Multi-Skill Leadership คืออะไร Harry Maguire มีคำตอบ (ตอนแรก)

847

ผมพยายามนำเสนอ “ภาวะผู้นำ” รูปแบบใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า “ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21” ใน SALIKA ของเราแห่งนี้ ซึ่งต่อไปก็จะรวบรวมให้เป็นตำราวิชาการเล่มใหม่ครับ


ไม่ว่าจะเป็น “ภาวะผู้นำหญิง” กับ “เพดานแก้ว” ประเด็นน่ารู้สู่การขึ้นตำแหน่งสูงสุด Professor Dr. Barbara Kellerman ผู้อาสาล้มทฤษฎี “ภาวะผู้นำ” Robotics Leadership ภาวะผู้นำตัวใหม่ ยุค A.I. ครองโลก Player-Manager ฟุตบอลอังกฤษ ต้นแบบ Demonstration Leadership “ภาวะผู้นำทำให้ดู”

และในตอนนี้ เพื่อต้อนรับการเปิดฤดูกาลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผมขอนำเสนอ ภาวะผู้นำตัวใหม่ ต่อจาก Player-Manager ฟุตบอลอังกฤษ ต้นแบบ Demonstration Leadership “ภาวะผู้นำทำให้ดู” นั่นคือ Multi-Skill Leadership หรือ “ภาวะผู้นำสารพัดนึก” โดยจะหยิบยกเอาเรื่องราวของ Harry Maguire กองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกของสโมสร Manchester United มาเป็นกรณีศึกษาครับ

หากเอ่ยถึง “ภาวะผู้นำสารพัดนึก” คงต้องขอย้อนกลับไปปูพื้นเกี่ยวกับคำว่า Skill กันสักเล็กน้อย ในฐานะหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงกันมากที่สุด หากเอ่ยถึงเรื่องราวของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” อันประกอบไปด้วย 3 ทักษะหลัก กล่าวคือ

1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)

2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills)

3.ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills)

สำหรับทักษะแรก หรือ “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม” นั้น หากจำกันได้ ผมได้เขียนเอาไว้ในบทความ 2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC ภายใต้หัวข้อ 7C หรือ “ทักษะใหม่ 7 ด้าน”

Multi-Skill Leadership

ส่วนทักษะที่ 2 คือ “ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีความรู้เรื่อง สารสนเทศ” นั้น ประกอบไปด้วย 1.ความรู้เรื่อง สารสนเทศ (Information Literacy) 2.การรู้เรื่อง สื่อ (Media Literacy) และ 3.การรู้เรื่อง ICT (Information Communication & Technology) ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องพื้นฐานของคนใน Generation ใหม่ที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่แล้ว

ที่ผมเน้นเป็นพิเศษและจะเชื่อมร้อยเรื่องราวเข้าสู่ “ภาวะผู้นำสารพัดนึก” หรือ Multi-Skill Leadership ก็คือ ทักษะสุดท้าย หรือ “ทักษะชีวิตและงานอาชีพ” ครับ


“ทักษะชีวิตและงานอาชีพ” มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ

1.ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)

2.ความคิดริเริ่มและความเป็นผู้นำ (Initiative and Self-Direction)

3.ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)

4.ผลิตภาพและความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability)

5.ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)

จะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้แนวคิด “ศตวรรษที่ 21” นั้น จะมีคำว่า Skill หรือ “ทักษะ” เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

เพราะ “ทักษะที่แตกต่าง” คือสิ่งที่ทำให้สมรรถนะของบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง คนที่มีทักษะคิดเลขเร็ว ก็จะสามารถทำการบ้าน ทำข้อสอบ หรือทำงานเกี่ยวกับตัวเลขได้รวดเร็วกว่าคนที่ไม่มีทักษะนี้ เป็นต้น

ยิ่งคิดเลขก็เร็ว แถมยังมีทักษะอ่านหนังสือเร็ว ก็ยิ่งเสริมสมรรถนะ หรือ “ความเก่ง” ให้กับคนคนนั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

และหากมีทักษะการเขียนผนวกเข้าไปอีก คนคนนี้ก็จะมีมากถึง 3 ทักษะในคนคนเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า เป็นคนที่มี Multi-Skill นั่นเอง

Multi-Skill Leadership

หากย้อนกลับไปอ่าน 2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC ก็จะพบว่า Multi-Skill ที่ผมยกตัวอย่างข้างต้นก็คือ 3R หรือ “ทักษะการรู้หนังสือ 3 ประการ” หนึ่งใน สมการ 3R x 7C x 2L นั่นเองครับ

หรือหากมองในแง่ของการประกอบอาชีพ ยกตัวอย่าง คนที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ช่วงกลางวันทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในบริษัทเอกชน หรือรับราชการ ตกเย็นไปสอนหนังสือเป็นอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษา ช่วงค่ำเป็นคอลัมนิสต์ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักข่าวออนไลน์ เป็นต้น นี่คือแบบอย่างที่เรียกกันว่า นักคอมพิวเตอร์คนนี้ เป็นคนที่มี Multi-Skill นั่นเอง

ดังนั้น ไฮไลท์สำคัญของ Multi-Skill Leadership นอกจากการเติมคำว่า Leadership ที่แปลว่า “ภาวะผู้นำ” เอาไว้ท้ายคำว่า Multi-Skill หรือ “พหุทักษะ” ที่ผมกำหนดคำขึ้นใหม่ใช้เองว่า “ภาวะผู้นำสารพัดนึก” แล้ว

ผู้ที่มี Multi-Skill Leadership จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถทางการบริหารด้วยทักษะที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน

เพื่ออธิบายให้เข้าใจง่าย เห็นภาพ และเป็นสากล ผมขอยกตัวอย่างในวงการฟุตบอล โดยเฉพาะ Multi-Skill Leadership ของสโมสรฟุตบอลจากประเทศอังกฤษ หรือพรีเมียร์ลีก โดยมีสโมสร Liverpool และสโมสร Manchester United เป็นแบบอย่างที่ดี

ส่วนในแวดวงฟุตบอลโลก ผมขอยกตัวอย่าง ทีมชาติฮอลแลนด์ ส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้น ในตอนหน้าเราจะมาว่ากันแบบลงลึกในตอนจบอีกทีครับ