TradeLens แพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะทำให้ต้นทางรู้ ปลายทางเห็น ว่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่ไหน

318

ในแต่ละปี มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของสินค้าดังกล่าว ส่งผ่านอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ซึ่งขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆ ล่าช้าบ้าง ข้อมูลผิดพลาดบ้าง เรียกว่าสร้างความยุ่งยากให้ระบบขนส่งทั่วโลก แพลตฟอร์ม เทรดเลนส์ (TradeLens) จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้


containers-in-port-เทรดเลนส์
https://blog.tradelens.com

ดิจิทัลโซลูชันนี้มีประโยชน์อย่างไร

เทรดเลนส์ (TradeLens) คือ แพลตฟอร์มระบบดิจิทัลที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ โดยช่วยให้การติดตามระบบขนส่งมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน และยังสามารถแลกเปลี่ยน – แบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์มได้

ระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัทขนส่ง เอ.พี.มอลเลอร์-เมอส์ก และ ไอบีเอ็ม โดยเปลี่ยนกระบวนการขนส่งแบบเก่าที่ต้องใช้เอกสารมาเป็น ‘ระบบดิจิทัล’ ช่วยเสริมให้ระบบขนส่งครบวงจร มีความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

ข้อดีของดิจิทัลโซลูชันนี้เข้าตาหน่วยงานราชการไทย นั่นคือ กรมศุลกากร ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง กรมศุลฯ จึงสร้างความร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย และ เมอส์ก นำแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ที่พัฒนาขึ้นบน เทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว ทำให้กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานราชการลำดับที่ 2 ในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

tradelens
ตัวอย่างช่องทางค้นหาการจัดส่งผ่านระบบดิจิทัลของเทรดเลนส์ ซึ่งผู้ใช้งานในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการขนส่ง ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล เห็นการคาดการณ์ระยะเวลาที่จะส่งสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ถึงที่หมายได้แม่นยำกว่าการใช้เอกสารแบบเดิม

เข้าถึงข้อมูลที่ใช่และโปร่งใส

tradelens_blockchainการที่แพลตฟอร์มเทรดเลนส์ช่วยเปลี่ยนกระบวนการขนส่งให้เป็นระบบดิจิทัล ช่วยให้กรมศุลกากรมีเครื่องมือในการติดตามแบบอัตโนมัติและแม่นยำ ส่งผลให้การทำงานมีความปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ Near Real-time ระหว่างสมาชิกเครือข่ายในระบบ

โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะสามารถทราบข้อมูลการส่งสินค้าเกือบจะในทันทีที่ตู้สินค้าออกจากท่าเรือต้นทาง ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการเตรียมรับสินค้าที่กำลังจะมาถึง และทำให้การตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใส

www.pymnts.com

ชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ศุลกากร กรมศุลกากร กล่าวถึงเทรดเลนส์ว่า 

“ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ทำให้กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้แบบ Real-time ซึ่งการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้าจากข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ กรมศุลกากรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงในการควบคุมทางศุลกากรได้

“อีกทั้งเป็นการลดระยะเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากร ลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ สร้างความโปร่งใส ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ อันเป็นการตอบรับ Ease of doing business ภายใต้พันธกิจด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านสังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป”

TradeLens ThaiCustoms
(จากซ้ายไปขวา) คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย, นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ศุลกากร กรมศุลกากร, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คุณแฮเรียต กรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน ไอบีเอ็ม เอเชียแปซิฟิก

ด้านบริษัทเทค ปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวถึงแพลตฟอร์มเทรดเลนส์และการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ในหลายๆ ด้านว่า จะส่งผลดีให้ทุกฝ่ายในระบบนิเวศของการขนส่ง ซึ่งจะยกระดับการค้าการลงทุนให้ทันสมัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล


สนใจเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ ติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้

LogTech คืออะไร มีการส่งเสริมหรือผลักดันในประเทศไทยหรือเปล่า?

‘โลจิสติกส์’ หลักสูตรสำคัญที่ผลิตบุคลากรเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการ

‘เกาะสีชัง’ เขตเศรษฐกิจกลางทะเล ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอินโดจีน