ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าแบงก์ชาติ กับ 3 แนวทาง ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย รับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

มีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างจากการปาฐกถาของ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ คนปัจจุบัน