กลุ่มทรู มาแรง! ได้คะแนนเป็นเบอร์ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI

178

อีกข่าวใหญ่ที่น่ายินดีของแวดวงโทรคมนาคมไทยในปี 2019 คือ ‘กลุ่มทรู’ ได้รับการรับรองดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และขึ้นแท่นที่ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมติดต่อกัน 2 ปีซ้อน


คว้าชื่อเสียงด้านการเป็น ‘ผู้นำด้านความยั่งยืน’ อย่างต่อเนื่องสำหรับ กลุ่มทรู ที่ล่าสุดได้รับการคัดเลือกติดอันดับองค์กรดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับท็อปโกลด์ คือ ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก 2 ปีซ้อน โดย DJSI ประกาศเผยแพร่ไว้ในรายงานความยั่งยืนระดับโลก ประจำปี 2019 (Sustainability Yearbook 2019) ภายใต้แบรนด์ SAM ซึ่งจัดทำโดย RobecoSAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนของสวิตเซอร์แลนด์

การจัดอันดับบริษัทสมาชิก DJSI ทั่วโลกในปี 2561 ที่มีผลประกอบการด้านความยั่งยืนดีเลิศ ในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกทั้งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลก ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

การได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกบ่งบอกว่า กลุ่มทรูมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดติดต่อกัน จึงสามารถยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก

ทั้งนี้ มีการประเมินจากผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู ประกอบด้วย

  • Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
  • Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน
  • Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series โดยติดอันดับในกลุ่ม Emerging Index และ ASEAN 5 Index อีกด้วย

ความสำเร็จดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม