เด็กคนไหนผันวรรณยุกต์เพี้ยน ชวนมา ‘เรียนรู้อักษรสามหมู่’ ผ่าน Mobile App จาก ม.ราชภัฏยะลา

เผยวัตถุประสงค์และ Pain Point ของการพัฒนานวัตกรรม ‘เรียนรู้อักษรสามหมู่’ แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยคุณครูภาคใต้ ‘ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง’ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา