สาลิกาคาบข่าว Vol.252/62

233

13 ธุรกิจลงขัน 535 ล้านเปิดอินโนสเปซไทยแลนด์ปั้นสตาร์ทอัพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทย มีอุปสรรคในหลายด้าน และขาดการเติมเต็มระบบนิเวศของการสร้างและพัฒนา ดังนั้น InnoSpace (Thailand) จึงเป็นคำตอบของกลไกในการส่งเสริมและสร้างสตาร์ทอัพของประเทศไทย  โดยล่าสุดวันที่ 9 กันยายนได้มีการระดมทุนครั้งที่ 1 สำหรับจัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 535 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโต ส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและสตาร์ทอัพของอาเซียนในอนาคต สำหรับ 13 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ประกอบด้วย

 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 100 ล้านบาท
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 50 ล้านบาท
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี และ กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น 50 ล้านบาท
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 50 ล้านบาท
 • ธนาคารกรุงเทพ 50 ล้านบาท
 • ธนาคารกสิกรไทย 50 ล้านบาท
 • ธนาคารกรุงไทย 50 ล้านบาท
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 50 ล้านบาท
 • เครือสหพัฒน์ 30 ล้านบาท
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 30 ล้านบาท
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 20 ล้านบาท
 • ธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีดีแบงก์) 5 ล้านบาท

อุตตมดึงบล็อกเชนเอไอปราบคอร์รัปชั่นจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายในงานสัมมนาการเพิ่มความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะว่า กระทรวงการคลังมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้จ่ายภาครัฐสูงถึง 15% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) และมีเป้าหมายลงทุนสูงถึง 20% ต่อปี โดยส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ ดังนั้นจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด หากยังมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นอยู่จะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายรวมถึงประชาชนจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย  กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางจึงได้นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นการใช้บล็อกเชนตรวจสอบหนังสือค้ำประกันต่อหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมระบบข้อมูลกับกรมสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และหน่วยงานในประเทศทั้งหมดภายใน 3 เดือนนับจากนี้ รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้ในการตอบคำถามการเสนอราคาและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทำให้เกิดความโปร่งใสและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การเป็นสังคมปลอดคอร์รัปชั่นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สังคมต้องปฎิเสธการคอร์รัปชั่นและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กนอ.โชว์ลงทุน 10 เดือน สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้าน 70% ปักหมุดอีอีซี

..สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงภาพรวมการเข้ามายื่นคำขอใบอนุมัติอนุญาตในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการทั้งกิจการใหม่และขยายกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 56 แห่งทั่วประเทศในรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562) ว่ามีผู้ประกอบการ เข้ามายื่นคำขอรวมทั้งสิ้น 90 ราย แบ่งออกเป็นนิคมฯในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จำนวน 66 ราย และนิคมฯนอกพื้นที่อีอีซี จำนวน 24 ราย ทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 21,142.83 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3,978 คน โดยผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อยื่นคำขอใบอนุมัติอนุญาตการใช้ที่ดินในช่วง10เดือน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้การสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (เอสเคิร์ฟ) และอุตสาหกรรมใหม่ (นิวเอสเคิร์ฟ) อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยการยื่นขอใช้ที่ดินจะอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซีมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งระบบราง ระบบถนน และระบบน้ำ

จีนควัก 50 ล้านหยวนหนุนแพลตฟอร์มออนไลน์ท่องเที่ยวอาเซียน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับจีนว่า สำหรับรายละเอียดในเรื่องการหารือระหว่างอาเซียนกับจีนนั้นเนื่องจากอาเซียนจีน มีเอฟทีเอหรือเขตการค้าเสรีมาร่วมกันตั้งแต่ 2548 รวม 15 ปีแล้ว สำหรับปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีมูลค่าเป็น 4.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐถือว่าจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 17 ที่อาเซียนค้ากับโลก ดังนั้นจากนี้เราจะยกระดับความร่วมมือในอีก 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม 2.การปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับการค้ายุคใหม่ 3.การเตรียมการเปิดเสรีการลงทุนเพิ่มเติม และนอกจากนั้นทางการจีนมีกองทุนในการสนับสนุนการดำเนินการของอาเซี่ยนด้วย โดยที่ผ่านมาประเทศจีนได้ให้การสนับสนุนจากเงินกองทุนของจีนกับอาเซียน 300 ล้านหยวน โดยจะเพิ่มอีก 50 ล้านหยวน มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยวในอาเซียน โครงการการฝึกอบรมผู้ประกอบการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น

ยอดฝากเงินผ่านร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟพุ่ง 1.6 หมื่นล้าน

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงแนวโน้มการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้าผ่านตัวแทนธนาคาร (แบงกิ้งเอเย่นต์อาทิ เซเว่นอิเลฟเว่นแฟมิลี่มาร์ท, ร้านกาแฟอเมซอน, ไปรษณีย์ไทยสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นต้น มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเติบโตสูงในช่วง 2-3 ผ่านที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่สาขาธนาคารปิดแล้วส่วนใหญ่เป็นการฝากเงินของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายได้เงินสดมาและต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งแบงกิ้งเอเย่นต์ส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่เข้าถึงง่ายใกล้บ้าน เดินทางสะดวกและส่วนใหญ่เปิด 24 ชั่วโมง ซึ่งในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สิงหาคม 2561 ถึงปัจจุบันมียอดการทำธุรกรรมผ่านแบงกิ้งเอเย่นต์รวมกว่า 3 ล้านธุรกรรม มูลค่าเงินฝากรวม 1.6 หมื่นล้านบาท และธนาคารมีแผนขยายแบงกิ้งเอเย่นต์เพิ่มเพื่อให้บริการลูกค้าจากที่มีอยู่ราว 15,000 จุดทั่วประเทศ

มาแน่! ภาษีความหวาน 1 .. ยิ่งหวานมากยิ่งจ่ายแพง

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯขอย้ำเตือนว่าในวันที่ 1 ..62 นี้ จะมีการปรับภาษีความหวานเพิ่มขึ้นอีกรอบ หากผู้ผลิตยังไม่สามารถลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มได้จะต้องเสียภาษีอีกเท่าตัว โดยอัตราภาษีความหวาน ตั้งแต่ 1 ..62 ถึง 30 ..64 มีดังนี้ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100  มิลลิลิตร เก็บภาษีเท่าเดิมที่ 0.30 บาทต่อลิตร เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตรจากเดิม เสียภาษี 0.50 บาทต่อลิตร เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อ 100  มิลลิลิตร เสียภาษี 3 บาทต่อลิตร จากเดิม 1 บาท และ ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร และ จะมีการปรับภาษีแบบขั้นบันไดแบบเท่าตัวอีกครั้งในช่วง 1 ..64-30 ..66 และ 1 ..66 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาราคาเครื่องดื่มที่ปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้มาจากการขึ้นภาษี แต่สาเหตุที่ขึ้นมาจากต้นทุนอื่นที่เปลี่ยนแปลง

ความอดทนใกล้สิ้นสุด! จีนลั่นกำจัด เกมสกปรกพร้อมบดขยี้อย่างเด็ดขาด

หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่สื่อทางการของจีนรายงานเมื่อวันที่ 9 กันยายนว่า ฮ่องกงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ความพยายามใดๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนจะตัองถูกบดขยี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกง หรือกองกำลังต่างชาติซึ่่งกำลังเล่นเกมสกปรกอยู่ตอนนี้ ไชน่าเดลี่ยังชี้ด้วยว่าการประท้วงในฮ่องกงขณะนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิทธิในการแสดงออกหรือประชาธิปไตย แต่เป็นผลจากการเข้าแทรกแซงของต่างชาติ และอย่าเข้าใจผิดว่าความอดทนอดกลั้นของรัฐบาลกลางคือความอ่อนแอ ดังนั้นจงอย่าพยายามทดสอบความอดทนของรัฐบาลกลางด้วยวิธีดังกล่าว  ความพยายามใดก็ตามที่จะแบ่งแยกดินแดนให้กับฮ่องกงจะถูกบดขยี้อย่างไม่มีชิ้นดี