นักวิจัยไทยไอเดียแจ่ม นำ ‘ยางพารา’ มาพัฒนาเป็น ‘Thai Colostomy Bag’ ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

เผยนวัตกรรมจากกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2019 ในงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ‘น่าลงทุนที่สุด’ คือ Thai Colostomy Bag หรือ ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ซึ่งปกติเป็นสินค้าที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นักวิจัยไทยจึงคิดค้น Thai Colostomy Bag ขึ้นเพื่อลดการนำเข้า