เด็กคนไหนผันวรรณยุกต์เพี้ยน ชวนมา ‘เรียนรู้อักษรสามหมู่’ ผ่าน Mobile App จาก ม.ราชภัฏยะลา

217

‘เรียนรู้อักษรสามหมู่’ นวัตกรรม Mobile App ที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลงานของทีมนักวิจัย นำโดย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ทำไมครูภาคใต้จึงคิดเรื่องการ ‘เรียนรู้อักษรสามหมู่’ 

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี ผู้ประสานงาน งานวิจัยและบริหารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยถึงผลงาน Mobile App ของ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจุดอ่อนด้านภาษาไทย การผันวรรณยุกต์ก็ทำได้ยาก โดยเฉพาะเด็กที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งปัญหาที่แท้จริงของการพูดภาษาไทยไม่ได้หรือพูดไม่ชัดนั้น เกิดจาก เด็กๆ ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้

เรียนรู้อักษรสามหมู่

ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี

“เบื้องต้นต้องเข้าใจบริบทก่อนว่า ปัจจุบันเด็กติดโซเชียล ครูผู้สอนต้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะไปทลายกำแพงของเด็ก ให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งที่มี และรู้สึกตื่นตาตื่นใจเวลาเล่น เช่น แอปมีเสียงนะ มีเกมให้เล่นนะ และการที่เด็กบางคนยังไม่มีแท็บเล็ต การสอนในรูปแบบนี้จึงเหมือนสอนใช้เทคโนโลยีไปด้วย” 

แอปพลิเคชัน เรียนรู้อักษรสามหมู่ จึงเกิดขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถทำได้ทั้งการอธิบายนิยามของรูปวรรณยุกต์ที่มี 4 รูป 5 เสียง คือ เอก โท ตรี จัตวา มีเกมให้เล่น มีการอ่านออกเสียงให้ฟัง รวมทั้งยังบอกคำเป็นและคำตายเพื่อประโยชน์ในการผันคำอีกด้วย 

เรียนรู้อักษรสามหมู่
ในแอปจะมีบทเรียนไตรยางค์ หรืออักษรสามหมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ หลักการผันวรรณยุกต์ ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา
เรียนรู้อักษรสามหมู่
แอปนี้ใช้จริงแล้วในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นให้เด็กเล่นแล้วรู้สึกสนุกขึ้น เช่นคำว่า ปลา ให้เด็กเลือกเติมว่า เกา หรือ เก๋า ที่ควรนำมาวางคู่กัน ซึ่งถ้าเด็กตอบผิดก็จะลากศัพท์ไปวางไม่ได้

แอปนี้พัฒนาโดย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง (หัวหน้าโครงการวิจัย) อ.แพรวศรี เดิมราช (ผู้ร่วมวิจัย) และ อ.นันทนา รัตนชัย (ผู้ร่วมวิจัย) ดร.ปาวีณายังกล่าวอีกว่า รรมชาติของเด็กจะอยู่กับวิชาการได้ไม่นาน จึงต้องหาสิ่งที่เป็นลูกล่อลูกชนให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน เรียกร้องความสนใจจากเขาได้ “เพราะยังเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือการหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งมีอนาคตที่ดี ฉะนั้น จึงยังให้ความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งแอปนี้จะเน้นเด็กที่ยังไม่สามารถผันวรรณยุกต์เป็น โดยแอปจะสอนให้แยกได้ว่า อะไรคือเสียงสูง ต่ำ กลาง รวมถึงเสียงคำเป็นคำตาย ซึ่งจะมีผลต่อการพูดและสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน เพื่อต่อยอดการศึกษาในชั้นสูงต่อไป” 

สรุปจุดเด่นของเทคโนโลยีและโอกาสพัฒนาต่อ

แอป เรียนรู้อักษรสามหมู่ จัดทำขึ้นเพื่อสนองตอบความแตกต่างรายบุคคลในการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียและการนำเสนอเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังนำไปใช้งานในห้องเรียน หรือเป็นสื่อเสริมนอกชั้นเรียนได้ และเพื่อให้นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย จึงเปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android

ฟีเจอร์
– มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งอักษรเป็น 3 หมู่ เพื่อประโยชน์ในการผันคำตามหลักการผันวรรณยุกต์
– สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม
– มีเกมให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียน
– เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
– เสริมทักษะการเรียนในห้องเรียน และสามารถนำความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
– สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม Mobile App เรียนรู้อักษรสามหมู่ ยังอยู่ระหว่างการเสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา ซึ่ง ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. กล่าวทิ้งท้ายว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น สื่อการเรียนรู้ เป็นผลงานที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ในอนาคต หากใครสนใจลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ www.thailandtechshow.com


รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลและความสามารถของทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปี 2018 ทีมนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อ.แพรวศรี เดิมราช ดร.อัจฉราพร ยกขุน วันชนะ พรหมทอง และสุวีนา ยูโซ๊ะ คว้ารางวัลชมเชยจากผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ‘มานะ มานี’ และ Mobile Application ‘ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่’

มานะ มานี ม.ราชภัฏยะลา

สำหรับผลงาน ‘มานะ มานี’ ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2 ภาษา (ไทย-มลายู) โดยคำนึงถึงการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ภาษาที่เน้นความเข้าใจตามธรรมชาติ มีการนำเสนอเนื้อหาแบบ เล่นอัตโนมัติ, กำหนดการเล่นเองแบบอ่านให้ฟัง และ กำหนดการเล่นเองแบบอ่านด้วยตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้


อ้างอิงข้อมูลจาก

  • สื่อการเรียน : Mobile App เรียนรู้อักษรสามหมู่ | www.thailandtechshow.com
  • Thailand Research Expo 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | www.rlc.nrct.go.th
  • นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชยผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จากเวที Thailand Research Expo 2018 Award | http://thainews.prd.go.th

ยังมีนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกหลายแง่มุม

‘จัดการน้ำ’ ผ่าน ‘บอร์ดเกม’ การเรียนรู้แนวใหม่ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็โหลดไปเล่นได้

8 ทักษะดิจิทัลที่เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ กับการเปิด ‘หลักสูตร DQ’ เครื่องมือพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล โดยค่ายเอไอเอส

ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง : กูรู Robot ส่งต่อทักษะ Coding ผ่าน ‘Mojobot’ หุ่นยนต์และบอร์ดเกมยุค 4.0

‘KidBright’ บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Coding สัญชาติไทย ติดอาวุธ ‘ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21’ ให้เด็กไทย