใช้งาน Hot Desk ซึ่งนอกจากพนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกจะมีพื้นที่นั่งทำงานในบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสำหรับการทำงานยุคใหม่ มีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้จองห้องประชุมได้เอง สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน


บทความที่นำเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ทางเลือก และสไตล์การทำงานของเจเนอเรชั่น แซด (Gen Z)

‘WeWork’ สตาร์ทอัพหมื่นล้านดอลลาร์ ทำไมต้องบินไกลจากอเมริกามาอาเซียน?

ผลวิจัยชี้ ‘เทรนด์การทำงาน โดนใจ Gen Z’ ชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดไอที & เทคโนโลยีต้องมาก่อนในทุกสรรพสิ่ง

อยากได้ ‘องค์กรดิจิทัล’ ในฝัน ต้องสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล เวิร์คสเปซ บ่มเพาะประสบการณ์ทำงานยุคใหม่