“พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน” ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ แต่สร้างยอดขายสุดปัง ผลงาน นศ.เทคนิคศรีสะเกษ

1140

ทุกวันนี้ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ได้ยึดโยงเอาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด ‘เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว’ (BCG : Bio – Circular – Green Economy) มาใช้ ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม บริการของท้องถิ่น และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยบทความนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งงานวิจัยต้นแบบฝีมือนักศึกษาเทคนิคศรีสะเกษ นั่นคือ “พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน” ที่ตอบโจทย์แนวคิดการพัฒนาได้อย่างตรงเป้าที่สุด

เพราะผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์สุดเก๋ไก๋เท่านั้น หากแต่ยังนำไปทำเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และสร้างยอดขายได้จริง โดยจุดเด่นของงานวิจัยฝีมือนักศึกษาอาชีวะชิ้นนี้ อยู่ที่การหยิบเอาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผนวกกับความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ผลงาน พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน ได้รับการต่อยอดสู่การเรียนรู้ในการทำธุรกิจ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งผ่านการขยายผลและเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง

และล่าสุด ธุรกิจ “ผลิตและจำหน่ายพื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน” ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ก็ผ่านการคัดเลือกให้เป็น ทีมธุรกิจดีเด่น จากจำนวน 20 ทีมสุดท้ายในโครงการของ สอศ.ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยจะจัดแสดงแผนธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2562 และได้ผ่านการประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค 4 ดาวอีกด้วย


ต้นแบบนวัตกรรม “พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน” ที่เกิดจากความตั้งใจดี

นางสาวทิพย์สวรรค์ สุริหะ นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เล่าถึงต้นกำเนิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ว่า

“เป็นที่รู้จักกันดีว่า ทุเรียน จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ เนื้อทุเรียนจึงมีคุณภาพพิเศษ คือ เนื้อละเอียด ไส้แห้ง เม็ดน้อย และกลิ่นไม่แรงเหมือนทุเรียนพันธุ์อื่น พอทุเรียนศรีสะเกษเป็นที่นิยม เกษตรกรก็หันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็นำทุเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

“เราจึงอยากช่วยเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหายางพาราราคาตกต่ำ จึงได้ศึกษาเพื่อคิดค้นผลิต ‘พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน’ โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยาง Compound ในการพัฒนาสูตรยางพื้นรองเท้าให้มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติพิเศษ คือ นุ่ม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย แข็งแรง คงทน ไม่อุ้มน้ำ และมีราคาถูกว่าในท้องตลาด ราคาเริ่มต้นขายคู่ละ 40 บาท ขณะที่ท้องตลาดขายกันคู่ละ 60-75 บาท”

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตรองเท้าให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นจำนวนมาก และพื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน ยังผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.131-2523 และ มอก. 749-2531 ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติทางกายภาพของยางพื้นรองเท้าที่มีส่วนผสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยางคอมพาวด์ (Compound) นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 อีกด้วย


ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ทำยอดขายถล่มทลายได้จริง

น้องทิพย์สวรรค์ และทีมผู้คิดค้นฯ เล่าเพิ่มเติมว่า ในช่วงทดสอบตลาด มีวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตรองเท้าแฮนด์เมดเพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ สนใจพื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน โดยสั่งซื้อเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1,500 คู่ สร้างยอดขายกว่า 60,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว

“จากเดิมที่ผู้ประกอบการรายนี้สั่งพื้นรองเท้าจากประเทศจีน แต่พื้นไม่ค่อยคงทนแข็งแรงและมีต้นทุนด้านการขนส่งที่สูงมาก เมื่อมาสั่งพื้นรองเท้าจากใยเปลือกทุเรียน ทำให้เขาลดต้นทุนการผลิต ได้พื้นรองเท้าที่คงทนแข็งแรง และรูปทรงพื้นรองเท้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ปัจจุบัน พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน มียอดขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งตนและเพื่อนๆ ในทีมธุรกิจกำลังเตรียมแผนเพิ่มการผลิตให้ทันยอดสั่งซื้อที่มีประจำอย่างต่อเนื่อง”

“ตอนนี้ พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียนสามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยพื้นรองเท้าแตะขายในราคาคู่ละ 40 บาท และพื้นรองเท้าผ้าใบ หรือ พื้นรองเท้าคัตชู ราคาคู่ละ 60 บาท หากสั่งจำนวนมาก หรือ 500 คู่ขึ้นไป มีส่วนลดเริ่มต้นให้ 5% นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นรองเท้าทำมือ (Handmade) สำเร็จรูปด้วย ซึ่งขายในราคาคู่ละ 250 บาท โดยสินค้าทุกประเภทมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ และคิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 50 บาท)”

หากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-168-4885 หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาเทคนิคศรีสะเกษ


นวัตกรรมสุดเจ๋ง ฝีมือคนไทย ยังมีให้อัปเดตเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อเลย

นักวิจัยไทยไอเดียแจ่ม นำ ‘ยางพารา’ มาพัฒนาเป็น ‘Thai Colostomy Bag’ ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

เปิดมิติใหม่วงการแพทย์ ใช้เอไอ ออกแบบเมนูอาหารเพื่อ ‘ผู้ป่วยจิตเวช’ กินประจำได้ผลดี 2 เด้ง ทั้งรักษา & ป้องกัน

เปิดตัว ‘รถพยาบาลอัจฉริยะ’ ฝีมือแพทย์ & บุคลากรสาธารณสุขไทย ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้จริง